Rosenback, Fagerroos, Krook, Långfors på Åbackvägen 32

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, uppgjort med hjälp av Annel Nyholm och Gun-Lis Långfors. Historiken uppdaterades i juli 2017. Om du vill läsa gården Krooks tidiga historia, så skall du klicka HÄR!1

Den här gamla gården på Åbackvägen byggdes i slutet av 1800-talet av bonden Josef Storkull (1846-1915) som bytte namn till Rosenback, då han gifte sig. Josef som kallades för Krook Josip var måg på gården och var gift med Anna Sofia (f. Rosenback 1851-1910). Namnet Krook kommer sig naturligt av att gården den tiden låg vid landsvägen, där den gjorde en tvär krök ner mot ån. Den tiden när denna gård byggdes fanns det ingen Åbackvägen utan endast en dålig åkerväg som kallades för Gålängstå. Åbackvägen i sin nuvarande sträckning byggdes i mitten på 1930-talet.

9 Fagerros
Under det andra storskiftet 1900-1912 fick ”Krook Josip” sitt hemman Fagerros 3:9 i ett skifte utefter Åbackvägen. Skogar fanns på 4 olika ställen.

Mågen Josef Rosenback tar över hemmanet.

Krook” Josef Rosenback var son till bonden Johan Henrik Storkull (1819-1899) och Anna Kajsa (f. Lillkull 1826-1857). Han kom alltså som måg till hemmanet.

Hustrun Anna Sofia var född Rosenback och var dotter till Gustav Andersson Rosenback (f.1828) och Anna Greta (f. Korsbäck 1825-1916). Anna Sofias far Gustav hade ärvt halva hemmanet av sin far och den andra delen ärvde brodern Anders, som kallades Ant. Hemmanet som Anders ärvde togs sedan över av familjen Björklund och ägs nu av familjen Dahlroos men fortfarande kallas de för ”Antas”. Vill du läsa mera om ”Antas” hemmanet, så klicka HÄR!

Josef och Anna Sofia Rosenback fick 7 barn:

Josef Rosenback (1870-1905) som gifte sig med Adelina Lillkull, tog namnet Lillkull och flyttade till A-sidon. Josef dog ung efter att blivit skadad av en sparkande häst. Vill du läsa mera om Josef och hans Adelina, så klicka HÄR!

Sofia Vilhelmina (1873-1874)

Viktor Rosenback (1875-1943) som gifte sig med Matilda Klemets (1869-1938) och tog namnet Nyroos och flyttade till Åbackvägen 99, nuvarande Mitts. Vill du läsa mera om Viktor Nyroos, så klicka HÄR, så kommer du till historiken om Mitts.

Erik Anders Rosenback (1880-1957) som gifte sig med Selma Vilhelmina Rosenlund från Lillsund. Erik Anders emigrerade till Amerika 1901 och bodde hela livet i Amerika och har många ättlingar där.

Sofia Adelina (1882-1883)

Erland Rosenback (1888-1946), bytte senare namn till Fagerroos och som sedan tog namnet Krook. Det var ju sedan Erland som övertog hemgården efter sina föräldrar.

Ida Sofia (1891-1907)

På detta foto ser vi hur den ursprungliga gården såg ut när den byggdes. På fotot troligen bonden Erland Krook med sin familj.
På detta foto ser vi hur den ursprungliga gården såg ut när den byggdes. På fotot bonden Erland Krook med sin familj.
På detta foto från 1928 ser vi hur Krook-gården såg ut från sydost när den fortfarande hade endast en våning. På fotot fr.v. Amanda Lillkull från A-sidon, Elna Hovland (syster åt Elisabeth Hovland, från Pjelax, gift Rosenholm), följande Elisabeth Hovland (f. 1908 i Pjelax, gift år 1928 med Gunnar Storkull men flyttade tillbaka till Pjelax år 1931 då Gunnar dog), längst t.h. Anna Krook (gift Lundgren och flyttade till Kanada). Mannen som står bakom är Gunnar Storkull.
På detta foto från 1928 ser vi hur Krook-gården såg ut från sydost när den fortfarande hade endast en våning. På fotot fr.v. Amanda Lillkull från A-sidon, Elna Hovland (syster åt Elisabeth Hovland, från Pjelax, gift Rosenholm), följande Elisabeth Hovland (f. 1908 i Pjelax, gift år 1928 med Gunnar Storkull men flyttade tillbaka till Pjelax år 1931 då Gunnar dog), längst t.h. Anna Krook (gift Lundgren och flyttade till Kanada). Mannen som står bakom är Gunnar Storkull.

