Dagsmark City.

Skrivet av Roger Lundell, med hjälp av Arto Rintamäki, som också framförde den på invigningsfesten på nya Majbo. Melodi: Green green grass of home, en populär låt från 60-talet:

Dagsmark City je som förbytt,
he a ju kumi så mytji nytt,
tå ja komber heim baket tjuåtta år i Åbo.
Förr så fanns e tri affärer sjenn;
he va Handlin o så va Nelsonas tenn;
och breiver sto ett mäktigt mejeri…
Ja, vi veit ju all, att hede ha brånni
och mytji vaten i åen ha rånni
Men Dagsmartjen har alltid framtidstro

 

( Ja, hör ni, handi gambäl lokalin som sto sjenn, no fick an si ett och anna´…

– Som on vintran tå e va dansin sjenn och Mexico spela: Förbaiska i geg it e heila baket-middain ti eld me bjärkvedin i kakel-unan så e sku va varmt om kväldin.

– Å tå såt vi o spela kort. Mest va e whist. Visst!?

Och ni behöv int tro at ja täcks säg hur e lät når spele va som

toffast….He va no tåle repliker…..

O ännu tidinar to vi tolla åp sjenn i höstmörkret och lärt oss skillnan åp fleckor och pojkan:

– Nå he lärt vi ju oss haståt: Skillnan va hede som pojkan hadd milan beinen…. Nä nä, ni ska int missförstå me nu. Jag menar stanjen åp karavagne, fleckor kört ju alltid åp kvinfolksvagne och he har ju int naon stang… )

Långforsas lidre som fanns förr
var stort som lokalin, om int störr,
men båda jeg ju opp i röik och eld och lågor…
Bror och Harry har ju liksom Lasse
porslin nu istället för utedasse,
och lokalin har nu varit till Majbo.
 
Men sjenn sörjes int he som ha brånni
elo vattne som i åen ha rånni
för Dagsmartjen har alltid framtidstro!