S/S Arcturus.

Nedtecknat av Lasse Backlund i april 2017. En okänd emigrant skrev en insändare i Syd-Österbotten om fartyget Arcturus, som du kan läsa HÄR!

Det var långa resor emigranterna gjorde när de begav sig iväg till Amerika. Första etappen var ju ta sig till in till Kristinestad, därifrån det gick regelbunden båttrafik ner till Hangö. Från Hangö fanns det sedan många möjligheter att ta sig med båt till England för att sedan därifrån styra kosan mot Amerika, det stora landet i väster.

Ett av fartygen som många emigranter åkte med från Hangö till Hull i England hette S/S Arcturus. Fartyget hade byggts i Skottland år 1898 av Gourley Brothers & Co och det levererades i januari 1899 till beställaren Finska Ångfartygs Ab i Helsingfors. S/S Arcturus var isförstärkt och var ett kombinerat passagerar- och fraktfartyg. Det sattes in på linjen Helsingfors-Hangö-Köpenhamn-Hull i England och det fraktade främst smör från smörhamnen i Hangö till England.

Här det ståtliga fatyget S/S Arcturus. Det var 86 meter lång och var försett med en 3-cylindrig ångmaskin. Maxfarten var 13,5 knop.
Här det ståtliga fatyget S/S Arcturus. Det var 86 meter lång och var försett med en 3-cylindrig ångmaskin. Maxfarten var 13,5 knop.

Det kunde också ta upp till 265 passagerare och det var många amerikafarare som reste med detta fartyg. S/S Arcturus hade ett systerfartyg som hette Polaris med samma ägare och som körde samma rutt. Polaris övertogs av den ryska tsaren och det användes av ryssarna under det första världskriget. Polaris befann sig i Hong Kong 1941 då det bombades av japanskt flyg och vraket höggs sedan upp efter kriget.

S/S Arcturus fick en betydligt längre liv och mer dramatisk historia och är ett av de fartyg som betytt mycket i Finlands historia.

Här ett postkort av det berömda fartyget.
Här ett postkort av det berömda fartyget.

Mellan åren 1899 – 1914 så åkte fartyget skytteltrafik mellan Helsingfors och Hull, men i augusti 1914 då S/S Arcturus var på hemresa från Köpenhamn så måste de anlöpa Stockholm på grund av krigsoroligheterna. Det fanns ett 100-tal återvändande amerikaemigranter ombord som fick ta sig hem till Finland på annat sätt, för S/S Arcturus blev upplagd i Stockholm under hela första världskriget.

Arcturus förde jägarna från Tyskland till Vasa.

14 februari 1918 sattes S/S Arcturus i trafik när den från Libau, som ligger i dagens Lettland, hämtade hem hela 854 finska jägare som hade fått krigsutbildning i Tyskland. Det var dubbelt mera än vad som normalt rymdes med. Genast efter avfärd från Libau så hissade fartyget den finska lejonflaggan då de stävade norrut. Svåra isförhållanden mötte fartyget på Bottenhavet och utanför Gävle så möttes de av isbrytaren Sampo. Färden fortsatte under svåra förhållanden mot Vasa och det gick till och med så illa att isbrytaren och S/S Arcturus stötte till varandra ute på havet. Båda kunde dock fortsätta färden.

På denna målning av Adolf Bock så ser vi hur jägarna mottas av vasaborna, som kommer emot isbrytaren Sampo och S/S Arcturus ut på isen.
På denna målning av Adolf Bock så ser vi hur jägarna mottas av vasaborna, som kommer emot isbrytaren Sampo och S/S Arcturus ut på isen.

25 februari kom fartyget fram till Vasa där de mottogs med stor entusiasm. Inbördeskriget pågick som bäst och jägarna behövdes i kampen mot rödgardisterna och de ryska soldater som fortfarande befann sig i Finland. S/S Arcturus gjorde två resor till från Libau till Vasa med trupper och krigsförnödenheter.

Här står jägarna på torget i Vasa den 25 februari 1918. Efter en lång färd med S/S Arcturus står de och lyssnar på senator Renvall.
Här står jägarna på torget i Vasa den 25 februari 1918. Efter en lång färd med S/S Arcturus står de och lyssnar på senator Renvall.
Här granskar Mannerheim de vita trupperna på torget i Vasa i februari 1918.
Här granskar Mannerheim de vita trupperna på torget i Vasa i februari 1918.

