Våra rööter.

Skrivet av Roger Lundell till hembygdsfesten på Majbo i juni 2000:
Sjenn vor vi född, sjenn fick vi liv
Sjenn börja vi skolan, vi lät oss ti skriv
Sjenn leest vi katjeesin, all ”vad är det”
Man undra ibland, va he riktit rätt.

 

Vi rusta ner fö åen, tär rann vattne så klaat
Fösökt fång nain steinkladd, som fick väldi faat
”Va fösikti fö vattne, så it na gar åp tok”
He mamm sa om Nätsjin va glömd me en jisspigg åp krok.

 

Man leikt ofta i skojin, finns Kärrvejin kvar?
Bergåsin, Byåsin å åsin som drar? (Dragåsin)
Lisa-Moras stosteinin sir ut ti ha krympt
åv kojor åp Brännlaande syns it en skymt.

 

Lokaalin å spårtplan va bra tidsfördriv
Tå man lät se ti dans, man fick som nytt liv.
I höjdhopp så hoppa vi ”rollin elo sax”
He va rikti hopp he, it na Fosburyflax.

 

Nelsonas boden, Wester å handlin je bått,
samma öde allihop ha dom fått,
liksom lokaalin o andelsmejeri
brånan ha löckast, i sitt frieri.

 

Kvann än i väden i dag ni finns
Hittsje je na som ni allti ska minns:
Trinnpäronen å flessje åp en varman spis
Vikfossas rölimonad, o en fäskan gris!