Koll-boden eller Nelsonas på Bygränden 2

Koll-boden eller Storkulls affär fotograferad från väster år 1928. På väggen fanns en skylt som visar att här säljs Benzin.
Koll-boden eller Storkulls affär fotograferad från väster år 1928. På väggen fanns en skylt som visar att här säljs Benzin. Det var i maj 1926 som Storkull fick tillstånd att gräva ner en bensintank framför affären.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, kompletterat i oktober 2016. 

Gårdens historia

Det här affärshuset byggdes år 1916 och är således nästan samtida med både folkskolan och bönehusets tillbyggnad. Det byggdes av handlanden Josef Henrik Storkull (1875 – 1931) som var son till bonden Josef ”Koll Josip” Josefsson Storkull (1842 – 1916) och Anna Greta Henriksdotter Båsk (1844 – 1936). Josef Henrik var bror till Viktor Nylund, Erland Norén och Erik Anders Englund.

Josef Henrik var gift med Maria Lång (1875-1945) som var dotter till ”Kalas Hindrik”, alltså Henrik Lång som bodde på Storkullavägen, där familjen Jansson bor i dag. Maria var syster till Vilhelmina (1869-1945) som gifte sig med Erik Anders Rosengren och flyttade högre upp på Åbackan.

Josef Henrik Storkull bedrev affärsverksamhet redan år 1903 då han lät registrera sitt firmanamn. I maj 1920 fick Storkull tillstånd av kommunalfullmäktige i Lappfjärd att sälja både krut och dynamit. I september 1921 fick han tillstånd av landshövdingen i Vasa att saluföra mindre giftiga medel.

Till exempel så här kunde J. H. Storkull annonser i tidningen Syd-Österbotten redan år 1913, alltså 3 före han byggde sitt stora affärshus. Högst troligt så började han med sin handel i sitt hem på Koll-tå.
Till exempel så här kunde J. H. Storkull annonser i tidningen Syd-Österbotten redan år 1913, alltså 3 före han byggde sitt stora affärshus. Högst troligt så började han med sin handel i sitt hem på Koll-tå.

J. H. Storkull bedrev lanthandel i nya affärshuset fram till sin död år 1931 och hustrun Maria fortsatte att ensam sköta om affärsrörelsen, med svågern Viktor Nylunds hjälp fram till maj 1935 då den övertogs av Erik Mårtesson Helsing (f. 1888 i Vörå) och hans hustru Selma  (f.1889 som Långfors i Dagsmark) när de återvände från Amerika. För att finansiera köpet lånade de pengar av sjökapten Nils Nelson på Åbackan. Området som Maria Storkull sålde åt Anderson var 37 ar, ca 30 meter brett och 130 meter långt, mellan ån och Åbackvägen. Det bröts ut från Grönvall 4:17 och då bildades lägenheten Helsing. Det stora magasinet bakom affären ingick inte i köpet och dit flyttade Maria efter försäljningen. Marias bostad fanns i den sydöstra ändan av lagerbyggnaden.

Erik Anderson i Amerika.

Erik och Selma gifte sig år 1915 i Minnesota och började då använda släktnamnet Anderson. Där fick de år 1916 dottern Florence Agneta, som förlovade sig med Valter Rosengård men hon dog i unga år. Erik och Selma Anderson bedrev sedan handel i gården ända till år 1946.

År 1946 övertog Lappfjärd Andelshandel affärsrörelsen men inte själva byggnaden, som Anderson fortfarande ägde. Andelshandeln hade för övrigt redan den 9 december 1942 inköpt en passande affärstomt på andra sidan Åbackvägen. Säljare var bonden Johan Viktor Långqvist och sonen Gunnar, köpeskillingen bestämdes till 9 000 mark och lägenheten på ca 700 kvm fick namnet Vägskälet.

I februari 1949 ville Anderson sälja affärsbyggnaden åt andelshandeln men någon affär blev det inte. Däremot blev det affär vid en auktion i juni samma år och det högsta budet gavs då av handlanden Nils Nelson, som då bedrev handel i Noréns affärshus på Sebasbackan. Nelson flyttade efter köpet sin affärsrörelse till den nyinköpta gården och Lappfjärd Andelshandel tvingades flytta sin filial till den tomma lokalen i Noréns gård.

År 1952, den 3 mars köpte Lappfjärds Andelshandel en tomt till av Gunnar Långqvist, denna gång närmare 1 000 kvm och den fick namnet Nyboda. Denna tomt låg norr om tomten Vägskälet och helt klart fanns det planer på ett nybygge mitt emot Nelsons affärshus. Något affärshus byggdes aldrig och de obebyggda tomterna såldes den 28 februari 1975 åt Viljo och Lena Mannila.

