Släkten Lillkull

Denna utredning om släkten “Pelas” eller Lillkull från Dagsmark är nedskriven av Lasse Backlund, hemma från Dagsmark men bosatt i Kristinestad. Den är uppgjord med Merit Rönngrens släktutredningar som grund. Stor hjälp har också fåtts av Inga-Lill Sandström och ett flertal andra personer och med data ur flera släktböcker och Rurik Nylunds och Einar Linds anteckningar. Kartan här under är uppgjord av Rurik Nylund och är tagen ur Lappfjärds historia.

Lillkulls hemman i Dagsmark.

Lillkulls eller ”Pelas” hemman är ett av de äldre hemmanen i Dagsmark och omnämns redan på 1600-talet. Enligt Lappfjärds historia hade hemmanet år 1699 namnet Frisk och några år efteråt hette det antingen Frisk eller Lillkull.

Hemmanet Lillkull bildades år 1682 då Storkulls hemman på ett helt mantal delades i två delar, vardera på ½ mantal. Storkulls hemman ägdes före delningen av bonden Josef Jöransson Storkull och han var bonde mellan åren 1663 till 1690. Då Lillkull bildades behöll Josef Jöransson sin halva och Storkull delen övertogs av hans son Mickel Josefsson Storkull som var bonde fram till 1708.

Lillkulls hemman på ½ mantal övertogs av Per Hansson, som var gift med Biata och de hade sonen Isak och dottern Margeta och en styvson som hette Johan. Följande bonde på Lillkull var Mårten Mattsson, som var gift med Per Hanssons dotter Margeta.

Mårten och Margeta var barnlösa, så hemmanet övertogs av Margetas brorson Pehr Isaksson (f.1688) och hans hustru Elisabet Johansdotter (1698-1776). Pehr var bonde fram till 1750 då Lillkull hemmanet övertogs av sonen Johan Persson Lillkull och han var bonde fram till 1778. Men redan 1753 delades Johans hemman, så att hans syster Brita Pehrsdotter och hennes man Lars Larsson fick halva hemmanet. Den här Lars Larsson var född på hemmanet Äbb i Lappfjärd och kom alltså som måg till Lillkull.

Mågen Lars Larsson Lillkull flyttade sitt hemman, troligtvis först till ”Westeras korsningen” på Brobackan och efter en tid över Lillån. Efter Lars Larsson bildades sedan flera hemman, bland annat ”Pelas Viktoras” vid Lillbron, Nylundas och Lillkulls på Sunnantill.

Den andra delen av Lillkull som behölls av Johan Persson Lillkull flyttades till området nära Kiaskroken. Av hans hemman bildades sedan hemmanen Blomkvist, Lindell, Nyström och Sjöblom.

Namnet “Pelas” kommer troligen från Lars Larsson Lillkulls hustru Britas far Pehr Isaksson Lillkull (1688-1779). En annan teori som förs fram i Lappfjärds historias andra del, är att namnet Pelas skulle komma från den första bonden på Lillkull, alltså Per Hansson, som var bonde på hemmanet i slutet på 1600-talet. I vilket fall som, är namnet “Pelas” det namn som använts om släkten i vardagligt tal fram till modern tid. Nuförtiden används namnet ”Pelas” mera sparsamt.

Här kartan som Rurik Nylund ritade över de tidiga hemmanen i Dagsmark.
Här kartan som Rurik Nylund ritade över de tidiga hemmanen i Dagsmark.

På denna karta ser vi var Lars Larsson Lillkulls hemman nr 9 fanns i Storåkrin i Byin men som sedan flyttade hemmanet till A-sidon på andra sidan Lillån, mittemot nuvarande bönehus.

Lars Larsson Lillkulls släkt på Sunnantill.

Generation 1:

Lars Larsson Lillkull (1729-1801), bonde på Lillkull hemman 1753-1801. Han kom som måg till Lillkull hemman och är alltså ingift i Lillkulls släkt.  Lars Larsson var född på Äbb hemman i Lappfjärd och hans far hette Lars Henriksson, född ca 1690 och bonde på Äbb hemman från 1723 till sin död 1741. Modern hette Anna Mattsdotter och hon dog 21.12.1751.

Farföräldrarna var Henrik Mårtensson och Gertrud födda på 1650-60-talet. De gifte sig 1688 och var bönder på Äbb hemman om 2/3 dels mantal. Farmodern Gertrud dog 1742.

Henrik Mårtenssons far var bonde på samma Äbb-hemman från 1648.

Lars Larssons syskon var Henrik Larsson Äbb (1712-1777) och Maria Larsdotter Äbb (1725-1803). Det är brodern Henrik Äbbs ättlingar som behandlas i boken Släkten Äbb. Systern Maria Larsdotter var gift med bonden Erik Mattsson Storhannus (1727-1801).

Lars Larsson gifte sig 1751 med Britha Pehrsdotter Lillkull (1726-1756). Britha Pehrsdotter Lillkull var piga på Äbb-hemman då hon och Lars gifte sig 1751. Ett par år bodde de tillsammans med Lars´ bror Henrik Äbb men från 1753 är de skrivna på Lillkull hemman. Det var då som Lillkulls stora hemman klövs, så att Britas bror Johan Pehrsson Lillkull blev bonde på ena halvan som fanns där Blomkvistas nedanför Sebasbackan och Lars Larsson Lillkull blev husbonde och ägare till andra halvan, som fanns i Storåkrin. Lars Larssons bror hade blivit bonde på hela Lillkull hemman redan år 1750 och efter att det klövs 1753, så var han bonde på sin halva ända till 1778.

Lars Larsson var alltså första gången gift med Brita Pehrsdotter Lillkull (1726-1756). Lars Larsson var husbonde och ägare till halva Lillkull hemman 1753-1801. Troligen var det han som med familjen flyttade från Storåkrin i byin till A-sidon och byggde gården vid Lillbron i slutet på 1700-talet i samband med första storskiftet i slutet på 1700-talet. A-sidon var den tiden en stor mosse eller skog utan vägförbindelse, en riktig ödemark. All bosättning i Dagsmark var koncentrerad till Byin och Sebbasbackan.

-Barn i första giftet:  Maria Larsdotter (1754-1809) som var gift med Gilius Eliasson Äbb. Maria och Gilius fick fem barn av vilka sonen Johan f. 1787 och döttrarna Caisa f. 1791 och Greta f. 1795 har talrika ättlingar i både Sideby och Lappfjärd.

Lars Larsson var andra gången gift med soldatdottern Lisa Mattsdotter Strandman (1734-1801). Hon var dotter till soldaten och muraren Matts Grannas (f.1708-1787) eller Strandman, som var hemma från Härkmeri men som sedan grundade hemmanet Riarbäck eller Riihiluoma i Kornbäcken. Matts Strandman var gift med Maria Henriksdotter Räbbe (1696-1763) från Köörtilä i Sastmola och de fick många barn och har ett stort antal ättlingar.

Barn i andra giftet:

Johan Larsson Lillkull (1760-1816) se generation 2

-Anna (1762-1812) gift med Jonas Dahl, född i Dalarna i Sverige.

-Erik (1764-1796) “Pelas-Erk åp isin” drunknade den 5 april 1796 vid en sälfångst men kroppen återfanns ej. Tacksägelse I kyrkan 22 maj 1796. Erik gifte sig i december 1795 med Elisabeth “Lisa” Korsbäck (1773-1865) och drunknade alltså 4 månader efter bröllopet. Efter Eriks död 1796 gifte Lisa om sig med torparen Anders Stenberg från Sideby (1772-1827).

-Margareta (1767-1836), gift med “förra bonden Erik Kroksmossa” från Lappfjärd men född i Närpes. Margareta dog som fattighjon. Margareta och Erik fick bland annat sonen Henrik Ulves (1803-1881) som var gift med Anna Greta (1805-1873) och de fick flera barn och har många ättlingar.

-Catarina (1770-1808) ogift och barnlös.

-Henrik (1776-1856) levde som torpare, ogift.

-Lars (1776-1784)

Generation 2:

Johan Larsson Lillkull (1760-1816) bonde på Lillkull hemman 1801-1816. Johan var gift med Anna Eriksdotter Korsbäck (1761-1843).

-Maria (1787-1787)

-Erik Johansson Lillkull (1788-1825) se generation 3

-Johan (1791-1791)

-Henrik (1792-1794)

-Josef (1795-1795)

-Anna Greta (1796-1856) gift med Johan Fröberg (1792-1853), fick många barn och har många ättlingar.

-Johan (1796-1868) gift med Katarina Lillsjö (1799-1868), fick många barn och har många ättlingar.

-Henrik (1801-1801)

-Maria (1801-1801)

-Kajsa (1804-1838) gift med Johan Henrik Lillkull (1798-1857) fick många barn och har många ättlingar.

Generation 3, släkten Erik Lillkull:

Erik Johansson Lillkull (1788-1825) bonde på Lillkull hemman 1816-1825 och var gift med Margareta ”Greta” Lillkull (1785-1856). Storbonde som ägde 400 hektar mark och skog på A-sidon.

-Maja Greta (1811-1900) se tabell 1

-Erik Henrik (1814-1878) se tabell 70

-Karl (1817-1817)

-Josef (1818-1839)

-Anna Lena Eriksdotter (1821-1870) se tabell 100

-Kajsa (1825-1826)

-Johan Eriksson (1808-1893) se tabell 148

 

Tabell 1

Från början, se generation 3!

Maja Greta Lillkull (1811-1900) gift 1834 med Karl Gustav Jakobsson Finne (1804-1871) från Dagsmark.

-Erik Henrik Rosenback (1836-1867) se tabell 2

Karl Gustav Rosenback (1838-1884) se tabell 9

-Maja Lena (1840-1841)

Josef Henrik (1841-1892) se tabell 53

-Johan Rosenback (1844-1863)

 

Tabell 2

Från tabell 1

Erik Henrik Rosenback  (1836-1867) gift  år 1860 med Maja Greta Lillkull (1836-1916) från Dagsmark. Efter att Erik Henrik dog så gifte Maja Greta om sig men fick inga barn som uppnådde vuxen ålder.

-Erik Henrik (1860-1920) se tabell 3

-Josef (1864-1870)

-Karl Johan (1866-1866)

 

Tabell 3

Från tabell 2

Erik Henrik Rosenback, senare Lillsjö (1860-1920) gift år 1882 med Anna Sofia Johansdotter Korsbäck (1863-1944) från Korsbäck. Bodde i Lillsjö.

