Santaniemis, senare ”Haga-Linas” på Byåsen.

Sammanställt av Lasse Backlund i april 2020, med hjälp av Gunn-Britt Blom i Vasa, Inga-Lill Sandström i Vasa, Helge Lund i Munsala och Egil Lund på Byåsen.

Santaniemis gård på Byåsen fotograferad från söder ca 1944. Framför staketet står Gunn-Britt, som är dotter till Gunnar Santaniemi som växte upp i gården.

Den här gården eller torpet flyttades av Juho och Adelina Santaniemi till Byåsen under eller efter storskiftet, någon gång mellan 1910-1915. Gården hade före det stått med långsidan mot landsvägen på nuvarande Björklunds marker, nära Skomakastå mittemot Antas gård. Huset byggdes upp på nytt på Josef Strömbergs mark i Björklunds rå men utan att tomten bröts ut till egen lägenhet.

Juho Santaniemi (1881-1927) var son till Johan Iisakinpoika (1841-1907) och Kaisa Liisa (1842-1923) Santaniemi från Honkajoki. Runt sekelskiftet arbetade han som stockflottare i Dagsmarktrakten och han träffade då Adelina Fröberg, som han gifte sig med 1904.

Adelina Fröberg, som kallades ”Skomakas Lina” (1872-1928) var dotter till torparen Karl Gustav Fröberg (1832-1894) och Maja Lena Andersdotter Lång (1834-1913). Karl Gustav, som kallades ”Skomakas Kaal” var torpare på Storkull hemman åren 1868-1892 och det torpet hade han övertagit av sin far Henrik Fröberg (1799-1867). Adelina var syster till Vilhelmina Fröberg, som kallades ”Skomakas Mina” och som bodde på Byåsvägen.

Maja Lena Andersdotter Fröberg (f. Lång 1834-1913) tillsammans med dottern Adelina Fröberg, som år 1904 gifte sig med Juho Santaniemi.

Adelina Fröberg hade från tidigare dottern Selma Fröberg (1895-1979) som sedan gifte sig med Uno Huhtala från Bötom. Med Juho fick Adelina barnen:

-Ida Juliana (född 1904, död i galopperande lungsot 1924)

Johan Leander (1906-1906)

Gunnar Georg (1907-1986) som i slutet av 1920-talet flyttade till Vasa för att arbeta. År 1929 gifte han sig med Alina Yrjas (1909-1995) i Vörå men de bodde sedan i Vasa. Tre barn men endast två levde till vuxen ålder: Nils-Erik Santaniemi (1932-2018 i Västerås) och Gunn-Britt (f.1942 gift Blom).

Bertel (1917-1940) som var gift med Fanny Rosén från Åland. Han stupade i vinterkrigets slutskede den 12.3.1940 i Tervajoki nära Viborg. Barnlös.

Gården på Byåsen låg på Kärrvägens södra sida och den hade två ingångar som båda vette mot skogen. Kärrvägen började den tiden mellan Grans och Klåvus gårdar och gick sedan västerut en bit före den började vända mot norr.

I unga år dog dottern Ida år 1924, sedan dog pappan Juho 1927 och mamma Adelina dog i november 1928, året före sonen Gunnar gifte sig och började bo i Vasa. Kvar på gården blev den andra sonen Bertel men runt 1937 flyttade han till Hammarland på Åland.

Adelina Santamäki dog i november 1928 och efter det höll arvingarna auktion på hennes kvarlåtenskap. Det är fortfarande oklart om huset verkligen såldes då eller var det runt 1937 då familjen Lund tog över. Annonsen införd i Syd-Österbotten 3.1.1929.
Ida Santaniemi till vänster föddes år 1904 och hon dog år 1924 i ”galopperande lungsot”. Flickan till höger är tillsvidare okänd.
Adelina Fröbergs dotter Selma Fröberg (1895-1979) som år 1919 gifte sig med Uuno Huhtala (1899-1968) från Bötom. Mellan åren 1919 och 1940 fick de 6 barn.
I bakgrunden till vänster står ”Borg-John” Stenlund från Borg-Oskaras bredvid grannen Gunnar Santaniemi. De sittande männen är tillsvidare okända.
Gunnar Santaniemis barn Nils-Erik och Gunn-Britt hälsar ca 1944 på hos farmors syster Vilhelmina Fröberg, som kallades ”Skomakas-Mina” och som bodde på Byåsvägen bakom Klåvus uthus.
Gunnar Santaniemi som bodde i Vasa sedan 1929 besökte sin halvsyster ”Skomakas” Selma Huhtala år 1978.

Edla Karolina Lund tar över Santaniemis hus.

