Sockenkarta över Dagsmark från 1935.

Om du vill förstora kartorna i din bildskärm, så skall du hålla ned CTRL-tangenten nere i vänstra hörnet och på samma gång klicka några gånger på + tangenten i högra kanten.

Sockenkartans övre del västerut.
Sockenkartans övre del västerut.
Sockenkartans övre del, mitten.
Sockenkartans övre del, mitten.
Sockenkartans övre del, mot öster.
Sockenkartans övre del, mot öster.
Sockenkartans nedre del, mot väster.
Sockenkartans nedre del, mot väster.
Sockenkartans nedre del, mitten.
Sockenkartans nedre del, mitten.
Sockenkartans nedre del, mot öster.
Sockenkartans nedre del, mot öster.
Detalj av sockenkarta, centrumområdet.
Detalj av sockenkarta, centrumområdet.
Detalj av sockenkartan, Klemetsändan och del av Perus.
Detalj av sockenkartan, Klemetsändan och del av Perus.
Detaljer av sockenkartan, Bergåsen, Kvarnå och Lillsjö.
Detaljer av sockenkartan, Bergåsen, Kvarnå och Lillsjö.
Detalj av sockenkartan, Palon och Lillsjö.
Detalj av sockenkartan, Palon och Lillsjö.
Detalj av sockenkartan, Åbackan och Palon.
Detalj av sockenkartan, Åbackan och Palon.