Sonen Erland Rosenback eller Krook tar över.

I början på 1900-talet övertogs gården av Erland Rosenback (1888-1946) och hans hustru Hulda (f. Nyholm i Perus 1890-1966). De gifte sig 1911 och de antog senare namnet Fagerroos men bytte senare till Krook.

Den 27 september 1922 bjuder Erland Krook ut en smedja och en svets i Sydin.
Den 27 september 1922 bjuder Erland Krook ut en smedja och en svets i Sydin.
När Bertel Krook tog över gården på 30-talet så byggde han ut den både på bredden och på höjden. Uthuset som syns till höger på bilden är ett hönshus som Selim Eklund byggde men som aldrig togs i användning som hönshus.
När Bertel Krook tog över gården på 30-talet så byggde han ut den både på bredden och på höjden. Uthuset som syns till höger på bilden är ett hönshus som Selim Eklund byggde men som aldrig togs i användning som hönshus.
På fotot Erland Krook och Hulda som är klädd i folkdräkt någon gång på 1910-talet.
Erland Krook och Hulda som är klädd i folkdräkt någon gång på 1910-talet.

Erland och Hulda fick 4 barn:

Anna (1912-1979), emigrerade till Canada i juli år 1930, gifte sig först med Rikard Storbjörk och sedan med Henry Lundgren. Hon fick två barn och flera barnbarn.

Bertel (1914-1939) gifte sig 1938 med Gerda (f. Holmudd 1916) och fick med henne sonen Elof (f. 1939). De övertog gården och hemmanet av föräldrarna men bara för en kort tid eftersom Bertel stupade vid S:t Johannes på Karelska näset vid jultiden 1939. Krigsänkan Gerda hamnade att flytta till hemgården vid Frivelas tillsammans med sin son då gården och hemmanet övertogs av Bertels syster Verna och hennes man Ragnar Långfors.

Verna (1918-1985) gifte sig 1939 med Ragnar Långfors från Klemetsändan. Barnlösa. Vill du läsa mera om Verna, så klicka HÄR! Vill du läsa mera om syskonen Ragnar, Adele och Boris Långfors så skall du läsa den långa historiken genom att klicka HÄR!

Ingeborg (1920-2005) gifte sig 1940 med Gunnar Lindblad (1916-1948) från Kvarnå och fick med honom 3 döttrar: Barbro (1941-1942), Maj-Britt (1943-1944) och Annel (f.1944) som är gift Nyholm. Vill du läsa mera om Ingeborg, så klicka HÄR!

Uppe till höger står Hulda Krook med barnen Bertel (f. 1914) och Anna (f.1912). Framför dem står Ingeborg (f. 1920) och Verna (f. 1918).
Uppe till höger står Hulda Krook med barnen Bertel (f. 1914) och Anna (f.1912). Framför dem står Ingeborg (f. 1920) och Verna (f. 1918).

Erland Krook var ju bonde men han var också byggare. År 1930 byggde han tillsammans med Herman Uusitalo den finska skolan i Härkmeri på entreprenad för 214,000 mark. När den gamla svenska folkkolan i Härkmeri som var byggd runt sekelskiftet blev för liten som var det Erland Krook som gjorde utbyggnaden med lärarinnebostäder, två klassrum och vaktmästarbostad. År 1933 byggde han ut den södra folkskolan i Lappfjärd med en vinkel för lärarinnebostad och skolutrymmen. Vill du se foton på det bygget så klicka HÄR!

