Norrgård Eskils gård på Dagsmarkvägen 228.

Sammanställt av Lasse Backlund i november 2020, med hjälp av Gösta Norrgård. Flera foton lånade av Sixten och Helfrid på Åbackan.

Eskil och Alice Norrgårds gård i Klemetsändan fotograferad i maj 2003 från väster.

Den här gården byggdes åren 1945-1946 av Eskil Norrgård. Han var son till bonden Emil Norrgård (1899-1966) och Hulda (f. Lillkull 1901-1973). I maj 1946 gifte han sig med Alice Gröndahl (1925-2017) från Åbackan. Alice var dotter till Evert (1898-1961) och Amanda Gröndahl (1897-1985) och syster till Håkan och Sixten.

Eskil Norrgård (1919-1990), som kallades ”Jöranas Eskil” växte upp med många syskon i gården på Dagsmarkvägen 250. Flera av syskonen dog i unga år och det var endast Else (1924-2016) och Arne (1926-2014) som levde till vuxen ålder. Som brukligt var så började han tidigt hjälpa till med hemmanets sysslor och sköta om sina sjuka syskon.

Under vinterkriget, i februari 1940 blev han inkallad i militärtjänst men det hann bli fred före han hamnade till fronten. Han utbildades till radioman och i februari 1942 blev han överförd till reserven. I juni 1943 blev han inkallad till krigstjänst och han blev hemförlovad i november 1944.

Efter hemförlovningen utbildade sig Eskil till bänksnickare på en snabbkurs och han arbetade lite över ett år på Kristinestads Möbel som snickare. Efter kriget var Eskil aktiv medlem i Dagsmark Ungdomsförening och hann vara både ordförande och kassör.

År 1945 förlovade de sig och den 26 maj 1946 gifte sig Eskil Norrgård med Alice Gröndahl från Åbackan.

På hösten 1946 kunde Eskil och Alice flytta in i den nya gården och i oktober föddes sonen Gösta. I november 1947 föddes andra sonen Bengt.

Det var svåra tider i Finland efter kriget och i juni 1950 for Eskil till Sverige för att söka efter arbete och en bostad. Han fick genast arbete på Furusunds varv och Mek. Verkstad på Högmarsö i Stockholms skärgård och Alice och de två pojkarna följde efter i juli 1950. Familjen bodde ute i skärgården ända till 1953 då dottern Britt-Marie föddes.

År 1952 medan de bodde i Sverige så köpte de Stenfors lägenhet nr 6:62, som bestod av tomten, lite åker och skog i Brännängen av Eskils föräldrar.

Alice och Eskil Norrgård med barnen Britt-Marie, Gösta och Bengt. Fotot från 1954.

På hösten 1953 flyttade Alice och barnen tillfälligt hem till hennes föräldrahem på Åbackan och äldsta sonen Gösta hann gå en termin i folkskolan i Dagsmark. Under tiden sökte Eskil efter nytt arbete på fastlandet och i september 1953 blev han förman på snickeriverkstaden på Dyviks Bruks Ab i Österåkers kommun. I början av 1954 flyttade Alice och barnen tillbaka till Sverige och familjen var samlad igen.

År 1957 blev Eskil och Alice svenska medborgare och de bodde kvar i Dyvik så länge som barnen växte upp. Eskil arbetade hela tiden och Alice skötte om barnen och hemmet. År 1973 lades bruket ned och Eskil fick då nytt arbete som snickare på Arlanda flygplats. Eskil och Alice flyttade då till Märsta där de bodde så länge de levde.

Gården i Dagsmark blev inte riktigt färdig byggd och efter flytten till Sverige var ju huset obebott med undantag av en kort tid då Eskils bror Arne och hans hustru Anja bodde där, medan de byggde sin gård i närheten.

På 1960-talet så bestämdes det dock att gården skall rustas upp och sättas i skick för att användas som sommarhus. Efter det användes gården flitigt och Eskil och Alices vistades där långa tider under somrarna. Också barn och barnbarn trivdes där, så att det var liv och rörelse under semestertiderna.

Efter Emil Norrgårds död 1966, så delades hemgårdens marker mellan barnen Eskil, Else och Arne medan änkan Hulda fortsatte att bo kvar i den gamla gården till sin död 1973, då den såldes åt utomstående.  Eskil överlät sina marker till Arne och Börje så att endast den ursprungliga tomten återstod.

Eskil Norrgård dog år 1990 och efter flera års tvekan så såldes huset år 1995 till de nuvarande ägarna, som använder huset som året runt bostad.

Foton.

Nere till vänster Eskil Norrgård med sina syskon Ingegerd (1921-1958) och Alfons (1922-1957). Föräldrarna Emil och Hulda i bakgrunden.
Alice Gröndahl föddes år 1925 på Åbackan och hon var dotter till bonden Evert och Manda Gröndahl.

