Brobergs gård på Risåsvägen 3

Den här gården i början av Risåsvägen byggdes på 1920-talet av bonden Erik Anders Broberg och efter honom har den haft ett par ägare. Området finns på Hinders hemman i Lappfjärds by men kan sägas geografiskt höra till Dagsmark by. Gården revs av den nuvarande ägaren i början av 2000-talet och i dag syns det inte längre var den har stått. Fotot taget år 2003.

Sammanställt av Lasse Backlund i maj 2024. Uppgifterna är tagna ur gamla lagfartsregister.

Gårdens historia

Erik Anders Broberg (1878-1954) var på sin tid en välkänd man i Dagsmark och hans historier från tiden i Amerika var både humoristiska och dråpliga. Han gjorde fyra resor till Amerika och han var gift lika många gånger.

Första gången gifte han sig med Maja Sofia Eriksdotter Klemets (1873-1906) och med henne fick han två döttrar. År 1907 gifte han sig andra gången med Maja Greta Storkull (1861-1940), med henne fick han inga barn. Men det var Maja Greta och Erik Anders som på 1920-talet uppförde gården vid Risåsvägen och den hade redan då rinnande vatten. På 1940-talet gifte sig Broberg ytterligare två gånger och han avled år 1954, då bosatt i en gård i Kiaskroken.

Under tiden som Broberg bodde vid Risåsvägen var han mjölnare och sågägare vid Ragnarsvik såg och kvarn.

Erik Anders Broberg utanför sin gård vid Risåsvägen. Fotot taget från söder omkring 1930.
Broberg gjorde fyra resor av olika längd till Amerika och han arbetade ofta på olika byggen där. Åtminstone fotot till höger ser ut att vara därifrån.

År 1935 sålde Erik Anders och Maja Greta gården på lägenheten Storås 6:74 åt Edvin och Eeva Irene Saikkala. Möjligtvis reste Broberg till Amerika ännu en gång efter försäljningen eller kanske han efter Anna Gretas död år 1940  flyttade till Amanda Sandlunds gård i närheten. Han gifte ju sig med henne sedan i april 1941 och följande år köpte de en gård i Kiaskroken och flyttade dit.

Edvin Saikkala (1883-1958) var född i Honkilahti och flyttade via Oulainen till Dagsmark. Han hade år 1911 gift sig med Irene Kajander (f.1891) från Somero. Under tiden de bodde i Oulainen hade de fått barnen Anna Liisa år 1912 och Olavi år 1913. Anna Liisa torde ha stannat kvar i Oulainen medan Olavi år 1951 flyttade till Australien med hustrun Tyyne Koistinen.

År 1950 köpte Edvin Saikkala åkermark på grannlägenheten Vestergård nr 6:60 på ca 2,5 ha.

Irene och Edvin Saikkala utanför gården, som de hade köpt av Broberg.

År 1958, den 30 juni avled Edvin Saikkala och genom ett testamente från 1953 kunde änkan Irene ensam ta över gården.

År 1959, den 4 juli sålde änkan Irene Saikkala med barnens godkännande gården för 740 000 gamla mark åt Matti Hietaharju och hans hustru Linnea, som före det var bosatta i Kurikka. Lauri Matti (1927-1977) var född i Kurikka och år 1952 hade han gift sig med Linnea Anita Sved (1934-1965) från Lappfjärd. I Kurikka föddes de fyra äldsta barnen. Efter försäljningen flyttade Irene Saikkala till Koski i Åbo och Björneborgs län.

År 1959, den 2 juni köpte Matti Hietaharju en outbruten lägenhet av Rosenlunds hemman invid Kangas såg på andra sidan ån.

År 1965, den 20 september avled Linnea Hietaharju och gården övertogs av änklingen Matti Hietaharju.

År 1977, den 15 juli avled Matti Hietaharju, som då var intagen på Roparnäs sjukhus. Den fallfärdiga gården och de tre lägenheterna övertogs då av de sex barnen varav två var bosatta i Sverige, två i Tammerfors och de båda yngsta var bortadopterade sedan år 1966 och 1968.

År 1981 sålde delägarna i Matti och Linnea Hietaharjus dödsbo de två lägenheterna och den fallfärdiga gården vid Risåsvägen åt bondesonen Paul Lillsjö och hans hustru Taimi. Lägenheten hörande till Rosenlunds gamla hemman invid före detta Kangas såg är fortfarande i dödsboets ägo.

Gården vid Risåsvägen revs någon gång i början av 2000-talet.

Länkar.

Om du vill veta mera om Broberg och de ställen i Dagsmark där han hade varit verksam eller bott, så välj passlig länk:

Hemgården Strömberg i Kiaskroken

Sågen i Verkforsen

Ragnarsvik

Gården på Bygränden 9

Gården i Kiaskroken

Amerikafararna