Kvarnå Såg på Lillsjövägen.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Ralf Nyholm. Förnyades i september 2017.

Flygfoto från tidigt 60-tal där Kvarnå Såg syns mitt i bild och sågägaren Emil Nyholm gård till höger. Själva sågbyggnaden byggdes i början på 1950-talet, då den gamla från 1930 revs.
Flygfoto från tidigt 60-tal där Kvarnå Såg syns mitt i bild och sågägaren Emil Nyholms gård till höger. Själva sågbyggnaden byggdes i början på 1950-talet, då den gamla från 30-talet revs.

Den här sågen på Lillsjövägen i Kvarnå byggdes på 1950-talet av sågägaren Emil Nyholm (f.1900 i Norrviken i Korsbäck, d. 1978). Men redan i början på 30-talet byggde han den första sågen här på samma ställe men den revs då den nuvarande byggdes.

Emil som var född i Norrviken flyttade till Dagsmark redan i augusti 1925 då han köpte Mattssons lemonadfabrik på Korsbäckvägen 6. År 1930 sålde han lemonadfabriken och gården åt Vilhelm Norrback från Tjöck. Vill du läsa mera om denna lemonadfabrik, så klicka HÄR!

Emil byggde då en ny gård åt sig på Lillsjövägen 117 och samtidigt började han bygga en såg i Kvarnå. Någon såg fanns alltså inte där från tidigare men för långa tider sedan hade det funnits en kvarn på Malarudden på andra sidan ån. Möjligtvis fanns det färdigt en damm i ån från den tiden, för de första årtiondena drevs Kvarnå Såg enbart med vattenkraft.

Hur den första sågen såg ut vet vi inte men den revs då den nya sågen byggdes i början på 1950-talet.

I september 1952 hade bygget av den nya sågen framskridit så långt att det gick att lägga på taket.
I september 1952 hade bygget av den nya sågen framskridit så långt att det gick att lägga på taket.

På 1950-talet blev det svårare att driva sågen med vattenkraft efter att utdikningarna av Dagsmark Storsjö Träsk gjorts. Före utdikningarna hade vattenströmmarna varit jämnare under en längre period men efter att Lillån fördjupades kom allt vatten så att säga på en gång. På grund av denna oregelbundenhet av vattenströmmarna började sågen drivas med elektricitet från Dagsmark Elandelslag, från transformatorn i Palon. Eftersom den också var svag så användes även en Grönlund kultändarmotor tillverkad i Kaskö. På 60-talet användes också en dieselmotor som drog en generator. Den användes fram till oljekrisen 1973-74 då priset på brännoljan steg rejält.

Emil Nyholm köpte upp sågstockar i närområdet och de sågade varorna exporterades över hamnarna i Kristinestad och Kaskö. Som mest kunde det vara upp till 10 personer i arbete på sågen. Frans Lindfors arbetade där liksom Leander Nyholm, Hemming Nyholm, Emil Hammarberg, Nils Norrgrann, Mauno Rintala, Erkki Rintala, Juho Rintala, Gunnar Vidberg, Nils Berglund, Levi Berg, Boris Lindblad, Börje Viklund, Bertel Långfors, Rudi Nyberg, Torsten Rosenback, Karl Lillkull, Helge Nyholm, Alf Granskog, Pauli Mannila och säkerligen många fler. Vissa arbetade kortare tider men somliga arbetade på sågen under en lång tid.

Emil Nyholm drev sågen till år 1965 då den övertogs av sonen Ralf.  I mitten av 1980-talet var verksamheten allvarligt hotad då vevaxeln som drog ramen helt plötsligt brast. Eftersom ramen var gammal fanns det ingen ny axel att få och ägaren Ralf Nyholm övervägde att helt lägga ner verksamheten. Men han började i alla fall leta efter en bra begagnad ram som kunde ersätta den söndriga och en sådan hittade han i Kauhava. Och inte bara en utan det var till och med två och en halv. Det blev affär och Ralf och några sågarbetare började montera ner ramarna. Detta tog flera dagar i anspråk och ännu längre tog det att installera ramen i Kvarnå. Det blev att gjuta ett nytt fundament under ramen och det gick åt mer än 50 m³ betong plus flera stenlass.

Den här ramen installerades på 80-talet.
Den här ramen installerades på 80-talet.

Denna ram har fungerat bra och är fortfarande i gång.

År 2006 gick Ralf i pension och han sålde Kvarnå Såg åt Mikael Wiklund från Åbackan.

Sedan 2006 är Mikael Wiklund ägare till Kvarnå Såg och här sitter han i kvarnkammaren. Foto John Hammarberg.
Sedan 2006 är Mikael Wiklund ägare till Kvarnå Såg och här sitter han i kvarnkammaren. Foto John Hammarberg.

Foton.

I februari 1952 gjorde byggmästaren Erik Hinds denna ritning till Emil Nyholms nya sågbyggnad. Byggnadsnämnden i Lappfjärd godkände ritningarna och ordföranden Gunnar Gröndahl skrev kort och gott "Godkänd" på baksidan av ritningen.
I februari 1952 gjorde byggmästaren Erik Hinds denna ritning till Emil Nyholms nya sågbyggnad. Byggnadsnämnden i Lappfjärd godkände ritningarna och ordföranden Gunnar Gröndahl skrev kort och gott ”Godkänd” på baksidan av ritningen.
På bilden två arbetare på sågbacken.
Här ser vi hur Lauri och Alf hanterar stockar på sågbacken. Foto: Ralf Nyholm.
Pauli Mannila lastar av stockar på sågbacken.
Pauli Mannila lastar av stockar på sågbacken. Foto Ralf Nyholm.
Levi Berg och Boris Lindblad stabbar plankor på sågbacken.
Levi Berg och Boris Lindblad stabbar plankor på sågbacken. Foto Ralf Nyholm.
Kvarnå Såg år 2003.
Kvarnå Såg år 2003.
Kvarnå Såg år 2008.
Kvarnå Såg år 2008.
Hösten 2013 var det tomt på sågbacken.
Hösten 2013 var det tomt på sågbacken.
Här sitter den nuvarande sågägaren Mikael Wiklund och justerar stocken före den går igenom ramen.
Här sitter den nuvarande sågägaren Mikael Wiklund och justerar stocken före den går igenom ramen.
Från sågbacken körs stockarna fram till sågbyggnaden med en truck.
Från sågbacken körs stockarna fram till sågbyggnaden med en truck.
Efter ramsågningen så läggs bräderna och plankorna åt sidan för att i följande skede kantsågas.
Efter ramsågningen så läggs bräderna och plankorna åt sidan för att i följande skede kantsågas.
Emil Nyholm som "va lika gambäl såm Kekkonen" fyllde 75 år 1975.
Emil Nyholm som ”va lika gambäl såm Kekkonen” fyllde 75 år 1975.
År 1939 annonserade Emil då han behövde mera stockar och det var mer än en gång som annonsmottagaren på tidningen Syd-Österbotten missförstod firmanamnet. "Nyholms Kvarnå Såg" skrev ofta "Nyholms kvarn och såg".
År 1939 annonserade Emil då han behövde mera stockar och det var mer än en gång som annonsmottagaren på tidningen Syd-Österbotten missförstod firmanamnet. ”Nyholms Kvarnå Såg” skrev ofta ”Nyholms kvarn och såg”.
Sågägaren Emil Nyholm.
Sågägaren Emil Nyholm. Foto Ellen Ånäs.