Norrgårds eller Jöranas på Dagsmarkvägen 204.

Sammanställt av Lasse Backlund 2017, med hjälp av Bernice Sjögren. Inga-Lill Sandström har bidragit med viktiga uppgifter.

På Rosbloms målning ser vi hur Erland och Ida Norrgårds hus såg ut på gårdssidan. Lillstugan som syns till höger är troligtvis den torparstuga som tidigare stod på denna tomt och i denna lillstuga bodde Idas mor Anna Kajsa Långfors fram till sin död 1936. År 1939 byggdes lillstugan till då den flyttades till det ställe där den fortfarande står. Stora stugan revs i början på 1950-talet då en ny gård byggdes på samma ställe.
På Rosbloms målning ser vi hur Erland och Ida Norrgårds hus såg ut på gårdssidan. Lillstugan som syns till höger är troligtvis den torparstuga som tidigare stod på denna tomt och i denna lillstuga bodde Idas mor Anna Kajsa Långfors fram till sin död 1936. År 1939 byggdes lillstugan till då den flyttades till det ställe där den fortfarande står. Stora stugan revs i början på 1950-talet då en ny gård byggdes på samma ställe.

Den här gården i Klemetsändan byggde troligtvis Jöranas-Viktor Klemets, senare Norrgård (1859-1945), under eller kort tid efter storskiftet i Dagsmark, möjligtvis mellan åren 1915-1920. Gården hade tidigare stått i Storå, där den plockades ned och flyttades till denna plats på Norrgårds hemman. Viktor byggde inte gården åt sig själv utan åt sonen Erland (1896-1962) och dennes hustru Ida (f. Långfors 1891-1972).

Viktor Norrgård var själv född på Jöranas, alltså på Sandlunds hemman på Sunnantillvägen och han var bror till Frans Sandlund, som övertog hemgården. Viktor hade också en syster Vilhelmina, som gifte sig med Josef Nygård i Korsbäck. Viktor var gift med Edla (1862-1918) som var dotter till Rebeck-Kalle på Sunnantillvägen.

I Klemetsändan på detta ställe stod tidigare endast ett litet torp där en Johan Teivala bodde och han var hemma från Honkajoki. Johan for till Amerika 1897 men hade troligtvis en son som fortsatte att på bo på torpet. År 1907 flyttade Heikki och Ulrika Hemberg till torpet tillsammans med barnen, bland annat sonen Karl Hemberg. När storskiftet var klart, så flyttade Heikki Hemberg med sin familj till Lillsjölidvägen, där de byggde en gård som nuförtiden kallas Dunderas-Einaras eller Rintalas.

7 Norrgård
På storskifteskartan från början på 1900-talet, så fanns det bara Teivalas torp där Norrgårds hus står i dag, vilket tyder på att bondgården byggdes efter storskiftet. Lillstu-Gustavs torp flyttades sedan ner till Storfors, där Julia Rosenlund sedan bodde och det står fortfarande kvar i dåligt skick.

Viktor Norrgård fick 3 söner som levde till vuxen ålder och de fick alla varsitt hemman. Äldsta sonen Frans Grönlund (1890-1969) fick sitt hemman Sundblom där Dal på Sånan. Yngsta sonen Emil (1899-1966) övertog hemgården i Klemetsändan medan mittersta sonen Erland flyttade till den andra gården som låg västerut och de delade då på Norrgårds hemman.

Den 17 januari 1918 gifte sig Erland Norrgård med Ida Långfors (1891-1972). Ida var dotter till ”Klemes-Hindrik”, alltså Henrik Långfors och hon föddes och växte upp där ”Bränninas” alltså på Klemets nära folkskolan men deras gård flyttades till Klemetsändan något år före Ida gifte sig med Erland. Ida var syster bland annat till ”Klemes-Emel”, alltså Emil Långfors och till Andersonas Selma.

Ett par veckor efter bröllopet bröt inbördeskriget ut och Erland tog värvning efter att den nya värnpliktslagen trätt i kraft. Han stred alltså på den vita sidan och deltog sedan i de hårda striderna i Tammerfors i det välkända och beundrade Melins kompani. Han var en av de cirka 200 man som den 3 april 1918 stormade rödgardisternas högkvarter Näsilinna i centrala Tammerfors. När mannarna rusade framåt, så hamnade de att – för att undvika fiendens kulor – kasta sig på marken och det råkade sig så illa att Erland blev sårad i låret av en kamrats bajonett. Det är oklart om han kunde fullfölja anfallet eller om han drog sig tillbaka. Efter några dagar var han i alla fall med och förföljde rödgardisterna på deras flykt mot ryska gränsen. Vill du läsa mera om Melins kompani, så skall du klicka HÄR!

