Selims foton från år 1932.

Här några av folkskolläraren Selim Björses´ fotografier. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

Foto taget från kyrkstapeln eller kyrktaket söderut med lärarbostaden och södra folkskolan. Folkskolan fortfarande utan vinkeltillbyggnad, notera speciellt den fina trädgården runt lärarbostaden.
Foto taget från kyrkstapeln eller kyrktaket söderut med lärarbostaden och södra folkskolan. Folkskolan fortfarande utan vinkeltillbyggnad, notera speciellt den fina trädgården runt lärarbostaden.
Storhannsu Manda med barnen Edgar, Erik och Torsten.
Storhannus Manda med barnen Edgar, Erik och Torsten.
Här borras det vattenledningar av stockar för Axel Lillträska ledning från Bötombergen ner till byn. Platsen är Mittsfors såg.
Här borras det vattenledningar av stockar för Axel Lillträsks ledning från Bötombergen ner till byn. Platsen är Mittsfors såg.
Här skall det borras vattenledningar på Mittsfors såg.
Här skall det borras vattenledningar på Mittsfors såg.
Dagsmarkflickor på kokkurs
Flickor från Dagsmark på kokkurs i södra folkskolan.
Lappfjärds å med Gamälbroen, Molanders åbacke telefoncentralen.
Lappfjärds å med Gamälbroen, Molanders åbacke telefoncentralen.
Inom klubbverksamheten fanns det också sådana som bedrev hönsskötsel.
Inom klubbverksamheten fanns det också sådana som bedrev hönsskötsel.
Här ser vi hur glada skolbarnen var, när de fick vara med och hjälpa till med trädgårdsarbetet.
Här ser vi hur glada skolbarnen var, när de fick vara med och hjälpa till med trädgårdsarbetet.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket mot nordöst. Kyrktået och den finska folkskolan mitt i bild.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket mot nordöst. Kyrktået och den finska folkskolan mitt i bild.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket.
Höststädning utanför lärarbostäderna. Emmi Basts bostad till höger och Selim Björses bostad till vänster.
Höststädning utanför lärarbostäderna. Emmi Basts bostad till höger och Selim Björses bostad till vänster.
Så här såg Jungfrudansen på Bötombergen ut 1932 och den ser fortfarande likadan ut.
Så här såg Jungfrudansen på Bötombergen ut 1932 och den ser fortfarande likadan ut.
Pojkarna har hämtat en rejäl julgran med hästen till skolan.
Pojkarna har hämtat en rejäl julgran med hästen till skolan.
Här är det storstädning i skolan, då till och med pulpeterna förs ut på gården för att tvättas.
Här är det storstädning i skolan, då till och med pulpeterna förs ut på gården för att tvättas.
Klubbens ungdomar i Härkmeri, från vänster Lennart Åbro, okänd, okänd, Daghild Klemets, Albert Grannas, okänd, okänd, Rut Stenlund, okänd, okänd och till höger Mildred Grannas.
Klubbens ungdomar i Härkmeri, från vänster Lennart Åbro, okänd, okänd, Daghild Klemets, Albert Grannas, okänd, okänd, Rut Stenlund, okänd, okänd och till höger Mildred Grannas.
Skyddskåristernas cykelmönstring utanför ungdomslokalen, från höger bland annat Evert Ekman, Sigrid Rosenback, Emil Björknäs, okänd, okänd, Eskil Norrgård, okänd, Emil Strandkull, Lennart Agnäs, Bertel Ekman, Selim Knus, A. Björses, och längst bort kretschefen Ståhl.
Skyddskåristernas cykelmönstring utanför ungdomslokalen, från höger bland annat Evert Ekman, Sigrid Rosenback, Emil Björknäs, okänd, okänd, Eskil Norrgård, okänd, Emil Strandkull, Lennart Agnäs, Bertel Ekman, Selim Knus, A. Björses, och längst bort kretschefen Ståhl.
Läraren Selim Björses barndomshem.
