Tidningsartiklar från år 1932.

Syd-Österbotten 30.3.1932:

Självmord. Natten mot söndagen tog sig arbetaren Karl Ljungkvist i Dagsmark avdaga genom att avskära strupen. Han avled ögonblickligen. Ljungkvist som var i 30-40 års ålder, hade tidigare för sinnesslöhet varit under läkaruppsikt ,men därefter förefallit rätt normal. De sista veckorna har han dock varit något nervös och bråkig. Den förtvivlade gärningen har synbarligen utförts i tillfällig sinnesförvirring.

Syd-Österbotten 13.7.1932:

Ett 259 cm långt rågstrå har uppmätts av bonden August Ahlberg i Träskvik. Här hade vi äntligen hittat ett ”stjärnresultat” som duger.  Rekordet har nu ökats med hela 24 cm. Att intresset fär tävlingen är stort i Träskvik är tydligt. August Ahlberg meddelar nämligen, att åtta vittnen var närvarande vi mätningen, som alltså bör stämma. För en vecka sedan nämnde vi ju om ett strå på 220 cm från Ahlbergs åker. (August var ju far bland annat till Elis Ahlberg)

I vårt senaste nummer nämnde vi ju, att även Vasabladet satt i gång en liknande tävling. Det var ju vackra siffror som nämndes redan då, det längst på 248 cm. Sista nyheten därifrån är nu 264 cm och hör hemma på Keppo gård i Jeppo. Alltså 5 cm över vårt rekord. Månne vi dock icke i våra trakter ändock kunna göra vasatraktens bönder äran stridig?

Syd-Österbotten  lördagen 16.7.1932:

60 idrottsmän kommer att delta i Dagsmark Idrottsklubbs tävlingar om guldsmed Hellmans pokal i dag kl. 17 och i morgon kl. 12. Detta höga tal vittnar om, att tävlingarna tydligen har en uppgift att fylla, vilket man för övrigt redan i fjol var övertygad om. De energiska dagsmarkpojkarna har framgång i sina strävanden, men så skyr de heller ingen möda. Sålunda har de sedan senaste år med gemensamma krafter anlagt en ny löpbana på sin sportplats. De gossarna är nog värda all uppmuntran, därför träffas vi också i Dagsmark i dag och i morgon. Och tävlingarna blir säkert både spännande och underhållande.

Syd-Österbotten  20.7.1932:

Inläggning av A. I.V.-foder. Hos direktör Viktor Nylund i Dagsmark inläggs A.I.V.-foder i dag och i morgon under ledning av lantbrukssällskapets konsulent. De jordbrukare, som önskar lära sig den nya foderberedningsmetoden, uppmanas passa på tillfället och göra ett besök på platsen. (Artturi Virtanen fick år 1932 patent för denna uppfinning att använda syror för att ensilera foder, År 1945 fick Virtanen Nobelpriset i kemi för denna uppfinning).

Syd-Österbotten  23.7.1932:

Fem lag med totalt 60 idrottare deltog i de idrottstävlingar som Dagsmark idrottsklubb anordnade. Karijoen nuorisoseura vann och Dagsmark blev fyra, efter Alakylä och Lappfjärd, men före Tjöck. Dagsmarklaget tog två bronsmedaljer, den ena av Artur Mitts på 400 meter med tiden 58,1 sekunder och den andra av Valter Lindell  i diskus med resultatet 31,63 m.

Vid samma tid pågick de finländska mästerskapen i 10-kamp och stafett i Helsingfors. Där kan nämnas att stafetten på 4 x800 meter vanns av föreningen Tarmo från Tavastehus. Snabbaste man i det laget var Vilho Myllyniemi med tiden 1,59,8.

Syd-Österbotten  7.9.1932:

På torsdagen hölls i Dagsmark en utställning av kor av västfinsk lantras, den enda utställningen som hålls inom distriktet detta år. Som prisdomare fungerade konsulent Suvenvuo och Sigurd Finnilä från lantbrukssällskapet. Utställningen utgjorde i fråga om bedömningen ett undantag, såtillvida att härstamning och produktion inte kunde upptas i densamma, emedan sådana uppgifter inte förelåg. Det enda som kunde bedömas var djurens utseende. Endast ett djur hade kontrollsiffror!

Utställningen omfattade 27 djur, varav 3 tjurar, 8 kvigor och 16 kor. Följande erhöll pris:

Tjurar: Dagsmark tjurförenings Murre II pris, Frans Nybergs ungtjur med samma namn fick III pris.

Kor: första pris fick Frans Nybergs Murikki, Evert Gröndahls Noppa, Johannes Hällbacks Rosa, Erland Grönroos Blomma. Andra pris fick Valdemar Rosengrens Elma, Kaurikki och Kaunotar, Frans Lillsjös Lisa och Salme, Viktor Björklunds Stjärna och Maja, Frans Agnäs Mielikki. Emil Klåvus ko Sara fick ett tredje pris.

Kvigor: första pris fick Erland Norrgårds Stolta, andra pris Valdemar Rosengrens Saga, Evert Gröndahls Docka, Johannes Hällbacks Ruusu, Emil Klåvus Lisa och Bella samt Frans Agnäs Stjärna.

Efter bedömningen demonstrerades djuren av konsulenten, varefter herr Finnilä förrättade prisutdelningen. Talrika intresserade hade infunnit sig till utställningen. Tjurföreningen och lantmannagillet stod för de lokala arrangemangen.

Syd-Österbotten 9.11.1932:

Stort torrläggningsföretag i Dagsmark. 710,000 mk beviljade i statsbidrag och  –lån.

För torrläggning av Storsjö och Lillsjö träsk i Dagsmark har lantbruksministeriet numera beviljat i statsbidrag kostnaderna för arbetsledning och redskap, jämte såsom kontant understöd 396,500 mk och såsom lån 313,500, som löper med 4 % ränta och 3 % årlig amortering, varför årsannuiteten således stiger till 7 %. Såsom villkor har vidare föreskrivits, att arbetarna bör antas genom arbetsläshetsnämndens förmedling.

Intressenterna i företaget sammankallas genom kungörelse i dagens blad till stämma den 23 dennes kl. 12 i Korsbäck ungdomshem för att besluta om mottagande av nämnda statsbidrag och –lån. Tidningen får återkomma till saken med utredning om företagets omfattning.

Syd-Österbotten 14.12.1932:

Till torrläggningsprojektet vid Storsjöträsk i Dagsmark har arbetslöshetsnämnden fått tillstånd att sända 30 arbetslösa, och har för deras inkvartering redan vidtagits förberedande åtgärder. Det höga vattenståndet har emellertid än så länge hindrat igångsättandet av detta arbete, men väntas detta dock bli möjligt omkring veckoskiftet. Hit kunna för övrigt endast friska och starka arbetare sändas, då arbetena sker på ackord. En svag eller sjuklig arbetare skulle här inte komma sig till en tillräcklig dagspenning.