Erland och Idas dotter Svea Norrgård.

Den 15 maj 1918 var inbördeskriget slut och Erland återvände då till Dagsmark. Hans enda barn, dottern Svea föddes 7 dagar efteråt, den 22 maj 1918. Erland arbetade som bonde fram till 1946 då han överlät hemmanet åt dottern Svea och hennes man Gunnar.

Brudparet Gunnar Guss och Svea Norrgård i juni 1941. Bruden kläddes av Gunnars moster ”Skomakas-Juli”, alltså Julia Rosenlund, som var en känd brudkläderska i byn.
Brudparet Gunnar Guss och Svea Norrgård i juni 1941. Bruden kläddes av Gunnars moster ”Skomakas-Juli”, alltså Julia Rosenlund, som var en känd brudkläderska i byn.

I juni 1941 gifte sig Erlands och Idas dotter Svea med grannpojken Gunnar Guss (1916-1999). Gunnar var son till ”Kvään-Josip” alltså Josef Guss (1894-1956) och denne hade fått sitt smeknamn efter sin far Viktor som mellan åren 1898-1908 var mjölnare på Klemets Kvarn. Sedan köpte Viktor Guss en bondgård på andra sidan ån, på Sunnantillvägen som hade tillhört Glas-Kajs, alltså Anna Kajsa Klemets men sonen Josef Guss flyttade sedan gården till det ställe där familjen Guss fortfarande bor på Dagsmarkvägen. Gunnars mor som kallades ”Kvään-Ida” var född Rosenlund (1895-1978) där Skomakas.

Bröllopet mellan Gunnar och Svea firades i juni i dagarna tre år 1941 med flaggan i topp i den gamla bondgården där Jöranas. Här syns det bra att den gamla lillstugan som tidigare stod framför storstugan har flyttats och samtidigt byggts till på bredden.
Bröllopet mellan Gunnar och Svea firades i juni i dagarna tre år 1941 med flaggan i topp i den gamla bondgården där Jöranas. Här syns det bra att den gamla lillstugan som tidigare stod framför storstugan har flyttats och samtidigt byggts till på bredden.

Erland och Ida hade redan före bröllopet flyttat lillstugan som hade stått på gårdsplanen lite längre bort österut och samtidigt byggde de i den både på bredden och på höjden. Några dagar efter bröllopet blev Gunnar inkallad i krigstjänst. Den 25 juni 1941 bröt fortsättningskriget ut och han hamnade då till östfronten där han stannade tills kriget tog slut 1944. Eftersom han var nygift var han relativt ofta hemma på permission. Då Gunnar återvände från kriget bytte han släktnamn till Norrgård och därför började folk kalla honom för Jöranas-Gunnar.

Under ställningskriget tillverkade Gunnar många fina föremål i trä, som väckte stor beundran. Foto Einar Snickars.
Under ställningskriget tillverkade Gunnar många fina föremål i trä, som väckte stor beundran. Gunnars snickarkonst kan också beundras på korsun på Bötombergen. Foto Einar Snickars.

Då Gunnar Norrgård återvände från kriget bosatte han sig i den stora bondgården med hustrun Svea och sonen Jörgen (1944-1983) medan Erland och Ida flyttade ut till lillstugan. År 1949 föddes dottern Bernice, som 1973 gifte sig med Rune Sjögren från Pjelax. Erland var endast 50 år gammal då han överlät hemmanet åt dottern men tillsammans med Ida fortsatte han att odla de 2 åkrar på omkring 5 hektar som Ida hade fått av Långfors hemmanet.

Buskarna och de vackra blommorna pryder trädgården där Jörarnas. Foto från augusti 2017.
Buskarna och de vackra blommorna pryder trädgården där Jörarnas. Foto från augusti 2017.

År 1952 revs den gamla bondgården och en ny byggdes på samma ställe. På 1970-talet byggdes gården i med en vinkel. På 1970-talet byggde Gunnar också ett växthus, där han odlade tomater men det revs sedan på 1980-talet.

Så här såg det ut där Jöranas eller hos Norrgård sommaren 2003, fotograferat från väster.
Så här såg det ut där Jöranas eller hos Norrgård sommaren 2003, fotograferat från väster. Då dottern Bernice och hennes man Rune Sjögren i mitten på 1980-talet tog över hemmanet efter Gunnar och Svea, så byggde de Dagsmarks första och hittills enda sädestork år 1986.
Norrgårdas lillstugan fotograferad i augusti 2017 från väster.
Norrgårdas lillstugan fotograferad i augusti 2017 från väster.

