Begravning.

Nedtecknat av Helga Englund från Palon år 1936:

Till begravning bjuds släktingar och vänner och man går omkring och bjuder. På morgonen samlas folket i den avlidnes hem och till först får man kaffe. Sedan sjungs liket ut och alla sjunger. Numera har byn en egen likvagn, som min farbror Viktor Nylund har gjort men förr körde man med vanliga kördon.

Viktor Nylund byggde skolhuset i bakgrunden år 1909 och likvagnen byggde han i slutet av 1920-talet åt byns likvagnsförening.

Sedan man kommit tillbaka från begravningsplatsen, får folket kaffe. Sedan får de limonad, sedan kaffe och smörgås. Och så håller man på med limonad och kaffe till kvällen. Förr bjöd man också på mat och till och med brännvin.

När sytningsänskan Hedvig Simonsdotter Lillkull, som saknade arvingar, begrovs i januari 1876, så uppstod följande utgifter:

 -3 ½ kanna brännvin (ca 9 liter)  13 mark 30 p
-kaf och Såcker  1 mark 50 p
-Skårpor och Serap  1 mark 50 p
-Svepduk   3 mark 50 p
-För graven   7 mark 50 p
-För begravning och uppsjungning, pastorn 1 mark 50 p
-Uppsjungning till klockaren  1 mark 50 p
-Muldpengar   4 mark 50 p
-Likstod till prosten  4 mark 50 p
 Summa totalt   35 mk 80 p