Josef Henrik (1886-1916)

Ida Vilhelmina (1889-1966) se tabell 4

-Johan Viktor (1892-1966)

 

Tabell 4

Från tabell 3

Ida Vilhelmina Lillsjö  (1889-1966) gift  med Johannes Hosioja, senare Rönnlund (1885-1954) bodde i Lillsjö. Johannes var bror till Anna Sofia som var mor till Anna Åberg i Lillsjö. Johannes var också bror till Josef Henrik Hosioja (1891-1947) som gifte sig med ”Isakas-Manda” Lång (1889-1969) och de bodde nära vägen upp till Korsbäck.  De bytte senare namn till Björkgård och fick sonen Gunnar (1924-1948).

-Selim Valdemar (1914-1992) se tabell 5

 

Tabell 5

Från tabell 4

Selim Valdemar ”Nymanas” Rönnlund  (1914-1992) gift  med Elsa Hultqvist från Perus (1918-2003) bodde i Lillsjö.

-Inga Levida (1940) se tabell 6

Gunnel Alina (1941) se tabell 7

-Elof Valdemar (1944-1945)

Gunborg Vineta (1945) se tabell 8

 

Tabell 6

Från tabell 5

Inga Levida  (f. 1940) gift  med Mauno Rintala  (f. 1935) bodde i Lillsjö och sedan i Palon.

Sonja Helena (f. 1959) gift med André Österholm (1956) bosatta i Kristinestad

-Keijo Antero (1962)

 

Tabell 7

Från tabell 5

Gunnel Alina Rönnlund (f. 1941) gift  med Hans Stenlund från Korsbäck  (f. 1940) bosatta i Korsbäck.

Kim Göran (1966) gift med Micahela Sänkas (f. 1966) 3 barn

-Tommy Hans Mikael (1971) gift med Virpi Minna Mariita Lehtonen från Kasko (f. 1969)

 

Tabell 8

Från tabell 5

Gunborg Vineta Rönnlund (f. 1945) gift  med Håkan Ömossa från Norrnäs  (f. 1946) bosatta i Närpes

Marina Vineta (1968)

-Karl Stefan (1977)

 

Tabell 9

Från tabell 1

Karl Gustav Rosenback (1838-1884) gift med Anna Maria Erik Henriksdotter Korsbäck  (1840-1896) bosatta i Kvarnå i Dagsmark.

Johan Henrik (1859-1876)

Erik Karl (1862-1862)

Anna Kajsa (1864-1928) se tabell 10

Maria Sofia (1866-1945) se tabell 18

Vilhelmina (1869-1928) se tabell 42

-Josef Viktor (1872-1873)

-Karl Viktor (1875-1875)

-Karl Viktor (1876-1883)

Josef Henrik (1879-1945) se tabell 49

-Karl Viktor (1882-1883)

 

Tabell 10

Från tabell 9

Anna Kajsa Rosenback (1864-1928) som kallades ”Kvänå-Kajs”, gift med Viktor Lillsjö, f. Hannus i Härkmeri (1859-1899) bosatta i Dagsmark, på Lillsjövägen. Viktor for till Amerika och arbetade i marmorgruva i Proctor men han dog av sjukdom i Amerika ett halvår efter ankomsten dit. Nu var Anna-Kajsa änka med ett stort hemman och små barn och till på köpet så brann hela gården med alla uthus ner i början på 1900-talet. Elden fick sin början av att inhysingar som bodde i lillstugan hade fört ut het aska i gödselstaden, vilket ledde till att byggnaden fattade eld. Elden spred sig snabbt till de närliggande uthusen och inom några minuter var allting övertänt. Alla byggnader förstördes och några försäkringar fanns inte. Efter Viktors dödsfall sålde Anna Kajsa hemmanet åt 4 grannar och flyttade själv till Kristinestad, medan barnen troligen stannade kvar i Dagsmark hos släktingar.

Josef Henrik (1888-1918) emigrerade till Amerika, deltog i det första världskriget i den amerikanska armén som soldat i striderna i Frankrike. Sårades och blev skickad tillbaka till Amerika men dog där efter en kort tids sjukdom. Begravd i Amerika.

Karl ”Kväänå-Kalle” Viktor (1888-1943) se tabell 11

Viktor Sigfrid (1893-1932) se tabell 12

Hulda Maria (1895-1973) se tabell 13

-Johan Viktor (1897-1898)

-Selma Amanda (1898-1899)

 

Tabell 11

Från tabell 10

Karl ”Kväänå-Kalle” Viktor Rosenback (1888-1943) gift med Signe Adelina Ulfves, född i Lappfjärd  (1893-1932) bosatta i Dagsmark. Bodde på flera ställen.

Anna Helena (1918-1972). Bosatt i Sverige.

-Ingrid Alice (1923-2008), bosatt i Vasa

-Alice Anita (1923) bosatt i Vasa

-Ruth Ragnhild (1925-2014) bosatt i Vasa

-Rudolf Reinhold (1927-1930)

-Göran Mikael (1930-2012) gift och var bosatt i Pedersöre

 

Tabell 12

Från tabell 10

Viktor Sigfrid Rosenback (1893-1932) gift med Edit Holm, född i Fitchburg, MA i Amerika  (1897-1967) .

Rickard (1924-1943), född i Fitchburg, MA i Amerika

 

Tabell 13

Från tabell 10

Hulda Maria Rosenback (1895-1973) gift med ”Pala” Josef Granlund  (1894-1957) . Bosatta i Palon. Vill du läsa mera om dessa personer, klicka HÄR!

Gunnar Georg (1918-1942) stupade i fortsättningskriget

-Birger Olof (1919) gift med Signe Olivia Rosengård från Brobackan (1910-1984)

Rudi Rafael (1921-2014) se tabell 14

-Helny Linnea (1923)  se tabell 15

Jarl Erik (1925) se tabell 16

Nils Åke (1926-1965) se tabell 17

-Alvar Ragnvald (1927-1927)

-Alvar Valfrid (1928-2008) ogift och barnlös. Bonde på hemmanet.

 

Tabell 14

Från tabell 13

Rudi Rafael Granlund (1921-2014) gift med Lisbeth Rosina Björknäs från Lappfjärd  (1931-2014) . Bosatta i Sverige.

Kerstin Rosina (f. 1960) gift med Jan Mats Olof Söderkvist (1960), bosatt i Sverige, en dotter

-Roland Mikael (1961) bosatt i Sverige, sambo med Åsa Liss (f.1962)

 

Tabell 15

Från tabell 13

Helny Linnea Granlund (f.1923) gift med Elis Åbb (1917-1970) . Bosatta i Palon och sedan i Sverige.

Margareta Linnea (f. 1946), bosatt i Sverige, sambo med Bert Ohlin, barnlös

-Inger Marita (f.1949) bosatt i Sverige, gift med Ralph von Knorring, 2 barn

 

Tabell 16

Från tabell 13

Jarl Erik Granlund (f.1925) gift med läraren Irma Ingegerd Rosendahl från Lappfjärd (f.1931) . Bosatta först i Oravais, sedan 60-talet i Kristinestad.

Kaj Erik (1955) kyrkoherde och prost i Esse, gift med Gerd Sundqvist från Kronoby (f. 1956), bosatta i Esse, 5 barn.

 

Tabell 17

Från tabell 13

Nils Åke Granlund (1926-1965) gift med Ellen Söderback från Övermark (1926-2003) . Bosatta i Sverige.

Inger Louise (f.1950)  gift med Ingvar Danielsson (1938-2008) och har 3 barn

-Cenita Ingel (f.1951) bosatt i Sverige, gift med Rolf Christiansson och har 2 barn

-Jan  Inge (1955) bosatt i Sverige, gift med Britt-Marie (1957) och har 3 barn

-Bo (1958-1998) bosatt i Sverige, var gift med Katarina och har 2 barn

 

Tabell 18

Från tabell 9

Maria Sofia Rosenback (1866-1945) gift 1887 med Viktor Lillsjö, som kallades ”Lillsjö-Gamälin” från Dagsmark (1865-1945) . Bonde på 1/16 mantal av den del av Lillsjö hemman som fanns i Stormyron..

Josef Henrik (1890-1890)

Johan Viktor (1895-1958) se tabell 19

 

Tabell 19

Från tabell 18

Johan Viktor Lillsjö (1895-1958) gift 1914 med Ida Sofia Jossandt från Lappfjärd (1895-1978) . Bonde på Lillsjö hemman i Stormyron på Flakåsvägen.

-Inga Agneta (1915-2000) se tabell 20

-Ingvar Olof (1916-2010) se tabell 21

-Rurik Alvar Valdemar (1917-1992) gift med Elvi Ingegerd Kjellberg från Kvevlax (1917-1982).

Gurli Rosina (1919-1972) se tabell 31

Astrid Anita Ingegerd (1920-1976) se tabell 38

-Nils Albin Evald (1921-stupade 1943) gift 1922 med Anita Ingeborg Nyholm från Perus (1922-1990). Barnlösa. Anita Ingeborg gifte sedan om sig med Hilding Berg och fick 2 barn.

Tor Erik (1927-1999) se tabell 39

-Margit Elisabeth (1928-1945)

 

Tabell 20

Från tabell 19

Inga Agneta Lillsjö (1915-2000) gift 1937 med forstteknikern Hilding Rosenstedt från Perus (1914-1990. Bodde i Ragnarsvik, senare frånskild. Hilding omgift i Helsingfors, 2 barn.

Runa Agnete (f.1938) gift med Teppo Tapani Hämäläinen från Mörtmark (f.1939) Bosatta i Parolannummi, 3 barn.

 

Tabell 21

Från tabell 19

Ingvar Olof Lillsjö (1916-2010) gift 1937 med Inga Irene Liljeblad från Korsbäck (1916-1990). Bodde i hemgården i Stormyron på Flakåsvägen.

-Eivor Monica (f.1938) se tabell 22

Merit Margareta (f. 1939) se tabell 23

Kerstin Rigmor (f.1941) se tabell 24

Thore Ingmar (f.1944) se tabell 25

-Jan-Ole Henrik (f.1945) ogift och barnlös, bosatt på hemgården

-Margita Inga Birgitta (f. 1947) se tabell 26

Karin Elisabeth (f.1949) se tabell 27

Gustav Roger (1952-) se tabell 28

Tommy Håkan Mikael (1953) se tabell 29

Bengt Olof (f. 1954) se tabell 30

 

Tabell 22

Från tabell 21

Eivor Monica Lillsjö (f. 1938) gift 1958 med bonden Rainer Gröndahl från Åbackan (f.1933). Bosatta på Åbackvägen i Dagsmark.

John Rainer (f. 1958) gift med Ann-Charlotte Vestberg från Petalax(f. 1960), 2 barn.

-Anders Ingvar (f. 1960) gift med Susanna Carina Willgren från Lålby (f.1970) bosatta i Lappfjärd. 2 barn.

-Micael Magnus (1962) gift med Carola Sandvik från Tjöck (f.1966), 2 barn

 

Tabell 23

Från tabell 21

Merit Margareta Lillsjö (f. 1939) gift 1964 med Torsten Rönngren från Korsbäck (f.1932). Bosatta i Lappfjärd.

