Westerbacks gård på Lillsjövägen 99.

Sammanställt av Lasse Backlund 2018, med hjälp av Inger Westerback och Inga-Lill Sandström.

Rosbloms målning av Westerbacks gamla gård.

I den här gamla gården bodde Karl Henrik och Hilma Westerback sedan de hade gift sig år 1920, fram till år 1959 då de flyttade till en mindre gård på Lillsjövägen 109. Gården var ovanligt stor med hela 4 skorstenar och en mycket vacker farstukvist. Den uppfördes högst troligt av Hilmas far Karl Rosenqvist någon gång efter 1907.

Tidig historia.

På denna tomt stod fram till maj 1901 en bondgård tillhörande ”Kväänå-Kajs” alltså änkan Anna Kajsa Rosenback (1864-1928). Hennes make Viktor hade omkommit i Amerika och änkan bodde här med barnen ”Kväänå-Kalle” och Hulda, som senare gifte sig med ”Pala” Josef Granlund. Deras gård förstördes då i en brand, där hela 19 olika byggnader brann ned. Efter branden byggde ”Kväänå-Kajs” en ny gård som stod längre ner mot byn och den övertogs i ett senare skede av Manda och Emil Nybond. ”Kväänå-Kajs” flyttade då till Kristinestad.

I samma brand förstördes också grannen Josef Karl Fredriksson Rosenbacks gård, som torde ha stått där Helge Nyholms gård står i dag. Denne Josef Karl Fredriksson Rosenback sålde i november 1907 sitt Rosenback hemman i Kvarnå om 1/32 mtl åt Karl Rosenqvist och hans hustru Karolina, som kallades ”Lina”. Karl, som kallades ”Tresk Kalle”  byggde troligtvis denna  Westerbacks gård någon gång efter förvärvet 1907. Runt år 1920 tog ”Tresk Kalles” dotter Hilma över gården, då hon gifte sig med Karl Henrik Knus, senare Westerback från Norrviken.

Hilma och Karl Henrik Westerback tar över.

Karl Henrik Westerback (1897-1976) var son till Johan Knus (1861-1933) och Elina (f. Klemets 1865-1959).  Han föddes i Norrviken och var bror bland till Vilhelmina Stenlund, Johan Viktor Lindblad, Erland Rönngren och Selim Norrvik.

Karl Henriks föräldrar Elina och Johan Knus, sittande i strumpfötterna på trappan hemma i Norrviken.

Karl Henrik kom som måg till ”Tresk Kalles” hemman, då han år 1920 gifte sig med Hilma Rosenqvist, som var född i Korsbäck och var dotter till ”Tresk Kalle” Rosenqvist (1847-1930) och hans hustru Karolina ”Lina” Josefsdotter Storkull (1851-1930 från Brobackan). Hilmas far Karl Rosenqvist hade år 1907 köpt Josef Karl Fredriksson Rosenbacks hemman i Kvarnå.

Den 2 februari 1922 köpte de 1/64 dels mantal av hemmanet av Karl och Karolina Rosenqvist för 5 000 mark. De skulle också betala sytning, och säljarna fick rätt att använda det mindre fähuset, ett redskapslider och en halmlaga. Sytningsfolket fick också rätt att bo i två rum i den norra ändan av den stora gården.

”Tresk Kalle” Rosenqvist med hustrun Karolina Storkull.

Hilma Westerback hade flera systrar, som alla blev hemmansägare i Dagsmark. Äldst var Maria Nyholm (f.1873), Vilhelmina Storkull (f.1875), Ida Strömberg (f.1882), Amanda Nybond (f.1884), Adelina Norrgrann (f. 1886) och yngst var Selma Dahlberg (f.1889) som flyttade till Amerika. Dessutom fanns det flera barn som dog i unga år.

Hilma Westerbacks enda bror Johan Viktor (f.1878) gifte sig år 1902 med änkan Vilhelmina Lillsjö (1869-1928). Hon var änka efter Erik Johan Lillsjö, som hade avlidit 1901 och de hade en dotter Ida. Johan Viktor och Vilhelmina bodde då troligen på det ställe där ”Dragholms” finns i dag och de fick en dotter Amanda. År 1909 sålde de hemmanet åt Johan Viktors far ”Tresk Kalle” och Johan Viktor for till Amerika, och kom inte tillbaka. Vilhelmina, som kallades ”Skogs-Mina” flyttade med barnen tillbaka till Lillsjö, till en gård som stod mittemot Dahlroos gamla gård. ”Skogs-Mina” flyttade på äldre dar till dottern Amanda som hade gift sig med Hilding Sjöström i Härkmeri.

