KOP:s kontor i Lappfjärd

Sammanställt av Lasse Backlund i november 2023.

I mitten av 1960-talet föreslog V. Nummela, Arne Lövholm och flera andra kunder att KOP skulle öppna ett filialkontor i Lappfjärd. Affärsbanken KOP hade sedan 1919 haft bankkontor i Kristinestad, men nu ansågs tiden inne att utvidga rörelsen. År 1967 beslöts att banken kommer att öppna i före detta Haldins gård väster om Apoteket. Gården hade sedermera övertagits av byggmästare Thure Nygren.

Denne påbörjade en renovering av byggnaden och den första hyresgästen som flyttade dit var arbetskraftsbyrån. De öppnade i den östra ändan den 1 maj 1967 och den 6 november samma år kunde KOP öppna sitt kontor.

Föreståndare blev merkonom Jan-Ole Svens från Kristinestad och Laila Koski, senare gift Södergård från Ömossa skötte bankbetjäningen.

Fotot av KOP:s kontor i Lappfjärd är lånat från Facebook.

Då KOP öppnade år 1967, så fanns det från tidigare flera andra bankkontor i Lappfjärd. I grannskapet fanns den äldsta banken Lappfjärds Sparbank, på andra sidan landsvägen låg Postbankens kontor. I Stenmanas kroken fanns den gamla Lantmannabanken, som Helsingfors Aktiebank hade tagit över och på andra sidan ån fanns Lappfjärdsnejdens Andelskassas kontor.