-Robert Torsten (f.1965) gift med Birgitta Norrsjö från Härkmeri (f.1964), 3 barn

-Angela Margareta (1968-1968)

-Jens Olof Erland (f.1974) gift med Jonna Kristina Granqvist från Härkmeri (f. 1987)

 

Tabell 24

Från tabell 21

Kerstin Rigmor Lillsjö (f. 1941) gift 1970 med Rolf Valdemar Östberg från Petalax (f.1947). Bosatta i Petalax.

-Kristian Rolf Peter (f.1971)

-Annette Kerstin (f. 1975)

 

Tabell 25

Från tabell 21

Thore Ingmar Lillsjö (f. 1944) gift 1972 med Marianne Södersund från Helenlund (f.1952). Bosatta på Åland. Thore verkade en tid som VD för Lappfjärds Potatis på A-sidon.

-Christine Marianne (f.1972)

-Magnus Thor-Erik (f.1975)

-Thomas Roger (f.1982)

 

Tabell 26

Från tabell 21

Margita Inga Birgitta Lillsjö (f. 1944) gift med Stig Erik Sjöstrand från Härkmeri(f.1942). Frånskild och omgift med Ralf Ström. Bosatta i Närpes.

-Birgitta Marina (f. 1966) gift med Tommy Lindedahl från Härkmeri (f.1963), 3 barn.

-Ronald Stig Mikael (f.1969) gift med Susanne Elise Hakala från Lappfjärd (f. 1974), 2 barn

-Richard Jan-Erik (f.1972) gift med Natalia från Ryssland (f.1979), ett barn.

 

Tabell 27

Från tabell 21

Karin Elisabeth Lillsjö (f. 1949) gift med Jouko Juhani Kylmälä från Joutsa (f.1946).

-Minna Margareta (f.1971)

 

Tabell 28

Från tabell 21

Gustav Robert Lillsjö (f. 1952) gift med Merja Sisko Kärki från Kärjenkoski (f.1958).

-Johan Karl Gustav (1985)

-Joakim Roger (1986)

 

Tabell 29

Från tabell 21

Tommy Håkan Mikael Lillsjö (f. 1953) gift med Gunilla Alice Perjus från Övermark (f.1959). Bosatta i Övermark.

-Patrik Mikael (f. 1983)

-Conny Tommy (1987-1987)

-Angelika Gunilla (f.1989)

 

Tabell 30

Från tabell 21

Bengt Olof Lillsjö (f. 1954) gift med Helena Elisabeth Österåker (f.1961). Bosatta i Korsholm.

-Irene Sofia (f.1990)

-Erika Josefina (f.1992)

 

Tabell 31

Från tabell 19

Gurli Rosina Lillsjö (1919-1972) gift med Henry Bergvik från Påskmark (1922-1969). Bosatta i Korsholm.

Henry Torgej (f.1942) se tabell 32

Inga Marlene (f. 1943) se tabell 35

 

Tabell 32

Från tabell 31

Henry Torgej Bergvik (f.1942) gift med Svea Alice Birgitta Eklund från Korsnäs (f. 1947).

Jan Anders (f. 1970) se tabell 33

Patrik Magnus (f. 1977) se tabell 34

 

Tabell 33

Från tabell 32

Jan Anders Bergvik (f.1970) gift med Annika Enlund från Kristinestad (f. 1974). Bosatta i Kristinestad. Senare frånskild.

-Fanny Kristina (f.1999)

-Oscar Jan Vilhelm (f.2002)

 

Tabell 34

Från tabell 32

Patrik Magnus Bergvik (f.1977) gift med Mikaela Sjögård från Närpes (f. 1980).

-Viggo Erik Valentin (f.2006)

 

Tabell 35

Från tabell 31

Inga Marlene Bergvik (f. 1943) gift med Per Ola Smedman från Solf (f. 1947). Bosatta i Sverige.

Maria Ulrika (f.1972) se tabell 36

Niklas Per-Ola (f. 1975) se tabell 37

 

Tabell 36

Från tabell 35

Maria Ulrika Smedman (f. 1972) gift med Fredrik Bergman (f. 1971). Bosatta i Sverige.

-Anton Fredrik (f.2000)

-Filippa Maria (f.2002)

 

Tabell 37

Från tabell 35

Niklas Per-Ola Smedman (f. 1975) gift med Linda Anneli Björnholm (f. 1980). Bosatta i Sverige.

-Joakim Niklas (f.1999)

-Julia Linda (f.2002)

 

Tabell 38

Från tabell 19

Astrid Anita Ingegerd Lillsjö (1920-1976) gift med Lennart Alfred Forsman från Pjelax (1911-1987). Bosatta i Pjelax i Närpes.

-Dise Louise (1949-2008)

 

Tabell 39

Från tabell 19

Tor Erik Lillsjö (1927-1999) gift med Toini Lemmikki Lindfors från Lappfjärd  (1924-1986). Bosatta i Stormyron på Flakåsvägen.

-Paul Erik (f.1948) se tabell 40

Lise-Lott Birgitta (f.1951) se tabell 41

 

Tabell 40

Från tabell 39

Paul Erik Lillsjö (f.1948) gift med Taimi Tuulikki Jaakkola från Träskvik  (f. 1951). Bosatta i Stormyron på Flakåsvägen.

-Lena Christina (f.1970) gift med Lasse Juhani Salminen från Raisio (1967). Bor i Nousiainen.

2 barn.

-Pia Sofia (f. 1974) gift med Kristian Erkki Lehtola från Karis (f.1973). Bor i Dalsbruk, 2 barn.

 

Tabell 41

Från tabell 39

Lise-Lott Birgitta Lillsjö (f.1951) gift med Gay Edvard Villamo från Uttermossa (f. 1945). Bosatta i Sverige.

-Elof Mikael (f.1969) bosatt i Sverige

-Sara Marina (f.1976) bosatt i Sverige

 

Tabell 42

Från tabell 9

Vilhelmina Rosenback (1869-1928)

gift 1. år 1863 med Erik Johan Lillsjö från Dagsmark (1863-1901). Bosatta i Lillsjö.

Ida Elina (1891-1952) se tabell 43

Gift 2, år 1902 med Johan Viktor Lillsjö, Rosenqvist från Korsbäck (f. 1878, död i Amerika)

Amanda Maria (1903-1997) se tabell 48

-Hulda Julanda (1905-1905)

 

Tabell 43

Från tabell 42

Ida Elina Lillsjö (1891-1952) gift år 1913 med Otto Evert Skoglund från Härkmeri (1893-1963). Bosatta på Teir hemman i Härkmeri.

Julia Irene Skoglund (1914-2005) se tabell 44

 

Tabell 44

Från tabell 43

Julia Irene Skoglund (1914-2005) gift 1942 med Thure Torsten Grannas från Härkmeri (f. 1907-).

– Sol-Britt Lusynda (f.1942) se tabell 45

-Sigvald Nils Torsten (f.1946) gift med Mervi Maritta Ahlström (1949)

-Sanfrid August Evert (f.1948)

-Sally Matilda (f.1950) se tabell 46

-Susanna Maria Sofia (f.1953) se tabell 47

 

Tabell 45

Från tabell 44

Sol-Britt Lusynda Grannas (f.1942) gift 1963 med Nils Gunnar Strömsten från Esbo (1926-1985). Bosatta i södra Finland.

– Nils Göran Strömsten (f.1966)

-Katarina Irene Strömsten (f.1972) gift med Mikael Aalto från Pargas (f.1972), 3 barn.

 

Tabell 46

Från tabell 44

Sally Matilda Grannas (f.1950) gift med Kurt Gustav Lindeman från Härkmeri (f.1948). Bosatta i Sverige.

– Maria Elina Lindeman (1971-1999)

-Karolina Mathilda Lindeman (f.1977)

 

Tabell 47

Från tabell 44

Susanna Maria Grannas (f.1953) gift 1973 med Karl-Erik Rafael Berglund från Lappfjärd (1951-2008). Bosatta i Lålby.

– Patrik Karl-Erik (f.1973) gift med Teres Lindberg från Skaftung (1983), 2 barn

-Camilla Susanne (f.1974) gift med Ronny Wingren från Socklot (1974), bosatta i Jakobstad

-Ann-Sofi (f.1981) gift med Markus Udd

 

Tabell 48

Från tabell 42

Amanda Maria Lillsjö (1903-1997)

gift 1. 1924 med Hilding Sjöström från Härkmeri (1897-1930). Bosatta i Härkmeri

– Gunnel Magnhild (1925-1989) gift med Fredrik Julius Lågbacka från Pjelax, 2 barn

-Rudi Fridolf (f.1927)

-Rune Hilding (1930-1988) gift med Else-Maj Gerda Adele Teirfolk från Skaftung(1935-1997), 3 barn: Ann-Britt gift med Kjell Andtfolk, Marianne gift med Christer Jossandt och Carina Susanne gift med Kjell Magnus Westerlund.

 

Tabell 49

Från tabell 9

Josef Henrik Rosenback (1879-1945) gift 1905 med Selma Sofia Lillkull från A-sidon i Dagsmark (1884-1971). Bosatta i Perus där Henrik verkade som folkskollärare under åren 1905-1945.

Georg Eliel (1905-stupade i vinterkriget 1940) se tabell 50

-Rudi Ragnar (1906-1923)

-Lars Torild (1908-1929)

-Inga Lisa (1911-1916)

-Greta Margareta (1913-1930)

 

Tabell 50

Från tabell 49

Georg Eliel Rosenback (1905-1940) gift 1932 med Edit Elvira ”Elvi” Granö från Terjärv (1904-1995). Bosatta i Träskvik. Från 1944 var Elvi lärarinna i småskolan i Dagsmark, före kriget i Träskvik.

Kerstin ”Stina” Margareta (f. 1934) se tabell 51

Stig Hilding (f.1938) se tabell 52

 

Tabell 51

Från tabell 50

Kerstin ”Stina” Margareta Rosenback (f. 1934) gift 1959 med affärsmannen Nils Nygren från Mittsholmen i Lappfjärd (f. 1930). Bosatta i Lappfjärd.

-Dag Erik (f.1960) gift med Elina Maria Saunio (f.1965) bosatta i södra Finland, 2 barn

-Gun Margareta (1962-1997)

 

Tabell 52

Från tabell 50

Stig Hilding Rosenback (f. 1938) gift 1961 med Gunnel Brita Westerback från Lappfjärd (1937-2007). Bosatta i Lappfjärd.

