Från Lång till Klemets till Nygård.

Uppgjort av Lasse Backlund i september 2017 med hjälp av Eva Grönlund, Elgot Nygård och Wilhelm Jansson.

”Kårk-Ant”, alltså Anders Eriksson Lång, som var född 1804 bodde på Brobackan eller på Kårkbackan, nära nuvarande sportplan. Han var gift med Brita Cajsa Hans Henriksdotter Småträsk (f.1809). Där föddes deras son Josef Andersson Lång den 19 mars 1841 och år 1865 gifte han sig med Henrika Ådjers (1841-1932) från Lappfjärd. I kyrkboken står det att paret under åren 1865-1868 bodde på ”Åggers” i Lappfjärd, det var med andra ord under de hårda nödåren.

I början av 1860-talet förvärvade Josef Andersson Lång hälften av Erik Klemets hemman. Erik, som kallades ”Klemes Erk” hade sedan 1843 sitt hemman på den så kallade Majbo-tomten där ungdomsföreningens nya Majbo också står.  På grund av missbruk hamnade Erik under förmyndarskap år 1857 eftersom det fanns en risk han, hustrun och de fyra barnen skulle bli fattigförsörjningen till last. Eriks hemman såldes efter en tid ut i mindre delar. En fjärdedel övertogs av Eriks syster Maria Helena (1818-1906) i Klemetsändan, som år 1884 gav det vidare åt sin son Viktor Rönnqvist, som kallades ”Rooraas Viktor”.  Av den delen bildades sedan hemmanet Rönnkvist. En annan fjärdedel såldes åt Eriks andra syster Anna Kajsa (1824-1910) och av den delen bildades sedan hemmanet Grönlund, där Majbo står i dag. Halva hemmanet såldes åt ”Kårk Antas Josip”, alltså Josef Andersson Lång, som i något skede bytte släktnamn till Klemets, kanske år 1868 då han flyttade till Kyttåkers vid Stolidbackan i Korsbäck.

Det var alltså hit som Josef Andersson Lång och hans Henrika flyttade och då tog namnet Klemets. Följande år, alltså 1869 föddes sonen Josef Josefsson Klemets och år 1872 fick så Josef Andersson fastebrev, alltså lagfart på 1/24 del mantal av Klemets hemman. År 1875 köpte Josef Andersson in ett hemman till, som hade tillhört en Johan Johansson Klemets, som nyligen hade avlidit.

Josef Andersson överlät sedan det ena hemmanet åt sonen Josef Josefsson Klemets som år 1892 hade gift sig med Vilhelmina Johan Henriksdotter Klemets från Jöranas och dessa fick fastebrev 1897. Enligt köpebrevet så skulle de ge sytning åt föräldrarna och så löste de ut systern Amanda med 700 mark. Denna Vilhelmina som Josef Josefsson gifte sig med, var syster till Viktor Norrgård (1859-1945) i Klemetsändan och till Johan Sandlund (1863-1947) på A-sidon.

Torpet.

År 1878 gjorde Josef Andersson Lång eller Klemets upp ett torpkontrakt med Henrik Eriksson Ahlkulla och torpet skulle ha legat nedanför nuvarande Nygårds ner mot Lillån och Lillsjön. Ahlkulla var torpare här i 16 år och följande torpare blev en Johan Johansson Kontola från Wesijärvi från 1894.

Efter en tid blev denne Kontola stämd till tinget av Josef Andersson och dennes son Josef Josefsson. Orsaken var att Kontola hade flyttat gärdesgårdar och så hade han tillverkat höstörar, som han tog ur Josef Andersson och Joses Josefssons skogar. Dessutom hade Kontola bärgat hö på deras marker och för dessa förseelser dömdes Kontola att betala ersättning till ägarna. Kontola for sedan till Amerika 1898.

Storskiftet 1900-1912.

I samband med storskiftet fick Josef Andersson Klemets och Henrika sitt hemman Nygård Nr 1:13 placerat i ett enda skifte längs Kyttåkerstå, medan sonen Josef Josefsson hemman Bergroth Nr 1:12 placerades närmare skogen, också det i ett enda skifte.

12 Bergroth
Bergroth hemman 1:12, som på senare tid ägdes av Anselm Nygård

 

13 Nygård
Nygård hemman 1:12, som på senare tid ägdes av Frans Nygård.

År 1911 byggde sonen Josef Josefsson och Vilhelmina Nygård en gård på Nygård hemman, som fortfarande står kvar.

Den här gården på Korsbäckvägen 416 byggdes omkring 1911 och har efter det renoverats flera gånger. Fotot från 2017.
Den här gården på Korsbäckvägen 416 byggdes omkring 1911 och har efter det renoverats flera gånger. Första som bodde här var ”Kårk-Antas Josip” och hans hustru Vilhelmina. Sedan övertogs den av deras son Frans Nygård och efter Frans sonen Elgot. Fotot från 2017.
Den här lillstugan som står nära Korsbäckvägen byggdes omkring 1911 åt Henrika Klemets, som dog år 1932.
Den här lillstugan som står nära Korsbäckvägen byggdes omkring 1911 åt Henrika Klemets, som dog år 1932.

En lillstuga byggdes samtidigt på samma tomt och dit flyttade Josefs mor Henrika. Hon blev över 90 år gammal och hon bodde där tills hon dog 1932. Följande att bo i lillstugan var Josef och Vilhelmina Nygård, som flyttade dit då sonen Frans Nygård (1900-1967) på 1920-talet tog över hemmanet och flyttade in i storstugan tillsammans med hustrun Selma (f. Rönnblad 1898-1988). Frans Nygård gifte sig med Selma 16 april 1922, samma dag som Selmas syster Hulda gifte sig med Artur Berg från Norrviken. År 1964 flyttade Frans och Selma ut i lillstugan, då deras son Elgot Nygård (f. 1928) gifte sig med Ragni Hällfors (f. 1934) och flyttade in i storstugan. Sedan Selma dog har ingen bott i lillstugan.

På det andra hemmanet Bergroth Nr 1:12 byggde Josef Josefsson Nygård en annan gård åt sin andra son Anselm Nygård (1906-1977) som år 1930 gifte sig med Fanny Klemets från Dagsmark, som dog i barnsäng följande år. Denna gård hade tidigare stått på Kårkbackan nära sportplanen men flyttades alltså på 1920-talet till det ställe där den fortfarande står. Här bodde sedan Anselm Nygård och hans andra hustru Martta hela livet och gården står tom sedan några år tillbaka.

Här Kårk-Antas gården uppe i Korsbäck. Stället hette tidigare Kyttåkersbackan men efter att Erland Hammarberg med sin familj flyttade från Storliden till grannskapet, så började stället kallas för Stolidbackan.
Den här gården som står på Korsbäckvägen 378, på Bergroth hemman flyttades efter storskiftet på 20-talet till sin nuvarande plats från Dagsmark. Här bodde Anselm Nygård, först med hustrun Fanny och efter hennes död med Martta. Efter att Martta dog har ingen bott i gården.