Avväpningen i Sideby.

Artikel i tidningen Syd-Österbotten 9.2.1918:

Måndagen den 28 januari på kvällen samlades Sideby skyddskår i syfte att under nattens lopp avväpna den ryska militären på orten. Snart sågs också den ej alltför stora styrkan tåga till huvudkasärnen på Dalsbacken, varest några och tjugo, till tänderna beväpnade soldater, funnos.

Längtan att äntligen få avskudda sig den ryska soldateskens ok, som under trenne långa år tryckt den enskilde såväl som hela samhället, ingöt det behövliga modet hos varje kämpe. Resurserna voro något ojämna. Av fruktan för övermakten sträckte ryssarna genast gevär. Lika behändigt avväpnades byns övriga kasärner. I en av dem, där åtta ryssar voro installerade, utfördes handlingen av fem skyddskårister.

På natten anträddes färden till Skaftung, där 19 soldater utan omsvep avväpnades. Annat blev dock fallet vid Boberget. Här uppstod en livlig skottväxling och ryssarna kunde betvingas först om ett par timmar. –Det hela avlöpte icke utan blodsutgjutelse: av skyddskåristerna blev en svårt och tvenne lindrigt sårade och av ryssarna föll en och sårades en annan.

Vid middagstiden följande dag (29.1.1918) var allt klart och ordnat. Bytet var ganska rikligt. 62 ryssar och en huligan sutto fångna och av krigsförnödenheter erhölls också till husbehov.

Tillbaka till huvudartikeln.