-Stig Peter (f.1965) gift 1991 med Inga-Lill Fatima Haavisto (f. 1970) från Kristinestad

 

Tabell 53

Från tabell 1

Josef Henrik Finne el. Rosenback, senare Klemets (1841-1892). Josef Henrik blev tagen som fosterson hos nämndemannen och bonden ”Skomakas-Erik” Fröberg och av den orsaken kallas Josef Henriks ättlingar för Skomakas, trots att de inte är några riktiga Fröbergare.

 

Gift 1. 1862 med Anna Kajsa Klemets (1840-1877). Bosatta i Dagsmark.

-Anna Sofia (1863-1863)

-Josef Henrik (1864-1864)

Viktor Klemets, senare Rosenlund (1866-1933) se tabell 54

-Karl Johan Klemets (1870-1875)

Gift 2. 1879 med Maria Rudolfsdotter Utter, från Uttermossa (1849-). Bosatta i Dagsmark.

-Otto Emil (1880-1917)

-Johannes (1881-1908)

-Erik Anders (1884-1908)

-Amanda (1885-1886)

-Frans Sigfrid (1888-1910)

 

Tabell 54

Från tabell 53

Viktor Rosenlund (1866-1933) gift 1887 med brudkläderskan Karolina Storlåhls från Lappfjärd (1868-1950), bosatt på Klemets bakom Andersas, sedan på A-sidon.

Selma Adelina (1889-1978) se tabell 55

-Ida Emilia (1890-1891)

-Maria Alvina (1892-1913)

-Viktor Konrad (1893-1987)

Ida Emilia (1895-1978) se tabell 58

-Frans Emil (1898-1915)

-Emil Anselm (1899-1900)

Hulda Amanda (1900-1960) se tabell 68

-Hilma Olivia (1902-1902)

-Hilma Josefina (1903-2000) gift med Frans Sandlund (1896-1946) bosatta på A-sidon, barnlösa.

-Artur Leonard (1904-1904)

-Viktor Leonard (1905-1981)

-Julia Julanda (1906-1993) gift med Herbert Onni Ingvald Norrman (1908-1956), bosatt i Kaskö, barnlösa.

 

Tabell 55

Från tabell 54

Selma Adelina Rosenlund (1889-1978) gift 1909 med Valentin Rosenback (1881-1952), bosatta på Åbackan.

Selim Leander (1911-1945) se tabell 56

-Elin Irene (1913-1998) ogift och barnlös, bodde på Åbackvägen nära centrum

Eskil Gunnar (1917-2001) se tabell 57

 

Tabell 56

Från tabell 55

Selim Leander Rosenback (1911-1945) gift 1939 med ”Ottoas” Elin Hietaoja från Bymosstå (1915-2007), bosatta på Åbackan, efter Selims dödsfall flyttade Elin och Henry tillbaka till hemgården.

-Henry Rosenback (1944-2008) gift med Marita Elisabeth Ahlström (1951) från Henriksdal. Barnen: Margareta Elisabeth (f.1969), Tom Henry (f. 1969), Tina Karina (f. 1971). Henry sedan omgift med Else-Berith Karlsson från Norge, dotter Cecilie Karlsson (f. 1980).

 

Tabell 57

Från tabell 55

Eskil Gunnar Rosenback (1917-2001) gift 1944 med änkan Ines Regina Viklund, f. Forslin från Åbackan (1912-1993), bosatta på Åbackan, sedan till Sverige 1962. Ines hade tidigare varit gift med Anselm Viklund som stupade i vinterkriget 1940 och hade från det äktenskapet 2 söner, Dick Edvin var bosatt i Västerås Sverige och gift med Ritva Blomberg från Borgå Finland, 2 barn, Tony och Carina bosatta i Västerås Sverige, och Börje Anselm bosatt i Dagsmark och gift med Inger Sonntag från Dagsmark, 2 barn, Marina och Mikael.

 

-Roy Rosenback (f. 1945) gift med Birgit Margaretha Franzen (f.1948) från Övermark Finland. Bosatta: Roy i Upplands Väsby i Sverige, Birgit Franzén bosatt i Ludvika i Sverige, 2 barn: 1. sonen Tommy Mikael (f. 1971) gift med Sofie Sjöstedt och bosatta i Bromma Sverige, har 2 barn Kharma (f.2004) och Kenza (f. 2006). Och nr 2. sonen Roy Patrik Rosenback-Fromell (f.1986) med Ingegerd Fromell (f.1953) från Upplands Väsby, Roy Patrik bor i Kalmar Sverige. -Bror Rosenback (f. 1947) gift med Anita Ylén (f. 1957), bosatta i Upplands Väsby i Sverige. Barn: 1.dottern Linda Susanne (f. 1978) gift med Jens Söderlund, de har ett barn (f. 2014) bosatta i Årsta Sverige och 2.sonen David (f. 1986) bosatt i Upplands Väsby Sverige.

 

Tabell 58

Från tabell 54

Ida Emilia Rosenlund (1895-1978) gift 1916 med ”Kvään-Josip” Josef Henrik Guss från Dagsmark (1894-1956), bosatt i Klemetsändan.

Gunnar Valdemar Guss, senare Norrgård (1916-1999) se tabell 59

Eskil Hilding Guss (1917-1972) se tabell 61

-Svea Emilia (1920-1939)

-Berta Irene (1923-1975) se tabell 66

Gunhild Ingegerd (f.1928 – d) se tabell 67

 

Tabell 59

Från tabell 58

Gunnar Valdemar Guss, senare Norrgård (1916-1999) gift 1941 med Svea Linnea Norrgård (1918-1994), bönder på Norrgård hemman i Klemetsändan.

-Jörgen Torvald (1944-1983)

Jörel Bernice (f. 1949) se tabell 60

 

Tabell 60

Från tabell 59

Jörel Bernice Norrgård (f. 1949) gift 1973 med Kaj Rune Lennart Sjögren från Pjelax (f. 1945), bönder på Norrgård hemman i Klemetsändan.

-Pia Maria Diana (f. 1974) gift med Kaj Håkan Rönnqvist (f. 1970), 2 barn

 

Tabell 61

Från tabell 58

Eskil Hilding Guss (1917-1972) gift 1947 med Elvi Ingegerd Öist från Norrviken (1923-1999), bönder på Norrgård hemman i Klemetsändan. Bönder i Klemetsändan.

Gun-Lis Annel (f. 1948) se tabell 62

Ingolf Hilding (f. 1952) se tabell 63

-Fjalar Eskil (f.1957) se tabell 64

Atle Johan (f. 1960) se tabell 65

 

Tabell 62

Från tabell 61

Gun-Lis Annel (f. 1948) gift 1969 med Per Ernfrid Dahlmars från Härkmeri (f. 1946), bosatta i Lappfjärd.

-Desiree Susanne (f. 1972) gift med Kjell-Åke Adamsson (f. 1965) bosatta i Sverige. En son f. 2000.

-Dennis Mikael (f.1980)

 

Tabell 63

Från tabell 61.

Ingolf Hilding Guss (f. 1952) gift 1977 med Margot Maj-Britt Liljeblad från Korsbäck (f. 1952), växthusodlare, bosatta i Klemetsändan.

-Tomas Torbjörn (f. 1978)

-Peter Roland (f. 1981) bosatt i norra Österbotten

-Mats Henrik (f. 1982) bosatt i Sverige

 

Tabell 64

Från tabell 61

Fjalar Eskil Guss (f. 1957) gift 1987 med Hjördis Regina Nyfors (f. 1957). Bonde på hemgården, bodde i Klemetsändan, senare frånskilda. Fjalar bor i Kristinestad.

-Mikaela Maria (f. 1981) gift med Kennet Nybäck (f. 1979), bosatt i Toby i Korsholm och har barnen: Pontus Andreas (f. 2001), Kevin Theodor (f. 2004), Minéa Maria (f. 2009) och Felix Leonard (f. 2011).

-Tony Karl Eskil (f. 1987) bor i Kristinestad och har sonen Elton Karl Fjalar (f. 2011).

 

Tabell 65

Från tabell 61

Atle Johan Guss (f. 1960) sambo med Viveca Helena Gulden från Yttermark(f. 1963). Atle bilhandlare i Vasa men bosatta i Klemetsändan.

-Sofia Helena (f. 1998)

 

Tabell 66

Från tabell 58

Berta Irene Guss (1923-1975) gift med Karl Gösta Ådjers från Lappfjärd (f. 1917). Bosatta i Lappfjärd.

-Börje Torvald (1946-1995)

-Karl Holger (1949-2005)

-Bror Gustav (f. 1956, d.)

 

Tabell 67

Från tabell 58

Gunhild Ingegerd Guss (f. 1928, d) gift med  Erik Evald Bäckström från Sundom(1917-2004). Bosatta i Sundom.

-Rune Bäckström (f. 1955) gift med Barbro Nylund (1958), 2 barn

-Nanny Bäckström (f. 1956) gift med Martin Rex från Vörå (f. 1955), 3 barn.

 

Tabell 68

Från tabell 54

Hulda Amanda Rosenlund (1900-1960) gift år 1929 med Karl Henrik Nyholm från Korsbäck (1900-1967). Bosatta i Sverige.

Gunhild Ingegerd (f.1929) se tabell 69

-Linnea Ingeborg (f. 1961)

 

Tabell 69

Från tabell 68

Gunhild Ingegerd Nyholm (f. 1929) gift år 1951 med Nils Erik Lillkull från A-sidon (1925-2002). Bosatta i Sverige.

-Barbro Vineta (f.1951) gift med Urban Lundberg från Sverige (1950) bosatt i USA, sonen Konrad f. 1981.

 

Tabell 70

Från början, se generation 3!.

Erik Henrik Eriksson Lillkull (1814-1878), fick hälften av Lillkulls hemman och ägde alltså 200 hektar mark, byggde gård på Sunnantillvägen 59.  Gift med Anna Greta Pärus från Lappfjärd (1813-1893) och flyttade till Perus. Hemmanet övertogs av hans syster Anna Lena Lillkull och hennes man Matts Björses. (Anna Lenas släkt från tabell 100)

Maja Lena (1835-1919) se tabell 71

 

Tabell 71

Från tabell 70

Maja Lena Pärus (1835-1919) gift år 1853 med Henrik Äbb från Lappfjärd, senare Pärus (1831-1901), bosatta i Lappfjärd.

-Erik Henrik (1853-1853)

-Henrik (1855-1855)

-Anna Greta (1856-1856)

Erik Henrik Pärus, senare Klockars (1857-1928) se tabell 72

-Karl Johan (1860-1863)

-Anna Greta (1863)

-Karl Johan (1865)

-Viktor (1869)

Otto Vilhelm Pärus, senare Kronman (1875-1957) se tabell 85

-Adelina (1877-1892)

-Maria (f.1882)

 

Tabell 72

Från tabell 71

Erik Henrik Pärus, senare Klockars (1857-1928)

gift 1. år 1881 med Henrika Matilda Geisor från Lappfjärd (1864-1882), bosatta i Lappfjärd. Barnlösa.