År 1919 sattes S/S Arcturus åter in i trafiken mellan Helsingfors till Hull och tillbaka. Allt gick bra fram till 1930 då fartyget fick ett fel på rodret och måste kasta ankar mellan Sverige och Danmark. Det råkade sig inte bättre än att ankaret fastnade och söndrade en elkabel som tillhörde Nordsjaellands Elektriska A/S och rederiet dömdes att betala 58 000 SEK i skadestånd och 1 800 i rättegångskostnader.

Arcturus i kollision på Kattegatt.

Samma år alltså 1930 så råkade S/S Arcturus ut för en märklig olycka. Den 19 december på en resa från Hull till Köpenhamn, så kolliderade fartyget i svår dimma med S/S Oberon, som var på väg i motsatt riktning, ute på Kattegatt. S/S Oberon som togs i bruk 1925 tillhörde samma Finska Ångfartygs Ab i Helsingfors och till på köpet som var de kolliderande fartygens kaptener bröder.

Finska Ångfartygs Aktiebolaget annonserade ofta om resor med SS Oberon. Biljetterna såldes av Erland Klockars i Lappfjärd, Michael Mangs i Tjöck och Emil Norrback i Sideby. Annonsen från Syd-Österbotten 20.10.1926.

Oskar Hjelt som var kapten på S/S Arcturus hade en och en halv timme före kollisionen varit i radiokontakt med sin bror Erik Hjelt på S/S Oberon. 20 minuter före smällen kunde de till och med höra varandras ljudsignaler genom dimman. Efteråt har det i undersökningarna framkommit att bröderna ville skicka julhälsningar åt varandra genom att mötas på riktigt nära håll.

Hur som haver, så manövrerade fartygen fel, vilket ledde till att S/S Arcturus i full fart körde in i sidan på S/S Oberon och slet upp dess skrovsida så att fartyget sjönk till bottnen på några minuter. S/S Arcturus däremot fick endast små skador i fören och kunde därför rädda 39 personer. Tillskyndade fartyg kunde rädda några till men hela 43 personer drunknade vid olyckan.

Så här såg S/S Oberon ut, som gick till botten på några minuter efter att ha kolliderat med S/S Arcturus. Oberon var 92 meter långt och maxfarten var 13,5 knop.
Så här såg S/S Oberon ut, som gick till botten på några minuter efter att ha kolliderat med S/S Arcturus. Oberon var 92 meter långt och maxfarten var 13,5 knop.

Följande år så lokaliserades vraket av S/S Oberon men det ansågs ligga för djupt för att kunna bärgas. Djupet var 50 meter och det enda som kunde bärgas var 74 drittlar med smör. En drittel vägde ungefär 50 kg. I slutet av denna historik hittar du urklipp ur våra lokala tidningar, som behandlar den hemska olyckan.

År 1939 sattes S/S Arcturus i trafik mellan Åbo till Stockholm och i början på 1940 så skadades den svårt under ett sovjetiskt flyganfall i Åbo. Den kunde dock ta sig över till Stockholm för att repareras där. Olyckorna fortsatte dock, för igen blev fartyget skadat i Åbo av ryska bomber, vilket ledde till ytterligare en reparationsresa till Stockholm.

Under fortsättningskriget var S/S Arcturus i trafik hela tiden. Visserligen blev den beskjuten av ryskt jaktflyg men skadorna blev inte större än att hon kunde fortsätta trafikera.

I januari 1942 så byggdes ett par lastrum om, så att fartyget skulle kunna transportera finska krigsbarn till Sverige. I de olika lastrummen byggdes det 3-våningssängar åt de upp till 500 barnen som kunde tas med på en resa. Visserligen fanns det också några hytter ombord men de användes av medföljande personal. På vissa resor fanns också krigsinvalider med, som skickade till Stockholm för vård.

Det var svåra isförhållanden och den 28 januari 1942 var S/S Arcturus på väg till Stockholm med 486 barn. De råkade då på S/S Heimdall som var fastfruset i isen. Det fartyget tillhörde då Rederi Ab Svea och med S/S Arcturus hjälp kom det fartyget loss. Heimdall fick sedan en lång historia, för 1957 döptes det om till Silja. 1967 såldes fartyget till Karleby där det döptes om till Coccolita och gick i trafik mellan Karleby och Skellefteå eller Luleå.

