Torpare på Storkull nr 6.

 

 1. Erik Kull och hustrun Anna Johansdotter (f.1747) skriven som torpare år 1780.
 2. Erik Mattson Storkull och hustrun Maria Henriksdotter, skriven som torpare 1787.
 3. Erik Andersson Stenberg (1765-1826) och hustrun Anna Larsdotter Klemets (f.1760) torpare under åren 1792-1826.
 4. Anders Mattsson Storkull skriven som torpare år 1810.
 5. Johan Eriksson Storkull och hustrun Lena, skrivna som torpare år 1820, senare bönder.
 6. Matts Erik Kullman och hustrun Eva skrivna som torpare år 1815.
 7. Skomakaren Johan Petter Fröberg från Lappfjärd (1763-1829) och hustrun Maria Mattsdotter Storkull (1764-1825) torpare under åren 1820-1829.
 8. Henrik, Johan Pettersson Fröberg eller Storkull (1799-1867) och hustrun Greta Johansson Guss från Tjöck (f.1802) torpare under åren1830-1867.
 9. Johan Rosenlund och hustrun Maria, torpare under åren 1830-1865.
 10. Anders Andersson Klemets (f.1805) och hustrun Kajsa Greta Karlsdotter Mangs (f.1806) torpare under åren 1840-1866.
 11. Mickel Kajsasson Båsk (f.1813) och hustrun Brita Lena Andersson Klemets (f.1812) torpare under åren 1840-1860.
 12. Erik Eriksson Storkull (f.1801) och hustrun Brita Lena Eriksdotter Lång (1804-1848) torpare under åren 1845-1850.
 13. Erik Henriksson Kullman, torpare under åren 1845-1854.
 14. Matts Mattsson Båsk och hustrun Maria, skrivna som torpare 1855.
 15. Josef Sofiasson Hammarberg eller Lång (f.1830) och hustrun Maria Greta Mickelsdotter från Storå, torpare under åren 1855-1873.
 16. Johan Erik Eriksson Storkull (1825-1884) och hustrun Lena Henriksson Fröberg (f.1835) torpare under åren 1866-1867. (Lena dotter till torpare nr 8).
 17. Anders Henrik, Eriksson Båsk (f.1814) och hustrun Brita Lena Andersson Lillkull (f.1812) torpare under åren 1855-1875, senare inhysing.
 18. Enok Filipsson Saviluoma från Storå (f.1834) och hustrun Maria Mattsdotter Båsk (f.1835) torpare under åren 1861-1866.
 19. Erik Josefsson Storkull och hustrun Maria, torpare under åren 1861-1866
 20. Johan Henriksson Storkull (f.1842) och hustrun Anna Kajsa Johansdotter Nyholm (f.1841) torpare under åren 1865-1869.
 21. Förra bonden Josef Mattsson Storkull (1807-1874) och hustrun Greta Johansdotter Småträsk (1814-1861) torpare under åren 1868-1873.
 22. Karl Henriksson Fröberg (f.1832) torpare under åren 1868-1892 och hustrun Maria Lena Andersdotter Båsk (f.1834) torpare under åren 1893-1904.
 23. Josef Eriksson Klemets (f.1842) och hustrun Anna (f.1843) torpare under åren 1870-1914.
 24. Kajsa Karlsdotter, torpare under åren 1870-1880.
 25. Karl Henriksson Storkull (f.1837) och hustrun Lena (f.1846) torpare under åren 1872-1916.
 26. ”Kiias-Kalle”, alltså Karl Malakiasson Lindell (f.1846) och hustrun Karolina (f.1848) torpare under åren 1878-1910.
 27. Johan Henrik, Eriksson Storkull (f.1861) och hustrun Maria (f.1860) torpare under åren 1887-1889.
 28. Vilhelmina, Karl Henriksdotter Fröberg (f.1870) torpare under åren 1905-1914.
 29. Johan Santaniemi från Honkajoki (f. 1881) och hustrun Adelina Fröberg (f.1872) torpare under åren 1905-1914.