Gift 2. år 1888 med Maria Amanda Grannas (1867-1935).

-Hilma Amanda (1890-1912)

-Otto Sigfrid Klockars, senare Granvik (1892-1973) se tabell 73

Ida Alvina (1895-1969) se tabell 76

-Henrik Emil (1897-1918)

-Frans Viktor (f.1900)

-Gunnar Anselm (1904-1906)

-Selim Georg (1904-1905)

Gunnar Georg, senare Södergård (1906-1996) se tabell 81

-Ellen Julina (f. 1909) gift Ahlström

 

Tabell 73

Från tabell 72

Otto Sigfrid Klockars, senare Granvik (1892-1973) gift år 1919 med Hilma Irene Björmans från Lappfjärd (1892-1973), bosatta i Lappfjärd.

-Åke Otto (1919-1920)

Alice Ingegerd (f.1921) se tabell 74

 

Tabell 74

Från tabell 73

Alice Ingegerd Granvik (f.1921) gift år 1942 med Eskil Runar Klemets från Påskmark (1917-1995), bosatta i Lappfjärd.

-Dorthe Ell-Britt Klemets(f. 1944) se tabell 75

 

Tabell 75

Från tabell 74

Dorthe Ell-Britt Klemets (f.1944) gift 1. år 1965 med Leif Tor Nyberg från Vasa (f. 1940), bosatta i Vasa. Senare frånskild.

-Dan Mikael (f.1966) gift och bosatt i Sverige

Gift 2. år 1971 med Bror Bertil Haldin från Vasa (f.1943) bosatta i Lappfjärd.

-Ghita Maria Theresia (f. 1972) gift med Ralf Johnny Mikael Rönnqvist (f. 1970), 4 barn.

-Robertino Mathias (f. 1978)

 

Tabell 76

Från tabell 72

Ida Alvina Klockars (1895-1969) gift år 1916 med Axel Nelson (1890-1959), bosatta i Lappfjärd, senare i Kristinestad.

-Sven Algot (f. 1916) se tabell 77

Agda Linnea (1918-1992) se tabell 78

-Gunn Ragnhild (f.1920) dotter Kristina f. 1964

-Axel Albert (f.1921)

Nils Erik (f.1923) se tabell 79

-Maj-Lis (f.1926) gift med Olle Hansson från Sverige, bosatta i Sverige. 2 barn.

-Anna Viola (f. 1932) gift med Wilfred Kiihl, bosatt i Tyskland, 2 barn

Birger Jarl (f.1933) se tabell 80

 

Tabell 77

Från tabell 76

Sven Algot Nelson (f.1916) gift år 1936 med Gunnevi Hannus från Kaskö (f. 1916), bosatta i Sverige. 4 barn.

 

Tabell 78

Från tabell 76

Agda Linnea Nelson (f.1916) gift år 1940 skohandlaren Urho Pihlaja från Bötom (1915-1964), bosatta i Kristinestad.

-Seppo Janne Armas (f.1941) gift med Rita Björkbacka, 3 barn, bosatta i Sverige.

-Marianne Saila (f.1944) gift med Gösta Olsson, 2 barn, bosatt i Sverige.

-Mauri Urho Johan (f.1946) gift med Marja Liisa Kivelä, 2 barn, bosatta i Kristinestad.

-Maire Agda Helen (f.1947) gift med Karl-Christer Östergård från Lålby, bosatta i Lålby.

-Maj-Lis Soile Anneli (f.1949) gift med Bror-Erik Bergfast från Lålby, 2 barn

-Markus Axel Anton (f.1950) gift med Eva-Britt Marie Granö från Petalax (f. 1954) 2 barn, bosatta i Kristinestad

 

Tabell 79

Från tabell 76

Nils Erik Nelson (f.1923) gift år 1936 med Brita Regina Olivia Bodman från Sideby (f. 1928), bosatta i Sverige. 4 barn.

-Iris Inger Regina (f. 1947)

-Agneta Birgitta (f. 1950)

-Nils Bjarne (f.1951)

 

Tabell 80

Från tabell 76

Birger Jarl Nelson (f.1933) gift med Leena Annikki Peuralahti från Storå (f.1937), bosatt i Kristinestad.

-Paula Päivikki (f.1963) gift med Sam Sandelin (f.1962) 3 barn, bosatta i Kristinestad

-Tiina Maria (f.1965) gift med Jukka Tapani Thomasfolk från Bötom, 2 barn

-Simo Mikael (f.1967)

-Tomi Andre (f.1972)

 

Tabell 81

Från tabell 72

Gunnar Georg Klockars, senare Södergård (1906-1996) gift år 1936 med Svea Matilda Långfors från Skaftung (1916-1982), bosatta i Lappfjärd.

-Berit Margareta (f.1937) se tabell 82

-Maj-Britt Monika (f.1943) gift med Ralf Hammar, 3 barn och bosatta i Sverige.

-Bo-Göran (f.1945) se tabell

-Bengt Erik (f. 1948) se tabell

 

Tabell 82

Från tabell 81

Berit Margareta Södergård (f. 1937) gift år 1961 med Per Olof Klemets från Åbackan i Dagsmark (f. 1933), bosatta i Sverige.

-Ulla Christina (f. 1961) gift med Bo Johnson, en dotter och bor i Sverige

-Eva Birgitta (f.1963) bor i Sverige

 

Tabell 83

Från tabell 81

Bo-Göran Södergård (f. 1945) gift år 1970 med Laila Hellevi Koski från Ömossa (f. 1946), bosatta i Lappfjärd på Åbyggändan.

-Nina Susanne (f. 1971) gift med Jan Krister Nyholm (f. 1969) 3 barn, bor på Knustå i Lappfjärd.

 

Tabell 84

Från tabell 81

Bengt Erik Södergård (f. 1948) gift år 1969 med Rita Marlene Lillkull från A-sidon (f. 1949), bosatta i Lappfjärd.

-Annette Ulrika (f.1969)

-Tommy Mikael Roland (f.1973)

 

Tabell 85

Från tabell 71

Otto Vilhelm Pärus, senare Kronman (1875-1957) gift med Maria Adelina Nyholm från Perus (1876-1962), bosatta i Perus i Lappfjärd.

-Selma Maria (1891-1906)

-Ida Julina (1896-1896)

Otto Emil Anselm (1899-1971) se tabell 86

Valter Georg (1901-1927) se tabell 90

Gunnar Vilhelm (1903-1939) se tabell 91

Konrad (1906-1961) se tabell 95

-Selim Sigfrid (1909-1989) gift med Edit Alvina Ingvesgård från Lappfjärd (1908-2001), dottern Else-Maj (f. 1932) gift med Max Olof Silvernagel från Lappfjärd (1929-2003), bosatta i Sverige.

-Anna Maria (1915-1994) gift med Ragnar Valdemar Grannas (1916-1977).

Bertel Erik (f. 1917) se tabell 99

-Ellen Ingeborg (1920-1923)

 

Tabell 86

Från tabell 85

Otto Emil Anselm Kronman (1875-1957) gift med Hulda Maria Eklund, dotter till ”Kårk-Viktor” från Brobackan (1900-1991).

Gunborg Elisabeth (1921-2001) se tabell 87

-Karin Snöfrid (1923-1923)

-Ruth Ingrid (1924-1928)

-Kurt Åke (1925-1977) se tabell 88

-Astrid Alice (f.1926) se tabell 89

 

Tabell 87

Från tabell 86

Gunborg Elisabeth Kronman (1921-2001) gift år 1944 med Levi Sigurd Hannus från Härkmeri (1915-1983). Bosatta i Kristinestad.

-Kaj Richard (f. 1945) gift med Britta Helena Hintz från Kristinestad, 2 barn

-Kerstin Vineta (f.1947) gift med Kurt Raimo Ketonen (f.1945) 2 barn

-Harriet Elisabeth (f.1954) gift med Tom Ingmar Söderström

-Thea Margareta (f.1955) gift med Markku Outila (f.1947), 2 barn

 

Tabell 88

Från tabell 86

Kurt Åke Kronman (1925-1977) gift år 1951 med Sirkka Backman från Dickursby (f.1924)

-Kai Krister (1951-1996) bodde i Vanda

 

Tabell 89

Från tabell 86

Astrid Alice Kronman (f. 1926 -) gift med Edvin Ikäheimonen (f.1923) bosatta i södra Finland.

-Annika Maria (f. 1953) gift med Carl-Erik Lethner, 2 barn

-Lars-Markus (f.1956) gift med Nina Helen Blomster, en son

-Heidi (f.1964) gift med Klas Holger von Bondsdorf

 

Tabell 90

Från tabell 85

Valter Georg Kronman (1901-1927) gift år 1921 med Edit Emilia Hedkrok från Sideby (1899-1989) bosatta i Lappfjärd.

-Tor-Erik (f.1925) gift med Ruth Elise Ingves från Skaftung (f. 1924, d. ) bosatta i Perus i Lappfjärd.

-Nils Håkan (f. 1927)

-Thure Georg (1932-1978)

 

Tabell 91

Från tabell 85

Gunnar Vilhelm Kronman (1903-1939) gift med Ellen Adelina Knus från Lappfjärd (1904-1971) bosatta i Lappfjärd.

Karl Vilhelm (f. 1923) se tabell 92

-Bernt Emil (1929-1999) gift med Gerda Olivia Pärus, en son som dog ung

Ingvar Erik (1931-1995) se tabell 93

Holger Gunnar (1938-2015) se tabell 94

 

Tabell 92

Från tabell 91

Karl Vilhelm Kronman (f. 1923, d. ) gift med Gunnel Gunborg Häggblom från Lappfjärd (f. 1926) bosatta i Lappfjärd.

-Gun Marianne (f. 1946) gift med Yngve Lindahl (f. 1945) har 3 barn, bosatta i Lappfjärd

-Agnete Margaretha (f.1952) gift med Sten Porander (f. 1951, d.) en, bosatt i Lappfjärd

-Jan-Erik (f. 1956) gift med Rigmor Holmström från Sundom (f. 1961) 2 barn

-Per-Erik Vilhelm (1958-1991)

-Christina Maria (f.1966) gift med Glenn Lindell, sedan med Ari-Johan Myllyniemi

 

Tabell 93

Från tabell 91

Ingvar Erik Kronman (1931-1995) gift med Ros-Inga Björses från Tjöck (1926-1993) bosatta i Sverige.

-Ulf Erik (f.1953) gift och bosatt i Sverige

-Solveig Maria (f.1954) gift och bosatt i Sverige

 

Tabell 94

Från tabell 91

Holger Gunnar Kronman (1938-2015) gift med Pia från Helsingfors (f. 1933) bosatta i Helsingfors.