Efter kriget sattes S/S Arcturus in i trafik mellan Sverige och Finland. 1949 åkte de finska idrottarna med fartyget till London och 1952 körde fartyget svenska idrottare till OS i Helsingfors.

1956 såldes fartyget till Holland där det skrotades.

S/S Arcturus hann vara en viktig del i Finland historia, väl värd att minnas.

Hur gick det med bröderna Hjelt efter kollisionen då?

Men hur gick det för bröder Hjelt då, som var kaptener på var sitt fartyg som kolliderade på Kattegatt? Så här skrev våra lokaltidningar om den tragiska olyckan:

24.12.1930 tidningen Syd-Österbotten:

Hemsk sjöolycka i Kattegatt fredag kväll. F.Å.A.-båtarna Arcturus och Oberon kollidera. Oberon sjönk efter 3 minuter. 42 omkomna.

Köpenhamn, 19 dec. Marinministeriet meddelar sent fredag afton, att finländska ångaren Oberon sjunkit 7 sjömil sydöst om Laesö Trindelns fyrskepp i Kattegatt efter kollision med finländska ångaren Arcturus.

Köpenhamn, 20 dec. Enligt meddelande från annat håll inträffade kollisionen vid ½ 10-tiden på aftonen under stark snötjocka. Oberon sjönk omedelbart. Ombord befunno sig 19 passagerare av vilka 15 medföljde från Finland. Besättningen och personalen uppgick till ca 40 personer. En del av de ombordvarande störtade sig i havet vid kollisionen. Ångaren Arcturus erhöll läcka ovan vattenlinjen.

På nödsignaler, som Arcturus utsände per radio, ångade i natt 5 fartyg till olycksplatsen, Ångaren Tolken, som var på väg in till Göteborg, vände genast och kom som första hjälpare fram till olycksplatsen vid ½ 2-tiden i natt. Svenska kanonbåten Svensksund hann fram vid 2-tiden. Vidare infunno sig två danska och en engelsk ångare.

Av befälet och besättningen ha bl.a. räddats befälhavaren kapten Erik Hjelt, men tillsvidare saknas hans hustru och dotter, andra och tredje styrmannen äro räddade. Första maskinmästaren jämte familj saknas, men 2,3 och 4 maskinmästarna ha räddats.

Befälet på Arcturus fördes av kapten Ossi Hjelt. Den ordinarie befälhavaren på Oberon, kapten Sjölund hade permission för att jula med sin familj i Hangö.

Olycksbåtarnas kaptener är bröder.

Passagerarna hunno icke i livbåtarna, förrän fartyget sjönk.

Malmö, 20 dec. Sydsvenska Dagbladets korrespondent i Köpenhamn meddelar:

Arcturus törnade i snötjockan mot Oberons styrbordssida, så att detta fartyg nästan omedelbart vattenfylldes och sjönk. De uppskrämda människorna ilade från sina hytter till livräddningsbåtarna, men det var för sent. Oberon sjönk och alla ombordvarande kommo i vattnet. Från Arcturus, som fått en stor bräcka i fören, men hölls flytande, utsattes sex livräddningsbåtar.

Oberon hade på fredag morgon anlöpt Köpenhamn och fortsatte sin färd mitt på dagen. Arcturus var på väg från Hull till Helsingfors och inväntades till Köpenhamn på lördagen. Fartyget medförde passagerare från England, vilka skulle fira jul i Finland, samt danskar från Amerika, vilka anlänt med att annat fartyg från Newyork. F. Å. A. meddelar, att ombord torde ha befunnit sig 57 man personal och besättning samt 22 passagerare. Av passagerarna reste 6 i första, 10 i andra och 5 i emigrantklass. Dessutom voro ombord kaptenens hustru och dotter samt maskinmästarens hustru.

Oberon var byggd i Frankrike och kom på sin första resa till Helsingfors den 31 augusti 1925. Fartyget mätte i längd 92,33 och största bredd 13,40 meter. Sidohöjden från köl till övre däck var 8,64 m. Arcturus är 3 meter längre, men om man betraktar att Arcturus dräktighet bara är 2,000 ton, medan Oberons var 3,000, var Oberon faktiskt 50 procent större än Arcturus.