Erland gjorde också två resor till Amerika. Den första gjorde han 1912 och den andra 1923. Här ett vykort som Erland skickade hem till familjen år 1923 från Köpenhamn då han var på väg till Amerika.
Erland gjorde också två resor till Amerika. Den första gjorde han 1912 och den andra 1923.
Här ett vykort som Erland skickade hem till familjen år 1923 från Köpenhamn då han var på väg till Amerika.
Invandringen till Amerika var begränsad och hårt reglerad, vilket betydde att varje immigrant ekonomiskt måste kunna ta vara på sig själv. I de flesta fall var ju det här svårt att visa, vilket betydde att någon annan som redan befann sig i Amerika måste ta ansvaret för att immigranten skulle klara sig åtminstone tills denne blev amerikansk medborgare eller hade arbetat i tio år. På detta intyg ser vi att det är storebror Erick Anders som lovat ta hand om Erland.
Invandringen till Amerika var begränsad och hårt reglerad, vilket betydde att varje immigrant ekonomiskt måste kunna ta vara på sig själv. I de flesta fall var ju det här svårt att visa, vilket betydde att någon annan som redan befann sig i Amerika måste ta ansvaret för att immigranten skulle klara sig åtminstone tills denne blev amerikansk medborgare eller hade arbetat i tio år. På detta intyg ser vi att det är storebror Erick Anders som lovat ta hand om Erland.
På bilderna ovan är Erland i Amerika, t.v. står han till vänster och på den andra står han till höger. De andra herrarna är tillsvidare okända.
På bilderna ovan är Erland i Amerika, t.v. står han till vänster och på den andra står han till höger. De andra herrarna är tillsvidare okända.
Här Erland Krook med hästen i slutet på 30-talet hemma i Dagsmark.
Erland Krook med hästen i slutet på 30-talet hemma i Dagsmark.
På denna bild från slutet av 30-talet sitter Erland i tävlingssulkyn utanför Krook-gården som just byggs till både på bredden och på höjden.
På denna bild från slutet av 30-talet sitter Erland i tävlingssulkyn utanför Krook-gården som just byggs till både på bredden och på höjden. Bakom Erland skymtar uthuset hos Storkulls.
Här på bilden Hulda Krook.
Hulda Krook som ser ut att fylla år.
På detta foto som är taget på skolgården har lärarparet Einar och Linnea Lind besök av Erland Krook t.v. och Henrik Agnäs t.h.
På detta foto som är taget på skolgården har lärarparet Einar och Linnea Lind besök av Erland Krook t.v. och Henrik Agnäs t.h.
På fotot uppe t.v. Ingeborg Lindblad, Verna Långfors och Annel Lindblad, gift Nyholm. Nere Hulda Krook och bredvid henne Amanda Långfors. Amanda som var född Nyberg var gift med Emil Långfors och alltså svärmor åt Verna som står snett bakom.
På fotot uppe t.v. Ingeborg Lindblad, Verna Långfors och Annel Lindblad, gift Nyholm. Nere Hulda Krook och bredvid henne Amanda Långfors. Amanda som var född Nyberg var gift med Emil Långfors och alltså svärmor åt Verna som står snett bakom.
Gerda och Bertel Krook på fotot till vänster och på fotot till höger Bertel Krook i armén.
Gerda och Bertel Krook på fotot till vänster och på fotot till höger Bertel Krook i armén.
Förlovningsparet Gerda och Bertel Krook och på fotot till höger Bertel i militären.
Förlovningsparet Gerda och Bertel Krook och på fotot till höger Bertel i militären.

Erlands son Bertel Krook tar över hemmanet.

Då Bertel och Gerda tog över gården i slutet på 30-talet flyttade Erland och Hulda till lillstugan där de bodde fram till sin död. Bertel förstorade då gården både på bredden och på höjden. På ritningen här under ser vi att rummen 4-10 är tillbyggda senare och samtidigt byggdes det på med en vindsvåning.

Den här ritningen av Krook-gården gjordes av Ing-Britt Lindman, senare Cygnel i skolan när hon 1951 bodde här med sina föräldrar. Ägare då var Ragnar Långfors och Verna, som var dotter till Erland Krook men de hade då rest iväg till Canada. Här kan noteras att bastun är inrymd i huvudbygganden, vilket inte var vanligt på den tiden. Notera också att rum nr 11 är mottagningsrum för rådgivningen.
Den här ritningen av Krook-gården gjordes av Ing-Britt Lindman, senare Cygnel i skolan när hon 1951 bodde här med sin mor Astrid, född Björklund. Ägare då var Ragnar Långfors och Verna, som var dotter till Erland Krook men de hade då rest iväg till Canada. Här kan noteras att bastun är inrymd i huvudbyggnaden, vilket inte var vanligt på den tiden. Notera också att rum nr 11 är mottagningsrum för rådgivningen.

Då Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939 blev Bertel Krook inkallad i vinterkriget och just före julen 1939 stupade Bertel i de hårda striderna på Karelska näset. Änkan Gerda som var dotter till Frans Holmudd blev då tvungen att flytta tillbaka till sitt barndomshem på Frivelas udden och bosatte sig i lillstugan tillsammans med den lilla pojken.

Änkan Gerda gifte om sig år 1943 med änklingen Alfred Storkull (1910-1976) som tidigare hade varit gift med Agnes Nordberg (1913-1941) och med henne hade dottern Ruby (1937-2011).

Här på bilden Gerda Krook med sonen Elof framför Frivelas lillstugan dit de flyttade efter maken Bertels död.
Änkan Gerda Krook med sonen Elof framför Frivelas lillstugan dit de flyttade efter maken Bertels död.