Den 24 februari 1949 bjöd Anderson ut affärsbyggnaden där Lappfjärd Andelshandel var hyresgäst. Några anbud som kunde godkännas fick han inte.
Det blev ingen affär i februari då Anderson ville sälja affärsbyggnaden, så i juni 1949 gjordes ett nytt försök med en betydligt större annons i Syd-Österbotten. Vid auktionen gavs det högsta budet av handlande Nils Nelson, som då hade sin affär i Noréns gård på Sebasbackan. Efter köpet flyttade Nelson sin affär till den nyinköpta gården och Lappfjärd Andelshandel flyttade då ut, just till den tomma affärslägenheten i Noréns gård.
Nelsons affär i början på 1950-talet, efter att posten hade flyttat till affärshuset. Framför butiken står det flera ”trampvagn” och i skyltfönstret står det också ett. Fotot lånat av Gun-Lis Långfors.
Handlanden Nils Nelson med sin fru Marita och två biträden. Foto Lars Axén, Kristinestad.
Handlanden Nils Nelson med sin fru Marita och två biträden. Foto Lars Axén, Kristinestad.

Det var alltså 1949 som Nils Nelson övertog hela byggnaden med både affär och bostad och bedrev lanthandel där fram till år 1981 tillsammans med hustrun Marita f. Lindell då Lasse och Eva Backlund tog över och bedrev handel till juni 1986 då byggnaden förstördes i en brand.

Byggnaden fotograferad från söder ca 1920. Foto Viktor Nylund, Vasa Traditionsarkiv.
Byggnaden fotograferad från söder ca 1920. Foto Viktor Nylund, Vasa Traditionsarkiv.

När huset byggdes år 1916 fanns det i närheten inga andra hus och ungefär en halv kilometer norr om det dåtida centrumet. Någon riktig väg till Åbackan var inte byggd ännu utan det fanns bara en körväg till Kalas Henriks gård och till Krook Erlands gård.

Längst till vänster syns ungdomsföreningens hus Majbo, uppe på backen syns Lill-Skräddarinas hus, som numera ägs av Rintamäki. Lill-Skräddarinas gård stod tidigare mellan folkskolan och Klemets bondgård. Följande gård är Åsinas-Viktoras som nu är i Rosengårds ägo och längst till höger står J. H. Storkulls ståtliga affärshus. I uthusbyggnaden som syns i högra kanten fanns magasin och bostadsutrymmen.
Längst till vänster syns ungdomsföreningens hus Majbo, uppe på backen syns ”Lill Skräddarinas gård”, som numera ägs av Rintamäki. Lill Skräddarinas gård stod tidigare mellan folkskolan och Klemets bondgård. Följande gård är Åsinas Viktoras som nu är i Rosengårds ägo och längst till höger står J. H. Storkulls ståtliga affärshus. I uthusbyggnaden som syns i högra kanten fanns magasin och bostadsutrymmen.

Men kort tid efter att Nils Nelson övertagit verksamheten av Erik Andersson börjar Josef Storkulls son Eskil bygga ett affärshus på andra sidan vägen. Eskil hyrde ut detta en stor del av huset åt Lappfjärds Andelshandel och Eskils hustru Hildur bedrev under en kort tid ett kafé i ett mindre utrymme.

På detta foto från 1948 taget från A-sidon kan vi se hur ensamt byggnaden står.
På detta foto från 1948 taget från A-sidon kan vi se hur ensamt byggnaden står.
På denna bild från 1953-54 så ser vi att J. H. Storkulls yngsta son Eskil håller på och bygger ett affärshus i centrum. Handlanden Nils Nelson hade ju tagit över Koll-Boden år 1949. Längst till höger syns det just då nedlagda Dagsmark Andelsmejeriet.
På denna bild från 1953-54 så ser vi att J. H. Storkulls yngsta son Eskil håller på och bygger ett affärshus i centrum. Handlanden Nils Nelson hade ju tagit över Koll-Boden år 1949. Längst till höger syns det just då nedlagda Dagsmark Andelsmejeriet.
Detta flygfoto taget från syd-väst år 1961. Nils Nelsons ståtliga affärshus mitt i bild.
Detta flygfoto taget från sydväst år 1961. Nils Nelsons ståtliga affärshus mitt i bild.
Vykort med Nils Nelsons butik i slutet på 1950-talet.
Vykort med Nils Nelsons butik i slutet på 1950-talet.
Rosbloms målning av Nelsonas boden. Fotot av tavlan taget av Mikael Nelson.

Postkontoret i denna byggnad.

Posten som hade haft verksamhet i Dagsmark sedan år 1899 då lärare J.J. Wadström handhade sysslan i folkskolbyggnaden, togs över av handlaren Andersson då han tog över affärsrörelsen år 1935. Före det, mellan åren 1920-1935 var posten inhyst hos Alvina Klemets nära folkskolan. Men under åren 1935 till 1948 fanns postens kontor i det södra hörnet av Anderssons affärshus. Mellan åren 1948 och 1950 fanns posten hos den före detta handlaren Erik Anders Rosengård i hans hem på Brobackan. Då Erik Anders dog år 1950 flyttade posten tillbaka till affärshuset som N. Nelson hade övertagit något år innan.