Oberon var försäkrad till 13 miljoner mark därutöver för en totalförlust till 2 ½ miljon eller sammanlagt 15 ½ miljon, vilket överstiger fartygets bokförda värde. Av detta belopp har bolaget på självrisk endast en mindre del.

En telegrafisk rapport från kapten Ossi Hjelt.

F. Å. A. har från Arcturus kapten Ossi Hjelt mottagit följande telegram:

”Har 5 döda ombord, bland dem kapten Erik Hjelts dotter Elisabeth. Oberon kastades över styrbords sida och sjönk omedelbart, ungefär 3 minuter efter kollisionen. Kapten Erik Hjelt stängde från navigationshytten de vattentäta skottens dörrar, men huruvida de fungerade är okänt. Kollisionen träffade skeppet ungefär vid pannrummet. Alla räddade flöto dels på livbojar, dels på andra kringdrivande föremål, som flutit upp. Jag har skäl att tro att alla, som kommo i vattnet och som hade livbälten, blevo bärgade av Arcturus livbåtar. De flesta passagerarnas voro inne i sina hytter och hade ingen möjlighet att bli räddade, eftersom de ick kunde komma ut på grund av ångarens starka slagsida, som uppgick till 80 grader. Belysningen slocknade nästan genast. Har legat på olyckplatsen till middagen och är nu på väg till Köpenhamn. En bärgningsångare samt en motorbåt ha hela natten undersökt olycksplatsen”

Kapten Hjelt simmade omkring med sitt lilla barn, som frös ihjäl.

Fredrikshavn, 20 dec. Svitzerångaren Garm inkom hit kl. ½ 4 e.m. Kaptenen meddelar, att han funnit två lik av Oberons besättning och överfört dem till Arcturus. Besättningen på Garm har vidare meddelat, att kapten Hjelt, då Oberon sjönk, hoppade i havet med sin hustru och lilla dotter. Hustrun hade genast sjunkit i djupet, medan kapten Hjelt simmat omkring med barnet, tills han upptogs på Arcturus. Barnet hade dock icke uthärdat kölden, utan frusit ihjäl.

Arcturus har avgått från olyckplatsen och inväntas till Köpenhamn söndag morgon.

Arcturus nu i Köpenhamn.

Köpenhamn, 21 dec. Under hela söndagen strömmade folk till frihamnen för att bese den finländska ångaren Acturus, som ligger där. Skeppsbesiktningen begynte kl. 9 och torde kunna avslutas på måndagen. Om resultatet av undersökningen lämnas inga meddelanden, utan de komma att överlämnas åt myndigheterna vid de förhör, som senare hållas, troligen i Finland. De drunknades kroppar befordras till Finland med ångaren Suomenpoika, som tisdag eller onsdag anländer till Köpenhamn. De finländska passagerarna avresa till Finland via Stockholm. De räddade engelska passagerarna frk Tipping och hr Martin ha tagit in på hotell Bellevue, medan kaptenen på Oberon E. Hjelt, fortfarande bor ombord på Arcturus. Han är djupt nedslagen och vägrar att tala med någon.

En av de omkomna var på väg till sitt bröllop.

Köpenhamn, 21 dec. Till Politiken telegraferas från London att en av de saknade passagerarna från Oberon var den kvinnliga fil. doktorn Hafrén, som var på väg till London för att inga äktenskap ned kapten O´Brien Hitchins, vilken under kriget var engelsk militärattaché i Helsingfors.

All försiktighet iakttogs.

Av ett telefonsamtal, som dr Ramsay haft med kapten Ossi Hjelt framgår, att såväl Arcturus som Oberon iakttgait all nödig försiktighet, som färden i snötjockan krävde och detta redan långt innan olyckan inträffade. Fartygen hade gått med reducerad halv och sakta fart. Tidvis har de legat stilla. Då sammanstötningen skedde, arbetade Arcturus maskin back, medan åter Oberons maskiner i sista ögonblicket sattes full fart framåt för att ångaren möjligen skulle hinna förbi Arcturus och sålunda olyckan undvikas. –En detaljerad redogörelse för olyckans orsaker måste emellertid uppskjutas till dess noggranna uppgifter om händelsernas gång kunna givas; på ett telefonsamtal kan en sådan redogörelse icke baseras. Så mycket kan i alla fall sägas att en ren olyckshändelse förelegat.