Läraren Selim Björses barndomshem.
Här håller pojkarna på att söka efter bästa virket i vedlidet, för det de skall göra i slöjden
Här håller pojkarna på att söka efter bästa virket i vedlidet, för det de skall göra i slöjden
Svedar Johan på hemväg från arbetet i Myror. Han hette Johan Asplund på riktigt, Flottbron syns till höger. Notera speciellt de många gärdesgårdarna på båda sidan av Lappfjärds å.
Svedar Johan på hemväg från arbetet i Myror. Han hette Johan Asplund på riktigt, Flottbron syns till höger. Notera speciellt de många gärdesgårdarna på båda sidan av Lappfjärds å.
Här har vårbruket inletts på södra folkskolan. Till vänster står Erik Stens och i bakgrunden står skolbastun.
Här har vårbruket inletts på södra folkskolan. Till vänster står Erik Stens och i bakgrunden står skolbastun.
Fina skåp med fullsatta karhyllor på Surs i Solax.
Fina skåp med fullsatta karhyllor på Surs i Solax.
Golvet täckt med trasmattor och karhyllan full med kärl på Surs i Solax.
Golvet täckt med trasmattor och karhyllan full med kärl på Surs i Solax.
Här står en nöjd Axel Byholm i sitt klubbland, med Bertel Sjöstrands bondgård i bakgrunden.
Här står en nöjd Axel Byholm i sitt klubbland, med Bertel Sjöstrands bondgård i bakgrunden.
Brudparet Elvi Granö från Terjärv och Georg Rosenback från Perus gifte sig i Träskvik sommaren 1932.
Brudparet Elvi Granö från Terjärv och Georg Rosenback från Perus gifte sig i Träskvik sommaren 1932.
Storhannus Manda med barnen Edgar och Erik, Torsten skymtar i högra kanten.
Storhannus Manda med barnen Edgar och Erik, Torsten skymtar i högra kanten.
Kyrkan vackert dekorerad med enrisband och björkar.
Kyrkan vackert dekorerad med enrisband och björkar.
Utflykt till skjutasplanen, från vänster Gunnar Gullmes, Erik Storkull el Stens, okänd, Birger Enlund, Åke Gullmes, Gerda Skogman, Lennart Strandberg, Erik Björses, okänd, Karl Lidman, Elin Rosenback, Brynolf Ulfves, Adelse Skrivars, Tyyne Myllykorpi, Ingrid Rosenback, Gerda Rönnlund, okänd, okänd och längst till höger Georg Hagman.
Utflykt till skjutasplanen, från vänster Gunnar Gullmes, Erik Storkull el Stens, okänd, Birger Enlund, Åke Gullmes, Gerda Skogman, Lennart Strandberg, Erik Björses, okänd, Karl Lidman, Elin Rosenback, Brynolf Ulfves, Adelse Skrivars, Tyyne Myllykorpi, Ingrid Rosenback, Gerda Rönnlund, okänd, okänd och längst till höger Georg Hagman.
Lärarbostaden vid södra folkskolan med fruktträdgården.
Lärarbostaden vid södra folkskolan med fruktträdgården.
Minnesmärke över striderna 1808-09 års krig.
Minnesmärke över striderna 1808-09 års krig.
Kokkurs för pojkarna, från vänster Nils Ålgars, kursledaren Elvi Lillträsk, Nils Nygård, Elis Hellman, Sven Malm, Åke Storhannus, Helge Björklund och till höger Erik Storkull, som sedan bytte namn till Stens.
Kokkurs för pojkarna, från vänster Nils Ålgars, kursledaren Elvi Lillträsk, Nils Nygård, Elis Hellman, Sven Malm, Åke Storhannus, Helge Björklund och till höger Erik Storkull, som sedan bytte namn till Stens.
Skoleleverna hämtar hem en större julgran med häst, kyrkan i bakgrunden.
Skoleleverna hämtar hem en större julgran med häst, kyrkan i bakgrunden.
Till vänster Dagsmark Andelsmejeri byggt 1929, mitt i bild Storkull affärshus byggt 1916. Huset till höger byggde Broberg i tiderna och sedan bodde Glas-Kajs där.
Till vänster Dagsmark Andelsmejeri byggt 1929, mitt i bild Storkull affärshus byggt 1916. Huset till höger byggde Broberg i tiderna och sedan bodde Glas-Kajs där.

