Hällfors gård på Lillsjölidvägen 106.

Sammanställt av Lasse Backlund i november 2020, med hjälp av Lena Hällfors och Elgot Nygård.

Hällfors´ gård som Viktor byggde år 1920. Fotot från 2003 är taget från väster och Lillån rinner till höger bakom gården.

Den här gården på Lillsjölidvägen byggdes år 1920 av bonden Viktor Hällfors (1885-1944) och Amanda (f. Berglund 1891-1963).

Viktor Hällfors, född Lillsjö var son till Henrik Johansson Lillsjö (1828-1916) som kallades ”Lillsjö Hindrik” och dennes andra hustru Edla Sofia (f. Lång 1857-1943). Som barn bodde Viktor i den gård, som  kallades Sigvaldas och som låg på andra sidan Lillån. Viktors far, bonden Henrik hade ett stort hemman på 1/12 mantal.

I mars år 1918 gifte sig Viktor Lillsjö med Amanda Sofia, som var dotter till August och Serafia Berglund. I början av 1920-talet ändrade de släktnamn till Hällfors. Viktor och Amanda var grannar, så de kände varandra väl före de gifte sig.

Viktor Lillsjö (1885-1944) som senare bytte namn till Hällfors gifte sig år 1918 med Amanda Berglund (1891-1963) och de fick nio barn, varav tre dog i unga år.

Efter ”Lillsjö Hindrikas” död år 1916, så skiftades hans hemman i fyra lika stora delar åt hans fyra söner. Viktor Hällfors fick 1/48 dels mantal, äldsta brodern Johan Åberg samma, Josef Dahlroos samma och Karl Erik Forslund lika mycket. De två systrarna Amanda Lindblad och Vilhelmina Berglund fick en liten utlösen i reda pengar.

Viktor och Manda var sedan bönder hela livet på hemmanet vid Lillsjölidvägen och de fick 9 barn, varav 3 dog i unga år:

-Gunnar Edvin (1918-1919)

-Gunnar Alfons (1920-1995) ogift och barnlös. Bodde som vuxen i Sverige.

-Valter Evald (1921-1995) ogift och barnlös. Bodde under flera perioder i Sverige men efter 1979 i hemgården.

-Signe Amanda (22.1.1925-21.3.1925)

-Elin Amanda (f. 21.12.1925, d. 6.6.2012) gifte sig år 1947 med Alvar Häggfors (1915-1993) från Nämpnäs i Närpes, bosatta där. Sönerna Bengt (1948-1973) och Håkan (f.1951).

-Eskil Edvin (1927-2010) gifte sig år 1953 med Rakel Liljedahl (1929-2019) från Korsbäck. Bodde nära hemgården i Lillsjö. Barnen Helena (f.1954) och Erik (f.1961).

-Elvi Elise (1930-2017) gifte sig år 1968 med Bengt Pettersson (d.1974) från Sverige, barnlös. Bodde länge i Sverige men på senare tid i Lappfjärd.

-Ragni Adina (1934-2020) gifte sig år 1964 med Elgot Nygård (1928-2022) från Korsbäck. Döttrarna Catharina (f. 1965) och Susanne (f. 1966).

-Ragnar Rafael (1934-1939).

Viktor Hällfors dog år 1944 och efter det bodde änkan Amanda i gården, tillsammans med barnen. År 1963 dog Amanda och dottern Elvi bodde kvar i gården som bonde några år före hon flyttade till Sverige runt 1965. Med andra ord, så stod gården tom i några år tills Valter flyttade tillbaka år 1979 och han bodde i gården tills han dog år 1995. Efter Valters död bodde Elvi i gården i perioder men hon bodde också på Brännbo i Lappfjärd. Själva hemmanet övertogs sedan av familjen Norrvik och huset av Eskil och Rakel, och sedan har deras barn övertagit själva huset.

I dag är huset obebott.

Foton.

Huset har varit obebotti flera år men är fortfarande i relativt gott skick men så är det ju bara 100 år gammal! Fotot taget av Lena Hällfors i augusti 2020.
Gården som Viktor Hällfors byggde år 1920, fotograferat från öster.
Alma Dahlroos till vänster hälsar på hos Amanda Hällfors. Till höger Amanda döttrar Elvi och Ragni. Fotot från början av 60-talet.
Amanda Hällfors med barnbarnet Lena, cirka 1960.
Nästan alla som bor i Lillsjö är släkt med varandra. Till vänster Karl Forslund, som var gift med Maria Berglund och till höger Karls bror Viktor Hällfors, som var gift med Marias syster Amanda.
Systrarna Ragni och Elvi Hällfors visar upp sina kattungar.
Gunnar Hällfors (1920-1995) bodde större delen av livet i Sverige. Han var ogift och barnlös.
Valter Hällfors (1921-1995) var ogift och barnlös.
Elvi och Ragni Hällfors i unga år.
År 1968 gifte sig Elvi Hällfors med Bengt Pettersson från Sverige. På samma foto också Elvis syster Ragni och hennes man Elgot Nygård.
Kusinerna Ragni Hällfors (f.1934) och Elisabeth Dahlroos (f.1933).
I mars 1918, under pågående inbördeskrig gifte sig Viktor Hällfors med grannflickan Amanda Berglund.
I juni 1953 gifte sig Eskil Hällfors (1927-2010) med Rakel Liljedahl (1929-2019) från Korsbäck. Rakel var dotter till Evert Liljedahl (f.1904) och Hulda (f. Björklund 1904). Hulda var syster bland annat till Alma Dahlroos i Lillsjö och till ”Skräddarinas” Tilda Klemets på Åbackvägen.
I juni 1947 gifte sig Elin Hällfors (1925-2012) med Alvar Häggfors (1915-1993) från Nämpnäs och hon bodde sedan där hela livet.
Ragni Hällfors (f. 1934) gifte sig år 1964 med bondesonen Elgot Nygård från Korsbäck och fick med honom två döttrar.