 

Huset i Klemetsändan är timrat och takläggningen har börjat. Fotot troligtvis från 1945.
Mamma Alice och äldsta sonen Gösta ”åp sparkarin” framför den nybyggda gården i Klemetsändan.
Eskil framför det nybyggda huset i Klemetsändan i slutet av 1940-talet. I famnen har han yngre sonen Bengt (f. 1947) och framför står äldre sonen Gösta (f.1946).
Eskils yngre bror Arne Norrgård och hustrun Anja med den äldre sonen Börje utanför Eskils hus i början av 1950-talet där de bodde medan de byggde det egna hemmet i närheten.
Bengt och Gösta på hästkärran tillsammans med morfar Evert Gröndahl på Åbackan.
Eskil och Alice med sönerna Gösta och Bengt framstår huset i Klemetsändan.
Eskil och Alice i Klemetsändan ca 1950, med pojkarna Gösta f.1946 och Bengt f.1947.
Mamma Alice med barnen fr.v. Gösta, Bengt och Britt-Marie i Dyvik i mitten av 1950-talet.
Gösta till vänster med lillebror Bengt och mamma Alice, troligtvis på Högmarsö.
Gösta och Bengt plockar blommorna ”Adam och Eva”  på  Högmarsö. I dag är de här blommorna fridlysta.
Alice och Eskil med pojkarna en vinterdag på Högmarsö.
Eskil var ordförande för Dagsmark ungdomsförening under år 1945. Året därpå var han föreningens kassör. På fotot Dagsmark UFs styrelse 1946, Åke Backlund, Edit Agnäs, Eskil Norrgård, Algot Rosengård, Anita Björklund (gift Backlund) Ragnar Backlund, Frans Storkull, nere Anna Englund, Eskil Agnäs och Westers dotter Else-May (gift Boström)..
Bengt, Britt-Marie och Gösta i Dyvik i mitten av 1950-talet.  Första bilen var en Opel Olympia 1939.
Från vänster Sixten Gröndahl, Eskil Norrgård, Manda och Evert Gröndahl, längst fram står Eskils pojkar Gösta och Bengt.
Eskil Norrgård i militären under mellankrigstiden, då han befordrades till korpral år 1941.
Eskil Norrgård till vänster tillsammans med Lennart Nyström, framför Nyströmas gård.
Eskil blev utbildad till radioman i armén och som sådan deltog han i fortsättningskriget från juni 1943 till november 1944. Han befordrades till undersergeant i november 1943.
Dagsmarkborna Egil Holmudd, Eskil Norrgård och Bertel Rosenback år 1942.
Eskil och Alice med de tre barnen i Sverige i mitten av 1950-talet.
Svenskregistrerade bilar var en vanlig syn på Eskil och Alices gårdsplan under semesterperioderna. Fotot taget på 1970-talet.
Längst till höger står Alice och Eskil Norrgård. Sittande mågen Kurt Weyermann och på trappan står hans barn Fredric (f. 1977), Andreas (f. 1974) och Björn (f. 1984). Fotot från år 1989.
Besök på Bötombergen sommaren 1977, från vänster Alice, Bengt, Göstas svärmor Ruth Bolinder, Amanda Gröndahl, Eskil och Gösta.
Längst bak Alice och Eskil Norrgård. Till vänster står äldre sonen Gösta och på trappan står hans söner Henrik (f.1979) och Mikael (f.1982). Fotot från 1988.
Eskil och Alices hus fotograferat från gårdssidan på 1970-talet.
Till höger Eskil och Alices dotter Britt-Marie tillsammans med barnen Björn, stående Fredric och Andreas.
Gösta Norrgård med hustrun Pia (f. Bolinder 1946) på fikapaus vid torgcafét i Kristinestad sommaren 1988. Äldre sonen Henrik dricker Fanta, lillebror Mikael fotograferar och Sparbankens termometer visar att det är 15 grader halv fyra på eftermiddagen.
Eskil var intresserad av fiske och här har han tagit med barnbarnen Henrik och Mikael till Klemetsforsen, där de sitter på dammen och metar. Bland buskarna skymtar ”Jöranas” gamla gård där Sandlundas, där Eskils farfar Viktor Norrgård föddes och växte upp. Fotot från 1985. Om du vill läsa mera om gamla gården där ”Jöranas”, så skall du klicka HÄR!
Alice och Eskil i sitt hem i Märsta år 1989.
Alice och Eskil Norrgård år 1975.
Norrgårds familjefoto från år 1954.
Alice Gröndahls barndomshem på Åbackvägen 216 fotograferat från söder år 2003. Det var hennes föräldrar Evert och Amanda Gröndahl som byggde detta hus år 1934.