År 1920 gifte sig Hilma Rosenqvist med Karl Henrik Knus, senare Westerback.

Karl Henrik och Hilma Westerback blev alltså bönder på hemmanet när de gifte sig 1920. De fick fyra söner men endast sonen Ingvar levde till vuxen ålder. Sönerna Alfons (f.1921) och Elmer (f.1924) gick den 16 november 1927 ut på den svaga isen på Lillån nedanför hemmet. Det gick inte bättre än att isen brast och båda pojkarna drunknade. Det här var en stor olycka för Karl Henrik och Hilma, åtminstone då man tänker att också en tredje son dog mycket ung.

Karl Henrik och Hilma Westerback med sina söner Ingvar, Elmer och Alfons år 1927, samma år som två av bröderna drunknade i Lillån.

Ingvar var bara 1,5 år då bröderna drunknade och säkerligen blev han bättre övervakad än sina drunknade bröder, som hann vara försvunna i fyra timmar innan någon saknade dem.

År 1949 flyttade Karl Henrik, Hilma och Ingvar till den gård som de år 1948 hade köpt av Emil Hammarberg, som låg 100 meter mot Lillsjö. Karl Henrik och sonen Ingvar rev då ner den gamla bondgården och under de två följande åren byggde de en ny och modern gård på samma ställe.

Den här gården köpte Karl Henrik av Emil Hammarberg år 1948 och hit flyttade de tillfälligt år 1949 medan de byggde den nya gården. Flygfotot från 1970-talet.

Sonen Ingvar tar över gården.

År 1951 kunde alla tre flytta tillbaka till den nya gården. År 1957 tog Ingvar över hemmanet av sina föräldrar.

Karl Henrik, Hilma och Ingvar framför huset, som de tillfälligt bodde i medan de byggde den nya gården.
Den 29 november 1959 gifte sig Ingvar Westerback med Evy Klockars från Närpes. Evy var dotter till Johannes och Irene Klockars.

År 1959 gifte sig Ingvar Westerback med Evy Klockars (1925-2011) från Närpes. Föräldrarna flyttade igen till den gård där de tillfälligt hade bott 1949 – 1951. Paret fortsatte som bönder på Westerbacks hemman men i början på 60-talet byggde de nedanför gården också ett växthus, där de odlade tomater.

Rosbloms målning av Westerbacks nya gård.

Ingvar och Evy fick två döttrar, varav den ena tagit över farfar Karl Henriks gård och den andra tagit över hemgården. Åkrarna är utarrenderade åt utomstående.

Foton.

Westerbacks gård har källare under hela huset och på vinden finns det också bostadsutrymmen.
Flygfoto från 2011.
Högst upp till höger Hammarbergs gård, som Karl Henrik köpte 1948 och dit han och Hilma flyttade 1949. Den gula gården mitt i bild är Westerbacks nya gård, som blev färdig 1951. Uthusen på gården byggdes år 1930.
Trots att bilden är mycket dålig, så syns det att farstukvisten på Westerbacks gamla gård var ovanligt vackert dekorerad.
Westerbacks gård fotograferad från åkanten 2013. Till vänster utanför bild låg det växthus som Ingvar byggde i början på 60-talet. Det stod med gaveln mot Lillån.
Ingvar i unga år.
Karl Henrik Knus, senare Westerback i militären efter att Finland blivit självständigt.
Ingvar till häst.
Den unga Ingvar ute på åkern.
Hilma Westerbacks syster Selma (f.1889) flyttade till Amerika där hon gifte sig med Axel Dahlberg.
Westerbacks gård fotograferad från norr år 2013.
På det otydliga fotot, så sitter Ingvar på ett bord nere vid ån. I bakgrunden syns Nybonds gamla gård och uthus.
Bernt Stenlund, Inger, Ingvar och Evy Westerback på bröllopsfest på församlingshemmet i Lappfjärd
Evy bland blomsterprakten nere i Europa.
Evy på resa i Leningrad på 80-talet.
Evy Westerback på resa till Trondheim i Norge.
Evy och Ingvar Westerback på resa i Finland.
Evy på resa nere i Europa.
Farstukvisten på Westerbacks gård på 80-talet.
Också på 80-talet var potatisodlingen mycket viktig i Dagsmark och yrkesskickligheten var hög, det syns bra på Ingvar Westerbacks odlingar i Kvarnå.
Westerbacks gård på 1980-talet
Ingvar Westerback på sin 90-års dag i hemmet i Kvarnå.