-Gunvor Edith Maria (f. 1963) gift med Henrik Thostrup (f. 1964), 2 barn

-Gunilla Anna Margaretha (f. 1965) gift med Pasi Aarnio (f. 1964), 2 barn

 

Tabell 95

Från tabell 85

Konrad Kronman (1906-1961) gift med Hildegard Lucia Landgärds från Lappfjärd (1913-1978) bosatta i Lappfjärd.

Lisbeth Ingegerd (1931-1993) se tabell 96

Per-Gustav (f.1933) se tabell 97

-Anita Viola (f.1936) gift med Karl Kronlöf, 2 barn, bosatta utomlands

-Stig Ingmar (f. 1938) gift med Inger Enlund från Kristinestad, 2 barn, bosatta i Sverige

Karin Lucia (f.1942) se tabell 98

-Mona Agneta (f.1944) gift med Christer Bärnqvist (f. 1944, d.) 2 barn, bosatta i Närpes

 

Tabell 96

Från tabell 95

Lisbeth Ingegerd Kronman (1931-1993) gift med Arne Lövholm från Klemetsändan (1930-1988) bosatta i Lappfjärd.

-Gun-Christine (f. 1954) gift med Christer Nordström (1953) 2 bar, bosatta i Kristinestad

-Bo Arne (f. 1965) gift med Karola Maria Lillträsk (f. 1969) 3 barn, bosatta i Lappfjärd

 

Tabell 97

Från tabell 95

Per-Gustav Kronman (f. 1933) gift med Pirkko Luomakortes från Storå (f. 1936) bosatta i Lappfjärd.

-Stina Johanna Marjatta (f.1956) gift med Roger Norrback från Sideby (f. 1947), sedan med Kaj Småfisk från Närpes.

-Fred Peter Juhani (f.1959) gift med Karita Tasanko från Korsbäck (f. 1957) 2 barn, bosatta i Lappfjärd.

 

Tabell 98

Från tabell 95

Karin Lucia Kronman (f. 1942) gift med Erkki Eränen från Helsingfors (f. 1940) bosatta i Lappfjärd.

-Kristina Tellervo (f.1961) gift med Pentti Rajasalo från Lappfjärd, 2 barn

-Kari Kristian ( f. 1965) gift med Satu Susanna Hoffrén, 1 barn, bosatt i Masku

 

Tabell 99

Från tabell 85

Bertel Erik Kronman (f. 1917) gift med Adele Ingegerd Bjors från Lappfjärd (1918-2004) bosatta i Lappfjärd.

-Birgit Ingegerd (1948) gift med Lars Silander från Härkmeri (f.1946), 3 barn, bosatta i Lappfjärd.

 

Tabell 100

Från början, se generation 3!.

Anna Lena Lillkull (1821-1870) gift med Matts Andersson Björses, senare Lillkull från Lappfjärd (1818-1880) bosatta på A-sidon i Dagsmark. Övertog Lillkull hemmanet på 200 hektar av Anna-Lenas bror Erik Henrik (1814-1878) som gifte sig till Perus. (Erik Henrik finns i tabell 70)

Johan Henrik (1841-1884) se tabell 101

Maja Lena (1844-1881) se tabell 107

-Edla Karolina (1848-1867)

-Josef  (1851-1917) se tabell 118

-Anna Kajsa (1858-1876)

 

Tabell 101

Från tabell 100

Johan ”Pelas-Hindrik ” Henrik Lillkull (1841-1884)

gift 1. gången med Anna Kajsa Berg från Uttermossa (1844-1881)

-Josef Henrik (1865-1868)

-Maria (1870-1876)

-Elina (1874-1876)

-Ida Josefina (1878-1958) se tabell 102

-Josef Henrik (1880-1881)

Gift 2. gången med Sofia Berg från Uttermossa (1858-1932) som var syster till Anna Kajsa.

-Selma Sofia (1882-1882)

Selma Sofia (1884-1971) se tabell 103

Då Johan Henrik dog gifte änkan Sofia om sig med Niklas Kaivo-oja från Storå och de tog Sofias gamla släktnamn Berg. De fick 3 barn men endast Arthur (1898-1977) levde till vuxen ålder. I samband med storskiftet flyttade ”Niklasas” Arthur Berg tillsammans med sin mor Sofia till Norrviken, där släkten fortfarande bor.

 

Tabell 102

Från tabell 101

Ida Josefina Lillkull (1878-1958) gift år 1898 med Viktor Nylund, född Storkull på Kårk-backan, nära nuvarande sportplanen (1873-1936), bosatta på A-sidon.  Såg- och kraftverksägare, skolbyggare, fotograf och storbonde som i samband med storskiftet tilldelades 77 hektar av Lillkulls hemman.

-Hulda (1900-1900)

-Evert (1902-1902)

-Rurik Ragnvald (1907-1992) som gifte sig med Karin (1913-1996) som var dotter till lärare Sjöblad. Adoptivson Christian ”Tommy” Nylund, bor med sin familj i Vasa.

 

Tabell 103

Från tabell 101

Selma Sofia Lillkull (1884-1971) gift år 1905 Henrik Rosenback från Kvarnå (1879-1945), bosatta på skolvinden i Perus där han var lärare 1905-1945. Byggde också gård nära Langåsvägen, som fortfarande står kvar. Se också tabell 49 i denna utredning.

Georg Eliel (1905-stupade i vinterkriget 1940) se tabell 104

-Rudi Ragnar (1906-1923)

-Lars Torild (1908-1929)

-Inga Lisa (1911-1916)

-Greta Margareta (1913-1930)

 

Tabell 104

Från tabell 103

Georg Eliel Rosenback (1905-1940) gift 1932 med Edit Elvira ”Elvi” Granö från Terjärv (1904-1995). Bosatta i Träskvik. Från 1944 var Elvi lärarinna i småskolan i Dagsmark, före kriget i Träskvik.

Kerstin ”Stina” Margareta (f. 1934) se tabell 51 el 105

Stig Hilding (1938) se tabell 52 el 106

 

Tabell 105

Från tabell 104

Kerstin ”Stina” Margareta Rosenback (f. 1934) gift 1959 med affärsmannen Nils Nygren från Mittsholmen i Lappfjärd (f. 1930). Bosatta i Lappfjärd.

-Dag Erik (f.1960) gift med Elina Maria Saunio (f.1965) bosatta i södra Finland, 2 barn

-Gun Margareta (1962-1997)

 

Tabell 106

Från tabell 104

Stig Hilding Rosenback (f. 1938) gift 1961 med Gunnel Brita Westerback från Lappfjärd (1937-2007). Bosatta i Lappfjärd.

-Stig Peter (1965) gift 1991 med Inga-Lill Fatima Haavisto (f. 1970) från Kristinestad

 

Tabell 107

Från tabell 100

Maja Lena Lillkull (1844-1881) gift år 1865 med Anders Henrik Johansson Utter från Uttermossa (1836-1886), bosatta i Uttermossa.

Maria (1867-1950) se tabell 108

-Karl Henrik (1869-1869)

-Anna Sofia (1871-1872)

-Josef Henrik (1878-1882)

-Elina Utter (1882-1883)

 

Tabell 108

Från tabell 107

Maria Utter (1844-1881) född i Uttermossa, gift 1. gången år 1886 med Karl Erik Skrivars el. Utfolk, tog senare namnet Utter (1880-1952), bodde först i Uttermossa men sedan på det kommande bönhuset i Dagsmark.

-Carl Henrik (1886-1886)

-Carl Viktor (1887-1897)

-Frans Alfred (1888-1927) till Amerika och dog där.

Edit Emilia (1892-1988) se tabell 109

-Carl Ivar (1894-1894)

-Carl Eliel (1896-1896)

-Ingrid (1897-1897)

-Sigrid Alina (1898-1997) gift år 1950 med ”Storås” Selim Nordman från Kolängen (1912-1990), barnlösa. Innehavare av Sigrids café.

-Evert Selim (1901-1908)

Tabell 109

Från tabell 108

Edit Emilia Utter (1892-1988) född i Uttermossa, gift år 1915 med Josef Henrik Kaas från Tjöck, tog senare namnet Utter (1878-1933), bosatta i Påskmark.

Anselm Arvid (1915-1985) se tabell 110

-Eskil Runar (1917-2001) se tabell 111

Rudi Valter (f.1920) se tabell 112

Lilja Emilia (f.1922) se tabell 113

Linnea Pauliina (1924-1982) se tabell 114

Nils Valfrid (f. 1927) se tabell 115

Margit Margareta (f. 1930) se tabell 116

Evert Selim (1933-2014) se tabell 117

 

Tabell 110

Från tabell 109

Anselm Arvid Utter (1915-1985) född i Påskmark, gift år 1937 med Ida Alvina Yrjäns från Påskmark (f. 1909), bosatta i Sverige.

-Anne-Marie (f.1937) gift och bosatt i Sverige

-Sten Olof (f. 1938)

-Ingrid Viviann (f. 1940)

-Klas-erik (1942-1948)

-Kerstin Gunhild (f. 1943) bosatt i Sverige

-Kaj Rafael (f.1947) gift med Maj-Britt Rönnlund från Påskmark, bosatta i Sverige

-Ebba Eivor (f. 1951)gift och bosatt i Sverige

 

Tabell 111

Från tabell 109

Eskil Runar Utter (1917-2001) född i Påskmark, gift år 1936 med Nadja Gunhild från Påskmark (1918-1997), bosatta i Sverige.

-Eskil Jan-Erik (f.1936) gift och bosatt i Sverige

-Maj-Britt Ingelid (f.1938) gift och bosatt i Sverige

-Mona-Britt Viola (f. 1941) gift och bosatt i Sverige

-Inga-Lill Rigmor (f.1944) gift och bosatt i Sverige

 

Tabell 112

Från tabell 109

Rudi Valter Utter (f. 1920) född i Påskmark, gift Eila Kaarina Latva (f. 1930), bosatta i Sverige.

-Rurik Martin (f. 1952)

-Sol-Britt Marita (f.1955)

-Magnus (f.1961)

-Per (f.1965)

-Markku (f.1966)

 

Tabell 113

Från tabell 109

Lilja Emilia Utter (f. 1922) född i Påskmark, gift med Arne Myllykangas (1922-1950), bosatta i Mörtmark.

-Lasse Henrik (f.1948) gift och bosatt i Kristinestad

 

Tabell 114

Från tabell 109

Linnea Pauliina Utter (1924-1982) född i Påskmark, gift med Veikko Myllykangas från Mörtmark (f. 1921), bosatta i Mörtmark.

-Pauli Mikael (f.1948)

-Birgitta Mona (f.1950)

-Aarne Pär (f.1952)

-Maj-Britt (f.1956) varit gift med Timo Uusitalo från Bötom

 

Tabell 115

Från tabell 109

Nils Valfrid Utter (f. 1927) född i Påskmark, gift med Inga Ingegerd Mannfolk från Lappfjärd (f. 1928), bosatta i Sverige.