Vill du läsa mera om byggnaderna på fotot, som båda förstördes genom eldsvådor. Mejeriets historik finns HÄR och butikens historik finns HÄR!

Här Lappfjärdsungdomar på utfärd med Haglunds buss.
Här Lappfjärdsungdomar på utfärd med Haglunds buss.
Tidstypiska kärlhyllor och skåp.
Tidstypiska kärlhyllor och skåp.
I klubblandet Daghild Klemets (1917-1998) senare gift med Tor Sundvik från Larsmo. I bakgrunden syns Mansens backen.
I klubblandet Daghild Klemets (1917-1998) senare gift med Tor Sundvik från Larsmo. I bakgrunden syns Mansens backen.
Dagsmarkflickorna på kokkurs, från vänster Verna Norrgrann, Beda Westerback, Astrid Björklund, Anna Englund, Ingeborg Krook, Helga Englund, Anna Rosenback och Lilja Nordberg.
Dagsmarkflickorna på kokkurs, från vänster Verna Norrgrann, Beda Westerback, Astrid Björklund, Anna Englund, Ingeborg Krook, Helga Englund, Anna Rosenback och Lilja Nordberg.
Elvi Granös och Georg Rosenbacks bröllop vid skolan i Träskvik. Mannen med guldkedjan till vänster är Viktor Nylund från Dagsmark och till höger om står sonen Rurik Nylund. Mitt i bilden längst bak står folkskolläraren i Perus skola Henrik Rosenback, brudgummens far.
Elvi Granös och Georg Rosenbacks bröllop vid skolan i Träskvik. Mannen med guldkedjan till vänster är Viktor Nylund från Dagsmark och till höger om står sonen Rurik Nylund. Mitt i bilden längst bak står folkskolläraren i Perus skola Henrik Rosenback, brudgummens far.
Bröllop i Träskvik då Elvi Granö gifte sig med Georg Rosenback. Brudparet omgivet av Elvis vänner och släktingar.
Bröllop i Träskvik då Elvi Granö gifte sig med Georg Rosenback. Brudparet omgivet av Elvis vänner och släktingar.
Enligt Eric Stens skulle här pågå mätning av hönans näbb!? Till höger står i alla fall Bertel Granskog.
Enligt Eric Stens skulle här pågå mätning av hönans näbb!? Till höger står i alla fall Bertel Granskog.
Nattvardsgång för konfirmanderna midsommardagen 1932.
Nattvardsgång för konfirmanderna midsommardagen 1932.
Röken stiger ur skorstenen på den nya folkskolbyggnaden, här fotograferad från andra sidan ån.
Röken stiger ur skorstenen på den nya folkhögskolan, här fotograferad från andra sidan ån.
Svedar Johan, alltså Johan Asplund blickar ut över Lappfjärds å vid Åbyggändan. Till höger Mitts gamla gård, numera Lindedahls nära Flottbron.
Svedar Johan, alltså Johan Asplund blickar ut över Lappfjärds å vid Åbyggändan. Till höger Mitts gamla gård, numera Lindedahls nära Flottbron.
Den nya folkhögskolan snart färdig.
Den nya folkhögskolan snart färdig.
Konfirmationen i kyrkan midsommardagen 1932.
Konfirmationen i kyrkan midsommardagen 1932.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket mot centrum. Till vänster magasinet för brännvinspannorna, i mitten kronomagasinet, nuvarande församlingshem.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket mot centrum. Till vänster magasinet för brännvinspannorna, i mitten sockenmagasinet från mitten av 1800-talet där det nuvarande församlingshem är inrymt.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket mot nordväst, i mitten finska folkskolan.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket mot nordväst, i mitten finska folkskolan.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket mot nordöst.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket mot nordöst.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket norrut med bland annat Bergkullagårdarna.
Foto från klockstapeln eller kyrktaket norrut med bland annat Bergkullagårdarna.

Mera foton hittar du genom att klicka HÄR!