Antalet offer synes bli 42.

Enligt de uppgifter som i förrgår middagstiden förelågo, är antalet försvunna 42, av vilka endast 5 hittills återfunnits som lik. Bland de omkomna passagerarna på Oberon funnos några österbottniska emigranter, 16-åriha Sylvi Syrjä, som var på väg till sin mor i Kanada, en man vid namn Nikonaho från Saarijärvi samt en familj Savilammi, bestående av man och hustru med ett 2 år gammalt barn, från trakten av Brahestad.

Reparationen av Arcturus beräknas taga tre veckor i anspråk. Dess passagerare ha fortsatt resan genom Sverige till Finland.

Ett kvinnolik och postsäckar ilandflutna.

Vid Nidingarna utanför Göteborg har ilandflutet liket av en kvinna och införts till Göteborg. Den omkomna förmodas vara fru Velli (Wejl) från Estland. Vidare har vid Nidingarna anträffats två postsäckar och en låda. Postsäckarna ha överlämnats till postverket i Göteborg, som befordrar dem vidare.

31.12.1930 tidningen Syd-Österbotten:

Oberon-katastrofens offer på hemväg.

Köpenhamn, 27 dec. Lördag middag fördes liken av de fem funna offren för katastrofen i Kattegatt ombord på ångfartyget Suomen Poika, som anlänt hit från Rouen på väg till Helsingfors. På kistorna lågo kransar från Finlands minister från F. Å. A. mäklarfirman Franck & Tobiesen samt finländska legationerna. Bland de närvarande märktes finl. ministern, finl. generalkonsuln, skeppsmäklare Tobiesen samt sjömanspastor Forsman. Den sistnämnda predikade på svenska och finska. Ångaren avgår till Finland i kväll.

29.4.1931 tidningen Syd-Österbotten:

Efterspel till Oberon-olyckan. Sjöfartsinspektören yrkar åtal.

T.f. sjöfartsinspektören W. A. Söderman har till stadsfiskalämbetet i Helsingfors inlämnat en skrivelse, i vilken påyrkas åtals väckande mot befälhavarna å ångfartygen ”Oberon” och ”Arcturus”, kaptenerna Erik och Ossi Hjelt för brott mot sjöfartsreglerna.

Denna åtgärd från t.f. sjöfartsinspektörens sida har föregåtts av en ingående undersökning av vilken det framgått, att kaptenerna Hjelt vid Oberon-olyckan icke iakttagit alla de bestämmelser, som bort följas för undvikande av en sammanstötning.

13.5.1931 tidningen Syd-Österbotten:

Försöken att upptaga Oberon.

Enligt till Helsingfors ingånget telegram har den av Ab Tolfvan utsända bärgningsexpeditionen söndag morgon framkommit till olycksplatsen och omedelbart tagit itu med letningarna efter Oberon.

20.5.1931 tidningen Syd-Österbotten:

Olycksplatsen fixerad och vraket anträffat.

Bärgningsbolaget Tolfvans bärgningsflottilj har numera upptäckt platsen för Oberon-katastrofen och konstaterat att vraket ligger på 50 m djup. Letningarna efter den sjunkna ångaren ha i hög grad fördröjts i följd av det på senare tiden i Kattegatt rådande pgynnsamma vädret. Bärgningsflottiljen har nu emellertid vidtagit alla förberedelser för det egentliga bärgningsarbetet. Detta kommer främst att koncentreras på upptagandet av Oberons till 4,000 drittlar uppgående smörlast. Detta försiggår helt enkelt sålunda att luckorna till lastrummen öppnas, varvid drittlarna av sig själva flyta upp till vattenytan. För deras infångande finnes runt olycksplatsen en omkrets av 200 kvm utlagt ett bärgningsnät.

Bärgningsarbetet ledes av kapten B. Lybäck i spetsen för en arbetsstyrka av 35 man, varav 3 vana dykare. På det djup som råder å olycksplatsen, kunna dykare arbeta i vanliga dykardräkter utan särskilt pansarskydd. Under gynnsamma väderleksförhållanden hoppas man kunna bärga smörlasten inom loppet av några dagar.