-Frejvid Mikael (f. 1951)

-Sonja Marita (f. 1954)

-Nils Börje (f.1956)

 

Tabell 116

Från tabell 109

Margit Margaretha Utter (f. 1930) född i Påskmark, gift med Gustav Artur Bäcklund från Närpes (f. 1926), bosatta i Sverige.

-Torbjörn (f. 1955)

-Stefan (f.1959)

-Kent (f. 1964)

Håkan (f. 1966)

 

Tabell 117

Från tabell 109

Evert Selim Utter (f. 1930) född i Påskmark, gift med Margit Marita Mangs från Lappfjärd (1930-1966), bosatta i Påskmark.

-Rosita Monika (f.1953) bosatt i Tjöck

-Bengt Krister (f. 1955)

-Claus Gunbert (f. 1957)

-Charles Carolus (f. 1961) gift med Catharina Uljens från Yttermark (f.1965) 3 barn

-Marina Charline (f. 1964) gift med Tommy Grahn från Sideby (f.1962) bosatt i Närpes.

 

Tabell 118

Från tabell 100

Josef ”Pelas-Josip ” Lillkull (1851-1917) gift år 1873 med Anna Kajsa Äbb från Lappfjärd (1852-1931). Bonde på A-sidon på Lillkull hemman som i samband med storskiftet tilldelades hela 93 hektar mark.

-Anna Elina (1875-1875)

-Carl Viktor (1877-1877)

-Josef Henrik (1878-1878)

-Josef Viktor (1880-1880)

-Otto Emil (f.1881, till Amerika 1903, förklarad död 1942) ogift och barnlös.

Johan Sigfrid (1884-1957) se tabell 119

-Amanda Emilia (1885-1885)

-Josef Henrik (1886-1887)

Amanda Emilia (1890-1951) se tabell 144

 

Tabell 119

Från tabell 118

Johan ”Pelas-Jåhan” Sigfrid Lillkull (1884-1957) gift år 1904 med Ida Maria Karlsdotter Lindell från Dagsmark (1882-1962). Bonde och kommunalman på A-sidon på Lillkull hemman.

Hulda Maria (1904-1988) se tabell 120

Elin Irene (f.1906) se tabell 123

Julia Ingeborg (1914-2008) se tabell 126

Gunnar Sigfrid (1913-1986) se tabell 134

Karl Valdemar (1923-1997) se tabell 138

 

Tabell 120

Från tabell 119

Hulda Maria Lillkull (1904-1988) gift med Emil Löfgren från A-sidon i Dagsmark (1903-1971). Bonde på del av Pelas-Viktor Lillkulls hemman.

-Åke Alvar (f. 1930) se tabell 121

-Lars Erik (f. 1930) se tabell 122, hade lanthandel på Brobackan

 

Tabell 121

Från tabell 120

Åke Alvar Löfgren (f. 1930) gift med Rigmor Björses från Lappfjärd (f. 1929). Bodde i Lålby men numera bosatta i Lappfjärd.

-Kjell Gustav (1952-1986)

-Stina Helena (f.1957) gift med Bernt Antfolk från Tjöck, dotter Hanna-Maria f. 1994.

-Åsa Carina (f. 1960) varit gift med Kai Lahtinen från Kristinestad, numera frånskild och bosatt i Lålby. Barn: Janne Juhani, f. 1985, Petter Johan, f. 1988 och Sari Emilia, f. 1996.

 

Tabell 122

Från tabell 120

Lars Erik Löfgren (f. 1930) gift med Astrid Rosenback från Brobackan (1928-2013). Bosatta i Sverige men bodde en kort tid på Brobackan där de bedrev lanthandel.

-Lars Stefan (f. 1957) bosatt i Sverige, gift med Kathrin Bergqvist.

-Monica Anita (f. 1961) gift med Jan Anders Kardeskog,  bosatta i Sverige. Har 3 döttrar: Katja Sophie, f. 1984, Frida Nathalie, f. 1988 och Linn Victoria, f. 1994.

 

Tabell 123

Från tabell 119

Elin Irene Lillkull (f. 1906) gift med Sigfrid Landgärds från Lappfjärd (1904-1976). Bosatta i Lappfjärd.

Alice Gunhild (1928-2014) se tabell 124

-Göta Viola (f. 1930) gift med Eugen Aspholm från Lappfjärd (f. 1926)

-Karl Erik (f.1939) se tabell 125

 

Tabell 124

Från tabell 123

Alice Gunhild Landgärds (1928-2014) gift med apotekaren Lennart Teir från Härkmeri (f. 1919). Bosatta i Jakobstad men sedan också i Lappfjärd.

-Ninni Birgitta (f. 1948) gift med Odd-Anders Mjösund från Norge (f. 1946), bosatt i Stjördal i Norge. 3 barn.

-Greger Olof (f. 1954) gift med Hannele Jaakkola från Jakobstad (f. 1955) bosatta i Jakobstad, 4 barn.

-Tore Mårten (f. 1962) gift med Michaela von Flittner från Åbo (f. 1964), bosatta i Åbo, 4 barn.

 

Tabell 125

Från tabell 123

Karl Erik Landgärds (f. 1939) gift med Gretel Maria Mangs (f. 1938). Bosatta i Lappfjärd.

-Anders Erik (f. 1959) först gift med Ann-Sofi Lindqvist från Lappfjärd, sedan med Gun-Lis Christina Buss från Solf, bosatt i i Solf.

-Karl Christer (f. 1960) gift med Christina Nygren från Lappfjärd (f. 1964) bosatta i Kristinestad.

 

Tabell 126

Från tabell 119

Julia Ingeborg Lillkull (1914-2008)  gift med Bertel Långfors från Klemetsändan (1911-2002). Bosatta i Dagsmark.

Gretel Ingeborg (f. 1934) se tabell 127

Ann-Lis (f. 1937) se tabell 129

Jarl Bertel (f.1940) se tabell 130

Britt Inger (f.1941) se tabell 131

Siv Lisette (f.1947) se tabell 132

Iris Birgitta (f. 1949) se tabell 133

 

Tabell 127

Från tabell 126.

Gretel Ingeborg Långfors (1934) gift 1955 med Nils Klåvus från Lappfjärd (1930 -). Bosatta i Lappfjärd. Frånskild 1987.

Nils Stefan (1957)  se tabell 128 a

Johan Henrik (1959) se tabell 128 b

-Harriet Ingeborg (1966)

 

Tabell 128 a

Från tabell 127.

Nils Stefan Klåvus (f. 1957) gift med Ingrid Lena Margareta Andersson från Värmland. Bosatta i Täby i Sverige.

-Carl-Fredrik Viktor (1989)

-Ingrid Maria Josefin (1992)

 

Tabell 128 b

Från tabell 127.

Johan Henrik Klåvus (f. 1959) gift 1982 med Berit Marita Udd från Pörtom. Frånskilda. Varit bosatta på hemgården i Lappfjärd.

-Ulf Johan (1982)

-Mikael Henrik (1985)

 

Tabell 129

Från tabell 126.

Ann-Lis Långfors (f. 1937) gift med Holger Ingvar Holm (f. 1932) från Lappfjärd. Bosatta i Sverige.

-Tommy Holger (1960)

-Hans Ove (1962)

-Carina Anne Maria (1964)

 

Tabell 130

Från tabell 126.

Jarl Bertel Långfors (f. 1940) gift 1. med Marie Virginia Sjögren (f. 1938) från Vörå. Bosatta i Sverige.

-Raymond Bertel (1962)

-Monica Elisabeth (1964)

Gift 2 med Lena Almlöf från Sverige.

-Peter (1967)

 

Tabell 131

Från tabell 126.

Britt-Inger Långfors (f. 1941) gift med Stig Back (f. 1934) från Oravais. Bosatta i Pensala.

-Tage Mikael (1962) gift med Anne, 3 barn

 

Tabell 132

Från tabell 126.

Siv Lisette Långfors (f. 1947) gift med Alf Tore Eriksberg (f. 1941) från Tjöck. Bosatta i Tjöck.

-Alf Tom Peter (1968) gift med Katja Hållfast från Lappfjärd (1974) 2 barn.

 

Tabell 133

Från tabell 126.

Iris Birgitta Långfors (f. 1949) gift med Stig Folke Snickars från Kristinestad (f. 1948). Bosatta i Sverige.

-Stig Roland (1970)

-Anna Maria Birgitta (1973)

-Hanna Cecilia (1980)

 

Tabell 134

Från tabell 119.

Gunnar Sigfrid Lillkull (1913-1986) gift år 1934 med Guldi Linnea Nyström från Dagsmark  (1914-1990). Bosatta på A-sidon.

Karin Linnea (f. 1935) se tabell 135

Harry (1939) se tabell 136

-Jan Erling (f. 1946) gift med Pirjo Koivukangas, senare frånskild.

Kerstin Viveka (f. 1951) se tabell 137

 

Tabell 135

Från tabell 134.

Karin Linnea Lillkull (f. 1935) gift år 1955 med Bo Frisk från Sverige (f. 1932-1996). Bosatta i Dalarna i Sverige.

-Ingrid Margareta (1955-1960)

-Rose-Marie Linnea (f.1962) gift med Hans-Olof Rickhardsson från Sverige. 5 barn, bosatta i Sverige.

-Ingrid Birgitta (f. 1963) sambo med Anders Andersson (f. 1959), senare frånskilda, 2 barn, bosatta i Sverige.

 

Tabell 136

Från tabell 134.

Harry Lillkull (f. 1939) gift år 1957 med Lilli Marianne Solfvin från Lappfjärd (f. 1939). Bosatta i Lappfjärd.

-Harriet Susanne (f. 1957)gift med Mikael Bodman från Kristinestad (f. 1954), 2 barn, bosatta i Kristinestad.

-Hasse Johan (f. 1963) gift med Ulrika Lindedahl, frånskild, senare gift med Susanne Svens (f.1965) från Kristinestad, 2 barn, bosatta i Kristinestad

 

Tabell 137

Från tabell 134.

Kerstin Viveka Lillkull (f. 1951) gift år 1973 med Göran Leif Berglind från Korsbäck (f. 1952). Bosatta i Dagsmark.

-adoptivdotter Johanna (f. 1981) bosatt i Sverige.

-Mathias Hans Göran (f.1984) bosatt i Närpes.

 

Tabell 138

Från tabell 119.

Karl Valdemar Lillkull (1923-1997) gift år 1947 med Gunhild Julina Wikman från Lappfjärd (f. 1922). Bosatta på hemgården på A-sidon i Dagsmark.