Gunnar och Sveas dotter Bernice och hennes man Rune Sjögren övertog på 80-talet gården och hemmanet efter fadern Gunnar. De bodde då i Runes hemby Pjelax,där de hade ett hemman och växthus. För några år sedan överlät de hemmanet åt sin dotter, som bor i Pjelax.

Foton.

Under krigstiden tillverkade Gunnar många fina saker, utsnidade med enkla verktyg. Den här asken gjorde han år 1943 åt hustrun Svea.
Under krigstiden tillverkade Gunnar många fina saker, utsnidade med enkla verktyg. Den här asken gjorde han år 1943 åt hustrun Svea.
På 1970-talet byggde Gunnar Norrgård ett växthus bredvid lillstugan men detta revs sedan någon gång på 80-talet.
På 1970-talet byggde Gunnar Norrgård ett växthus bredvid lillstugan men detta revs sedan någon gång på 80-talet.
Gunnar Guss i militären.
Gunnar Guss i militären.
Erland och dottern Svea med varsin häst på gårdsplanen.
Erland och dottern Svea med varsin häst på gårdsplanen.
Gunnars och Sveas son Jörgen Norrgård 1944-1983.
Gunnars och Sveas son Jörgen Norrgård, född 1944 och som plötsligt dog 1983.
Till höger sitter Gunnar Norrgård då han är och hälsar på sin granne Bertel Långfors. Bakom står Bertels hustru Julia med dottern Gretel till vänster.
Till höger sitter Gunnar Norrgård då han är och hälsar på sin granne Bertel Långfors. Bakom står Bertels hustru Julia med dottern Gretel till vänster.
Då Gunnar fyllde 70 år, så uppvaktades han av veteranföreningen, här representerad av Arne Björkskog och Karl Kronman.
Då Gunnar fyllde 70 år, så uppvaktades han av veteranföreningen, här representerad av Arne Björkskog och Karl Kronman.
Svea och Gunnar.
Svea och Gunnar.
Till vänster Gunnars syster Svea Guss (1920-1939) bredvid Gunnars blivande hustru Svea Norrgård. Svea Guss var ogift och barnlös. Hon arbetade på Mjölbolsta sjukhus i Ekenäs där hon avled efter en misslyckad operation.
Till vänster Gunnars syster Svea Guss (1920-1939) bredvid Gunnars blivande hustru Svea Norrgård. Svea Guss var ogift och barnlös. Hon arbetade på Mjölbolsta sjukhus i Ekenäs där hon avled efter en misslyckad operation.
Sittande Anna Kajsa Långfors tillsammans med dottern Ida, som sedan gifte sig med Erland Norrgård.
Sittande Anna Kajsa Långfors tillsammans med dottern Ida, som sedan gifte sig med Erland Norrgård.
Jörgen Norrgård (1944-1983) sitter i gungan tillsammans med ”Mattas-Jaal”, alltså Jarl Grans (f.1944). Till höger skymtar Norrgårds lillstuga.
Jörgen Norrgård (1944-1983) sitter i gungan tillsammans med ”Mattas-Jaal”, alltså Jarl Grans (f.1944). Till höger skymtar Norrgårds lillstuga.
Svea och Gunnar Norrgård som hälsar på Gunnars kusin, fröken Elin Rosenback där Valentinas på Åbackan.
Svea och Gunnar Norrgård som hälsar på Gunnars kusin, fröken Elin Rosenback där Valentinas på Åbackan.
Till höger Gunnars far Josef Guss tillsammans med dottern Svea (1920-1939) framför hemgården. Denna gård hade tidigare tillhört Glas-Kajs och den stod då på Sunnantillvägen, nära avtagsvägen ner mot Klemets bro. Den här gården revs i början på 60-talet då en ny gård byggdes på samma ställe.
Till höger Gunnars far Josef Guss tillsammans med dottern Bertha (1923-1975, som 1945 gifte sig med Karl Ådjers från Lappfjärd) framför hemgården. Denna gård hade tidigare tillhört Glas-Kajs och den stod då på Sunnantillvägen, nära avtagsvägen ner mot Klemets bro. Den här gården revs i början på 60-talet då en ny gård byggdes på samma ställe.
Svea och Gunnar Norrgård hos fotografen med sonen Jörgen år 1945.
Svea och Gunnar Norrgård hos fotografen med sonen Jörgen år 1945.