Nu placerades posten i det östra hörnet och ingången fanns i gaveln mot ån. Rosengårds yngsta dotter Gunvor började nu sköta posten och det gjorde hon till 1968 då posten flyttade till det affärshus som Andelsbanken byggt år 1965. Gunvor fortsatte sköta posten hela tiden medan den fanns i Andelsbanken hus och hann vara med ännu ett par år i Lasse Backlunds affärshus, före hon gick i pension 1990.

Vattenledning redan 1916.

Dagsmarkborna har varit föregångare på många områden. Det visas bland annat med att det drogs vattenledning från källorna i skogsbrynet till Kollboden redan år 1916 då den byggdes. Handlare Storkull sålde på julaftonen 1916 en andel av vattenledningen åt sin granne Erland Krook, som då hette Fagerroos. Avståndet till källorna var endast några hundra meter och ledningen gjordes av stock.

Här på kvittot så ser vi att Erland "intjöft vattenlednings andel för alltid med Finska mark 165" av handlanden J. H. Storkull.
Här på kvittot så ser vi att Erland ”intjöft vattenlednings andel för alltid med Finska mark 165” av handlanden J. H. Storkull.

7

 

8Affärshuset förstörd i en brand 1986.

De flesta av dessa bilder från branden är tagna av John Hammarberg.
De flesta av dessa bilder från branden är tagna av John Hammarberg.

Tidigt på morgonen den 16 juni 1986 förstördes huset av en brand som enligt polisens utredningar började på vinden på grund av en överhettad frysbox. En gång tidigare var det mycket nära att huset skulle ha förstörts. I en tidning från maj 1933 står det att pärttaket på Storkulls affär hade antänts av gnistor och fattat eld. Släckningsmanskap hade med vatten lyckats släcka elden men huset fick stora vattenskador.

Butiksbilen inhandlades från Kuvaskangas och den byggdes ihop med en frysvagn från Närko i Närpes. Halva vagnen användes som kylrum och resten som butiksutrymme. Vintern 1986-87 var exceptionellt kall och snöfattig, vilket betydde att butiksbilen också var mycket kall och dragig. De tillfälliga värmebatterierna förmådde inte helt värma upp butiksbilen och det bildades till och med is på golvet. Mer än halva byn var utan rinnande vatten och de sista ledningarna tinade upp först i juli.

I slutet av juli 1986 öppnade K-Lasse någonting som var tänkt som en tillfällig butik, men som kom att betjäna Dagsmarkborna i nästan 2 års tid, fram till mars 1988.
I slutet av juli 1986 öppnade K-Lasse någonting som var tänkt som en tillfällig butik, men som kom att betjäna Dagsmarkborna i nästan 2 års tid, fram till mars 1988.

Den nya butiken öppnade våren 1988 ett par hundra meter västerut och på Bygränden 2 står i dag ett egnahemshus.

Det är huset som är av Jukka elementtyp byggde Eva och Lasse Backlund 1987 på samma plats som den nedbrunna butiken. För själva byggandet stod Mauri Korpi och Mauri Rajasalo från Lappfjärd.
Det här huset som är av Jukka elementtyp byggde Eva och Lasse Backlund 1987 på samma plats som den nedbrunna butiken. För själva byggandet stod Mauri Korpi och Mauri Rajasalo från Lappfjärd.
På samma tomt bakom det gamla magasinet byggdes år 1992 ett nytt uthus, som uppfördes av John Lindbäck och Kurt Backlund.
På samma tomt bakom det gamla magasinet byggdes år 1992 ett nytt uthus, som uppfördes av John Lindbäck och Kurt Backlund.
På bilden Veikko Lapikisto i rivningstagen. I bakgrunden syns Björklunds och Ålgars gårdar.
På bilden Veikko Lapikisto i rivningstagen. I bakgrunden syns Björklunds och Ålgars gårdar.

På sensommaren 1992 rev Bötombon Veikko Lapikisto ner det gamla magasinet, som i tiderna hade byggts av handlaren Nils Nelson. Någon timme efter att detta foto togs, så gick det så illa att en av takåsarna lossnade och Veikko som råkade stå på en stege fick den rätt i huvudet. Han föll ned från stegen på cementgolvet och han fördes med ambulans till Bottenhavets kretssjukhus. Där undersöktes han och man konstaterade hjärnskakning men inga andra synliga skador. I flera år efteråt kände Veikko dock en viss yrsel som berodde på olyckan. ”Oli se niin kova mälli” sade Veikko efteråt.

Under hösten 1968 ändrade handlande Nelson affären från en traditionell betjäningsaffär till en modern självbetjäningsbutik. Annonsen från Syd-Österbotten 14.11.1968.