Gruppfoton.

Korsbäckmarthor uppvaktar Helga Liljedahl, från vänster Karin Norrvik, Linnea Liljedahl, Ida Korsbäck och Sylvi Stenlund. Kvinnan med blommorna är alltså Helga Liljedahl och följande är Ines Tasanko, Ines Berg, Ellen Sten, Inga Sten, Signe Stenlund, Hildur Lindh, Martta Nygård, och Anita Lindqvist.
Sex flickor hösten 1932. Från vänster Inga Klemets, Vera Norén, Elin Rosenback, Aina Norén, Elin Storkull och Anni Vahlbäck.

Uppe Ingeborg Lindblad, Verna Långfors, Annel Nyholm. Nere Hulda Krook och Amanda Långfors.

Från vänster Evy Nygren, Ines Rosenback med Dick i famnen, Anselm Wiklund, Alhild Forslin, Bertel Forslin och Axel Forslin.

En stor del av släkten Lillkull på Bötombergen.

Karl Lillkull t.v och Yngve Söderqvist och bland blommorna gömmer sig 4 unga damer, fr.v Elvi Långfors, Mildrid Forslin, Inga Klemets och Ewy Forslin. Bilden är tagen från väster, landsvägen syns till vänster på bild och i vänstra kanten syns lite av Dahlroos Arvids hus. I högra kanten syns uthusen hos Eskil Agnäs.
Josef och Maria Storkull med barnen Evert, Emil, Gunnar, Anselm, Alfred, Einar, Valter och Eskil. Och pigan Tilda, foto från 1921.
Från vänster Kaalas Hindrik alltså Henrik Lång, Einar, Gunnar, Eskil och JH Storkull. Krook gården i bakgrunden, år 1926.
År 1960, Åke Grans, Jarl-Erik, Signe, Göta Lindell, Lennart, Gun-Lis, Boris, Runar Grans, Vineta Forsbom, Elna Grans, Ragnar Långfors o Margit Björklund.

Dagsmark UFs styrelse 1946, Åke Backlund, Edit Agnäs, Eskil Norrgård, Algot Rosengård, Anita Björklund (Backlund) Ragnar Backlund, Frans Storkull, nere Anna Englund, Eskil Agnäs och Westers dotter Else-May.

Hoppets Här i Dagsmark på skolgården år 1937.
I bakre raden från vänster: Eskil Hällfors, Sigvald Forslund, Selim Dahlroos, Gunnar Hällfors och Otto Dahlroos. I främre raden Elvi Hällfors, okänd barnpiga, Elin Hällfors och Elin Lindblad.

Från vänster Lisa Berglund, Leander Nyholm, Signe Nyholm, Strömberg Hulda, Strömberg Selim och Agnes Blomkvist.

Lärarinnan Linda Lindells avskedsfest i Korsbäck skola.

I slutet av 1950-talet samlades hela släkten hos Elin och Ragnar Sjöholm i Träskvik. Från vänster Sixten Sjöholm, Anne-Maj Sten, Ellen Sten, Folke Sten, Elis Sten. Följande är en granne som också ville vara med på fotot. I mitten står värdparet Elin och Ragnar Sjöholm, Margareta Sten, Inga Sten, Eskil Sten med Majvor i famnen. Följande är Elis Ahlberg med dottern Daisy i famnen, sedan Helfrid Ahlberg och Gerda Ahlberg.

Bakom Hulda Norrgård syns halva ansiktet på ”Skol-Hulda” Lindell och mellan Signe Nyström och Aina Löfgren syns ögonen på Sigrid Nordman.