Till vänster står ”Skomakas” Valter Rosenlund, född 1911 som stupade i fortsättningskriget i oktober 1941. Följande är ”Valentinas” Elin Rosenback (1913-1998), sedan följer brudgummens bror Eskil Guss (1917-1972) och sedan brudgummens syster Bertha, g. Ådjers (1923-1975). Bredvid bruden står hennes kusin Elvi Långfors (f.1919), i militärkläder står hennes kusin Eskil Norrgård (1919-1990), sedan kusin Florence Anderson (1916-1942) bredvid sin fästman Valter Rosengård.
Till vänster står ”Skomakas” Valter Rosenlund, född 1911 som stupade i fortsättningskriget i oktober 1941. Följande är ”Valentinas” Elin Rosenback (1913-1998), sedan följer brudgummens bror Eskil Guss (1917-1972) och sedan brudgummens syster Bertha, g. Ådjers (1923-1975). Bredvid bruden står hennes kusin Elvi Långfors (f.1919), i militärkläder står hennes kusin Eskil Norrgård (1919-1990), sedan kusin Florence Anderson (1916-1942) bredvid sin fästman Valter Rosengård.
Gunnar och Svea Norrgård omgiven av släktingar och övriga bröllopsgäster framför Sveas hemgård i juni 1941.
Gunnar och Svea Norrgård omgiven av släktingar och övriga bröllopsgäster framför Sveas hemgård i juni 1941.
Till vänster Gunnar Guss tillsammans med bestmannen Bertel Långfors.
Till vänster Gunnar Guss tillsammans med bestmannen Bertel Långfors.
Här är Gunnar Guss på väg för att hämta bruden tillsammans med spelmän och bröllopsgäster. Mannen med hatten bredvid Gunnar är Bertel Långfors.
Här är Gunnar Guss på väg för att hämta bruden tillsammans med spelmän och bröllopsgäster. Mannen med hatten bredvid Gunnar är Bertel Långfors.
Här Svea Norrgård och Gunnar Guss.
Här Svea Norrgård och Gunnar Guss.
Den här lillstugan stod tidigare på gårdsplanen framför den stora bondgården men den flyttades 1939 till det ställe där den fortfarande står. Då lillstugan flyttades så byggdes den i på gårdssidan och på höjden.
Den här lillstugan stod tidigare på gårdsplanen framför den stora bondgården men den flyttades 1939 till det ställe där den fortfarande står. Då lillstugan flyttades så byggdes den i på gårdssidan och på höjden.
Det här huset byggde Gunnar Norrgård år 1952 på samma ställe där den gamla gården stod. På 1970-talet byggdes den vinkel som syns till höger om huset.
Det här huset byggde Gunnar Norrgård år 1952 på samma ställe där den gamla gården stod. På 1970-talet byggdes den vinkel som syns till höger om huset.
Erland Norrgård med 2 hästar och ett föl.
Erland Norrgård med 2 hästar och ett föl.
Anna Kajsa f. Korsbäck (1854-1936) som var gift med ”Klemes-Hindrik”, alltså Henrik Långfors tillsammans med barnbarnen Adele Långfors till vänster och Svea Norrgård till höger. Anna Kajsa bodde under en tid i den lillstuga som stod på gården där Jöranas.
Anna Kajsa f. Korsbäck (1854-1936) som var gift med ”Klemes-Hindrik”, alltså Henrik Långfors tillsammans med barnbarnen Adele Långfors till vänster och Svea Norrgård till höger. Anna Kajsa bodde under en tid i den lillstuga som stod på gården där Jöranas.
Ida och Erland Norrgård som här visar upp de nya grindstolparna, den ena försedda med Erlands initialer och den andra med årtalet 1936. Grindstolparna står fortfarande kvar men har flyttats en aning.
Ida och Erland Norrgård som här visar upp de nya grindstolparna, den ena försedda med Erlands initialer och den andra med årtalet 1936. Grindstolparna står fortfarande kvar men har flyttats en aning.

År 1988 gav läraren Einar Snickars från Lappfjärd ut en bok, som heter ”Veteraner minns”. Einar hade intervjuat flera personer som varit med i våra senaste krig och sedan sammanställt materialet i en välgjord bok, som gavs ut på Skrivarnas förlag. Han hade också intervjuat Gunnar Norrgård från Dagsmark och jag tar mig friheten att visa dessa intervjuer här:

99

100

101

102

103

104

105

106

107