Vad frågan om själva fartyget angår, så kan man icke säga något bestämt därom, innan dykarna företagit en undersökning. Bärgningsbolaget ärnar dock omedelbart inleda underhandlingar med respektive intressenter angående ångarens bärgning. Fartygets bringande upp till vattenytan beräknas ta 3 – 4 månader i anspråk.

30.5.1931 Kaskö Tidning:

Oberons bärgning avbrytes tillsvidare. I torsdags på förmiddagen ingick till Ab Tolfvan ett kort telegram från Köpenhamn med meddelande om att bolagets bärgningsångare på måndagen återvänder till Helsingfors. Orsaken härtill är den, att bärgningsarbetet ej kan fullföljas på hittills beräknade grunder utan att andra förfaringssätt måste inslås. Bärgningsångaren medför tre ton smör som bärgats från den sjunkna ångaren.

4.2. 1933 tidningen Syd-Österbotten:

Utslag i målet om ”Oberons” undergång. Åtalet mot bröderna Hjelt i huvudsak förkastat.

Rådstuvurätten i Helsingfors avkunnade på tisdagen utslag i målet angående kollisionen mellan ångarna ”Arcturus” och ”Oberon”. I utslaget, som avkunnades efter omröstning, prövade rätten som ansåg, att kapteneran Oskar Johannes och Rolf Eric Hjelt icke gjort sig skyldiga till straffbart vållande av död eller fartygens undergång, rättvist att med förkastande av åtalet i övriga delar, med stöd av 44 kap. 9 par, S. L. döma kaptenerna Hjelt för brott mot nämnda stadganden, innebärande huvudsakligen användning av icke lagenliga ljudsignaler, vardera till 40 dagsböter, nämligen Oskar Johannes Hjelt till 3,000 mk och Rolf Eric till 2,000 mk eller vid bristande betalningstillgång till 40 dagars fängelse. Dessutom ålades kaptenerna Hjelt att ersätta staten en del i förskott utbetalde vittnesarvoden.

Såväl allmänna åklagren som kaptenerna Hjelt anmälde missnöje.

25.5.1935 tidningen Syd-Österbotten:

Rådhusrätten i Helsingfors gav på tisdagen utslag i det från Åbo hovrätt återförvisade målet angående kollisionen mellan ångfartygen Oberon och Arcturus den 19 december 1930. Som bekant sjönk Oberon genast efter sammanstötningen och drog 40 personer med sig i djupet. Rådhusrätten fann utrett, att de båda fartygsbefälhavarnas, bröderna Oskar Johannes och Rafael Erik Hjelt brutit mot seglationsordningen och dömde den förra till 3,759 marks böter och den senare till 1,500 marks böter. Båda parterna anmälde missnöje.

18.3.1936 tidningen Syd-Österbotten:

Villkorliga fängelsestraff i Oberonmålet.

Som bekant ledde den hemska kollisionen mellan ångfartygen Arcturus och Oberon den 19 september 1930, varvid Oberon sjönk och 40 personer drunknade, till rättegång mot de två ångarnas befälhavare, kaptenerna O. J. Och R. E, Hjelt. De dömdes sedermera av rådhusrätten till resp. 3,750 och 1,500 mks böter.

Åbo hovrätt har genom i måndags givet utslag funnit styrkt att kaptenerna Hjelt förbrutit sig så till vida att de i rådande dimma ändrat fartygens kurs och trots att de förstått att de skulle komma att skära varandra fortsatt färden utan att vidtaga åtgärder för undvikande av kollision innan fartygen kommit inom synhåll för varandra och det var för sent, att kaptenen på Arcturus efter det han hört Oberons signal hade givit order om hårdare fart än som varit tillåtet m.m. varför hovrätten med ändring av rådhusrättens utslag dömt kaptenerna Hjelt för vållande av 40 personerns död och ångfartyget Oberons undergång samt brott mot seglationsordningen O. J. Hjelt till 8 och R. E. Hjelt till 6 månaders fängelse samt att i ersättning utbetala åt hr Hoffrén 37,270 mk, åt fröken Vera Hartman 31,000 mk och för Karin Välis egendom 3,100 svenska kronor.

Straffet förklaras villkorligt på 3 års prövningstid.