Gösta Valdemar (f. 1948) se tabell 139

Rita Marlene (f. 1949) se tabell 140

Viola Bernice (f. 1951) se tabell 141

Maj-Britt (f. 1961) se tabell 142

Ann-Christine Monica (f.1965) se tabell 143

 

Tabell 139

Från tabell 138.

Gösta Valdemar Lillkull (f. 1948) gift år 1970 med Seija Hakkarainen från Karstula (f. 1951), senare frånskild. Bosatta i Sverige.

-Hans-Erik Valdemar (f. 1970)

-Stefan Mikael (f. 1974)

 

Tabell 140

Från tabell 138.

Rita Marlene Lillkull (f. 1949) gift år 1969 med Bengt Södergård från Lappfjärd (f. 1948), bosatta i Lappfjärd. Bönder på Karl Lillkulls hemman i Dagsmark.

-Annette Ulrika (f. 1969) bor i Skaftung.

-Tommy Mikael (f.1973) bor i Lappfjärd

 

Tabell 141

Från tabell 138.

Viola Bernice Lillkull (f. 1951) gift med Bengt Lind från Korsbäck (f. 1949), bosatta på A-sidon. Senare frånskild och senare omgift med Folk Sten från Korsbäck (f. 1950)

-Pia Camilla (f. 1971) sambo Niklas Enlund från Kristinestad (f. 1968) bosatta i Vasa, 2 barn.

-Jonas Patrik (f. 1978) gift med Annika Pihlgren från Kristinestad (f. 1981) bosatta i Åbo, 3 barn

 

Tabell 142

Från tabell 138.

Maj-Britt Lillkull (f. 1961) gift år 1986 med Anders Kaivo-oja från Perus (f. 1960), bosatta på Flakåsen i Perus.

-Paulina Mikaela (f.1988)

-Daniel Mikael (f.1992)

-Andreas Johannes (1996-2008)

 

Tabell 143

Från tabell 138.

Ann-Christine Lillkull (f. 1965) gift år 1988 med Hannu Aittomäki från Bötom (f. 1961), bosatta i Bötom, senare frånskilda. Omgift och bor i Storå.

-Harri Toivo Johan (f.1990)

-Katri Johanna Monica (f. 1993)

-Saku

 

Tabell 144

Från tabell 118.

Amanda Emilia Josefsdotter Lillkull (1890-1951) gift år 1912 med Frans Agnäs från Sebbas-backan (1890-1973), bosatta på Sebbas-backan nära folkskolan.

-Frans Gunnar (1913-1913) född och dog i januari

-Ellen Amanda (1913-1913) född och dog i december

Ellen Irene (f. 1917, d.) se tabell 145

-Eskil Anselm (1918-2006) se tabell 146

-Edit Emilia (1921-2007) gift med Holger Hammarberg (1923-1997) från Lappfjärd, frånskild

Verna Ingeborg (f. 1925) se tabell 147

 

Tabell 145

Från tabell 144.

Ellen Irene Agnäs (f. 1917- d.) född i Amerika, gift år 1947 med Kaarlo Matias Heiniö från Bötom (f. 1920-2008), bosatta i Bötom.

-Maj-Britt Hillevi (f. 1955) gift med Ari Markus Koskela från Björneborg, dotter Pia

 

Tabell 146

Från tabell 144.

Eskil Anselm Agnäs (1918-2006.) född i Amerika, gift år 1947 med Helga Bergqvist från Korsbäck  (f. 1928), bosatta i hemgården, flyttade 1963 till Sverige.

-Inger Margaretha (f. 1947) gift med Bo Göran Eriksson, 2 barn, bosatta i Sverige

-Rune Mikael (f. 1949) gift med Annelie Stehn (f. 1955), 3 barn, bosatta i Sverige

-Kerstin Lillemor (f. 1950) bosatt i Sverige, 1 barn

-Boel Vivian (f.1951) bosatt i Sverige, ett adoptivbarn

-Helga Helena (f. 1953)

-Thore Henrik (f. 1956) gift med ???, bosatt i Sverige

-Steve Eskil (f.1957) bosatt i Sverige, 2 barn

 

Tabell 147

Från tabell 144.

Verna Ingeborg Agnäs (f. 1925) gift år 1948 med Arne Björkskog från Lappfjärd  (f. 1925), bosatta i Lappfjärd.

-adoptivdotter Nina, född i Tavastehustrakten, gift med Raimo Varpula från Vasa, bor nära hemgården i Lappfjärd, flera barn.

 

Tabell 148

Från början, se generation 3!.

Johan Eriksson Lillkull (1808-1893) gift 1. med Maja Greta Klemets från Dagsmark  (1805-1870), bosatta nära Lillbron på Korsbäckvägen. Storbonde med 200 hektar åker och mark på A-Sidon.

-Erik Lillkull (1833-1839)

-Johan (1836-1836)

-Maja Lena (1837-1839)

Maja Lena Johansdotter (1840-1913) se tabell 149

-Anna Greta (1844-1855)

-Klara (1849-1849)

-Johan Henrik (1851-1851)

Gift 2. år 1872 med Greta Sofia Hammarberg, född Teir i Härkmeri (1833-1913), bodde i lillstugan som stod nära Korsbäckvägen på A-sidon. Johan kallades i vardags för ”Pelas-Gåbbin”.

-Henrik (1872-1873)

-Sofia Vilhelmina (1874-1955) ogift och barnlös, bodde på Brobackan

Anna Kajsa (1876-1958)  se tabell 155

 

Tabell 149

Från tabell 148.

Maja Lena Lillkull (1840-1913) som kallades för ”Pelas-Majlen” gifte sig år 1858 med Reinhold ”Reenhålt” Finne (1833-1913), som var son till skräddaren Henrik Mickelsson Korsbäck och Cajsa Finne. Reinhold växte upp nära Kiaskroken och han tog namnet Lillkull, då han blev måg på Lillkull hemmanet. De bodde sedan nära Lillbron på Korsbäckvägen. Storbonde med 200 hektar åker och mark på A-Sidon. Reinhold var bror till Josef Strömberg d.ä. som var far till Josef Strömberg d.y och till Broberg Erik Anders.

-Anna Greta (1859-1860)

-Maja Sofia (1861-1864)

-Josef Henrik (1865-1932) emigrerade 1887 via Sverige till Amerika. Ogift och barnlös. Levde som guldgrävare, uppfinnare, timmerman och bonde i Californien.

Johan Viktor (f. 1868, dödsdag okänd) se tabell 150

 

Tabell 150

Från tabell 149.

”Pelas-Viktor” Johan Viktor Lillkull (f. 1868- död i Amerika) gift år 1889 med Katarina ”Kajs” Eriks från Tjöck (1866-1957). Bonde på ”Pelas” med 200 hektar mark och eget mejeri.

-Nestor Sigfrid (1889-1891)

-Josef Henrik (1891-1891)

-Maria Irene (1893-1896)

-Viktor Leonard (1895-1961). For till Amerika men återkom till Dagsmark när han blev sjuk. Han bodde sedan i Dagsmark hos sin syster Selma och hennes man Evert Storkull på A-sidon.

-Frans Severin (1896-1953), till Amerika 1913. Tog i Amerika namnet Frank Lind. Gift med Signe från Sverige. En son Frank Kennet lever i Amerika.

-Maria Irene (1897) gift med Erland Granberg från Korsbäck (1892-1953), barnen Ingrid Irene (1922-1938) och Rudi Rafael (1924-stupade i fortsättningskriget 1943). Maria bodde också nära Westeras i Kårk-Viktors gård.

Amanda Josefina (1899-1986) se tabell 151

-Josef Henrik (1901-1901)

-Selma Johanna (1902-1969) gift med Evert Storkull (1900-1973) bosatta i ”Pelas-Gåbbinas” lillstugan som år 1920 hade flyttats till andra sidan landsvägen. Sonen Egil Edvin (f. 1922- stupade i fortsättningskriget 1943)

-Johannes (1905-1946) Till Amerika och tog där namnet Lind. Gift med Helga från Sverige.

-Elna Olivia (1909-1985) gift år 1933 med ”Rebeck” Anselm Lillkull från A-sidon (1902-1962) dottern Berit (1933-2014) gift med Alvar Butts och de bodde i Tjöck.

Tabell 151

Från tabell 150.

Amanda Josefina Lillkull, senare Lövdahl (1899-1969) gift år 1920 med Frans Axel Lillsjö, senare Lövdahl från Dagsmark (1896-1957). Bodde på Sebbas-backen men tidvis också på A-sidon nära Lillån.

Alvar Alfons (1920-2007) se tabell 152

Elsebeth (1921-2000) se tabell 153

Holger Olof (f. 1932) se tabell 154

 

Tabell 152

Från tabell 151.

Alvar Alfons Lillsjö, senare Lövdahl (1920-2007) gift år 1950 med Viena Edit Viitala från Bötom (1929-2006). Bodde på Högåsen i Kristinestad.

-Gunnel Marianne (f. 1952) gift med Lars Wilhelms från Lappfjärd (f. 1949) bosatt i Lappfjärd och sedan i Kristinestad. Sonen Simon bosatt utomlands.

-Lars Alvar (f. 1953) gift med Ulla Enholm från Lappfjärd (1958), bosatta i Kristinestad, 3 barn.

 

Tabell 153

Från tabell 151.

Elsebeth Lillsjö (1921-2000) gift år 1943 med Voitto Kangas från Vihteljärvi i Kankaanpää (f. 1918). Bosatta i Klemetsändan där Voitto bedrev kvarn- och sågverksamhet tillsammans med sin bror Veli.

-Maj-Lis Elisabeth (f.1943) gift med Rune Björne från Kristinestad (f.1943), bosatta i Kristinestad, 2 barn.

-Rita Kristina (f. 1948) gift med Ragnar Hilding Sjölund, 2 barn. Senare omgift med Bo Bjarne Rosengård, 1 barn. Rita numera bosatt i Kristinestad.

-Claes Antero (f. 1952) gift med Helene Charlotte Groop från Sverige (f. 1950), bosatta i Sverige, sonen David född 1980.

 

Tabell 154

Från tabell 151.

Holger Olof Lövdahl (f. 1932) gift år 1956 med Hjördis Westerlund, född i Lappfjärd (f. 1930). Bosatta i Lappfjärd.

-Tom-Peter Olof (f. 1960) gift med Anne-May Enlund från Pensala i Nykarleby (f. 1964), bosatta i Lappfjärd, 3 barn.

 

Tabell 155

Från tabell 148.

Anna Kajsa Lillkull (1876-1958) bosatt på Brobackan tillsammans med sin syster.

Arvid (1914-1986) gift år 1946 med Alice Vidahl från Malax (1911-1984) bosatta först på Brobackan men sedan på A-sidon. Dottern Inga-Lill (f. 1948) bosatt i Vasa och dottern Ann-Britt (f. 1953) bosatt i södra Finland.