Bertels syster Verna och hennas man Ragnar Långfors tar över hemmanet.

Gården och hemmanet övertogs då av Bertels syster Verna och hennes man Ragnar Långfors som då bodde i Ragnars födelsehem i Klemetsändan. Men i slutet av 40-talet flyttade de till Canada och de stannade där till år 1958 då de flyttade tillbaka och köpte cementgjuteriet i det gamla mejeriet.

Ragnars syster Adele och hennes man Selim Eklund tar över hemmanet.

Före de for till Canada på 40-talet så sålde de gården och hemmanet åt Ragnars syster Adele och hennes man ”Kårk” Selim Eklund som då bodde i ”Kårk-Viktors” gård i Westeras korsningen.

Adeles bror ”Klemes Boris” Långfors tar över hemmanet.

I början på 1960-talet flyttade Adele och Selim Eklund med sina barn till Sverige och gården övertogs år 1961 av Adeles bror Boris Långfors och hans hustru Gun-Lis som var dotter till Lennart och Signe Grans. Den gamla gården revs i början i mitten av 1970-talet då det byggdes en ny gård på samma ställe. Efter att den nya gården blev färdig revs också den gamla lillstugan.

Den stora tegelbyggnaden till vänster är Dagsmark Andelsmejeris byggnad från 1929 men som när detta foto togs 1961 ägdes av Ragnar och Verna Långfors. De bodde i övre våningen och i bottenvåningen tillverkade de tellblock av cement. Mejeribyggnaden förstördes i en brand sommaren 1977. På andra sidan Åbackvägen står Krook-gården som just detta år övertogs av Boris och Gun-Lis Långfors. Den stora uthusbyggnaden med mansardtak förstördes i en brand sommaren 1966 och efter det byggdes de uthus som fortfarande står kvar. Uppe i högra hörnet syns lite av Storkulls gård.
Den stora tegelbyggnaden till vänster är Dagsmark Andelsmejeris byggnad från 1929 men som när detta foto togs 1961 ägdes av Ragnar och Verna Långfors. De bodde i övre våningen och i bottenvåningen tillverkade de tellblock av cement. Mejeribyggnaden förstördes i en brand sommaren 1977. På andra sidan Åbackvägen står Krook-gården som just detta år övertogs av Boris och Gun-Lis Långfors. Den stora uthusbyggnaden med mansardtak förstördes i en brand sommaren 1966 och efter det byggdes de uthus som fortfarande står kvar. Uppe i högra hörnet syns lite av Storkulls gård.
Långfors gård som byggdes år 1976 fotograferad från öster i juli 2003.

Den nya gården och hemmanet har senare övertagits av följande generation Långfors som fortfarande bedriver jordbruk med potatisodling som huvudinriktning. Vill du läsa historiken om släkten Klemets som bytte namn till Långfors och vid storskiftet flyttades ut till Klemetsändan, så klicka HÄR!

Foton.

Erland och Hulda Krook med barnen Anna och Bertel.
Erland och Hulda Krook med barnen Anna och Bertel.
Boris Långfors visar upp morotsskörden för Vasabladets fotograf Rafael Olin år 1965. ”En jordbrukare i Dagsmark som inte odlar rotfrukter av något slag är ingen jordbrukare”, sade Boris Långfors då. Det var bra lönsamhet med morötter den tiden, han väntade sig ett pris på 30 penni per kilo mot 8 för potatis. Bild från Traditionsarkivet i Vasa.
Boris Långfors var aktivt med i potatisens förädlingarbete och tillsammans med Hans Ingvesgård i mitten granskar de ”Valikoitua laatuperunaa. Heikki Kamppinen till vänster ser ut att vara mera noggrann i sin undersökning av de olika sorterna. Fotot från början av 70-talet lånat av folkhögskolans rektor Trygve Lindqvist.
Boris Långfors i mitten ser lite tvivlande ut då Heikki Kamppinen från F:ma Bjarne Smeds provkokar olika potatissorter i folkhögskolans kök ca 1970. Enligt tavlan i bakgrunden borde de vara Delikatess och det tycker nog också Hans Ingvesgård till vänster. Fotot lånat av folkhögskolans dåvarande rektor Trygve Lindqvist.
Långfors gård fotograferad från söder år 2008.
I bakgrunden Krook Josefs gård före den blev tillbyggd med en vindsvåning. År 1929 skulle ju mejeribyggnaden resa sig på åkern bakom traktorn. På bilden från 1926 står ”Kaalas Hindrik” till vänster och handlanden J.H. Storkull till höger. Gunnar sitter på traktorn med Einar och Eskil på sidorna.