Det var nog då, runt 1937 som huset såldes åt den nyblivna änkan Edla Karolina Lund (1876-1952). Hon kallades ”Haga Lina” och var dotter till torparen Johan Henrik Lillsjö eller Lång (1847-1905) och Karolina Esaiasdotter (född Korsbäck 1851, död 1934). Namnet ”Haga” har långa anor och kommer nog från Johan Henrik, som bland annat hade en syster som hette Maja Lena, men som kallades Maria Haga eller Klemets år 1910 under storskiftestiden.

Edla Karolinas bakgrund.

Edla Karolinas föräldrar Karolina Esaiasdotter (född Korsbäck1851-1934) och Johan Henrik hade varit torpare i Lillsjö åren 1874 – 1882 men mellan åren 1883 – 1900 var de torpare på Lång hemman. I mars 1902 köpte de hälften av bönhushemmanet bredvid Lillbron och vill du läsa mera om detta hemman som fick namnet Dragås, så skall du klicka HÄR! Hemmanet Dragås låg nära Bergåsen, bredvid Gamlavägen. Också dottern Edla Karolina och hennes man Emil Lund flyttade till Dragås hemmanet och under tiden de bodde där fick de 6 barn.

Flytten till Viktor Långqvists gård.

År 1914 flyttade Edla Karolinas dotter Karolina och maken Emil Lund till bonden Viktor Långqvists gård Lillkårk. Antingen började de bo i den gamla, stora bondgården eller i lillstugan, alltså den gula lillstuga som fortfarande står kvar nära Lisa-Moravägen. Mamman Karolina Esaiasdotter Lång är från och med 1914 skriven som backstugusittare på Karl och Vendla Lindells hemman på Lillkull. Det var troligen där som hon sedan dog år 1934.

”Jot-Emel”, alltså Emil Lund började kallas ”Haga-Emel” då han år 1904 gifte sig med Edla Karolina Lång eller Lillsjö, som kallades ”Haga-Lina”.

Medan Emil och Edla Karolina Lund bodde på Lillkårk fick de ännu barnen:

Elna (född 1917, gift Backman och flyttade år 1954 till Munsala, där hon dog 1992)

Gerda (född 1920, gift Örn).

Flytten till Santaniemis gård på Byåsen.

Det var alltså runt 1937 då änkan Edla Karolina Lund, tillsammans med döttrarna Elna och Gerda övertog Santaniemis gård på Byåsen och flyttade dit. De andra barnen hade redan flyttat från byn, till exempel Leander Lund hade år 1933 gift sig till Ömossa och bodde där. Under tiden i Ömossa fick Leander och hans hustru Jenny två barn och år 1937 flyttade också de till Santaniemis gård på Byåsen. Karolina och de två döttrarna bodde i den ena ändan av gården medan Leander bodde i den andra ändan med sin familj. Ett år efter flytten fick Leander och Jenny sedan sitt tredje barn.

Leander, Jenny och de 3 barnen flyttade i mellankrigstiden till den gård på Lisa-Moravägen där 2 av barnen fortfarande bor. Efter att Leanders familj flyttade bort bodde ingen i den ändan av huset.

I den andra ändan bodde alltså modern Edla Karolina och hennes två döttrar Elna och Gerda. Dessutom bodde Karolinas dotter Idas 3 äldsta barn där:

-Oliver Valdemar Lund (f. 1926) som i maj 1949 gifte sig med Eva Klockars i Närpes och han flyttade då dit och de fick två barn.

Arne Olof Lund (1931-1983) som i juni 1953 gifte sig med Ragni Kaas från Påskmark. Arne bytte sedan namn till Lundegård och han fick 4 barn. Bodde 23 år i Sverige där han arbetade på pappersbruket i Grums i Vämland. Återvände i början av 1980-talet till Påskmark, där han blev rävfarmare.

Lars Einar Lund (f.1934) var dövstum och gick i dövskolan i Borgå. Under somrarna vistades han i Dagsmark men vintertid bodde han i Borgå, där han dog i lunginflammation år 1952 och är också begraven där.

Efter att yngsta dottern Gerda hade gift sig med Aimor Örn och flyttat bort, så var det endast Elna Lund som bodde kvar tillsammans med sonen Helge, som är född 1943. Påsktiden 1954 flyttade de till Munsala där Elna började arbeta som piga hos Sven Backman. Efter en kort tid gifte sig Elna med Sven och med honom fick hon två döttrar i mitten av 50-talet. Sven dog 1973.

År 1965 stod den gamla gården fortfarande kvar på Byåsen. Man ser att den hade byggts i med en större farstukvist med två ingångar. Då bilden togs hade den varit obebodd i mer än 10 år.

Efter att Elna och sonen Helge flyttade bort har ingen bott i gården. Gården som stod på Eliel Holmbergs mark övertogs av denne i slutet av 1950-talet. I slutet av 1960-talet rev Eliel ner gården, som var i mycket dåligt skick men det finns fortfarande tydliga spår i terrängen där den hade stått.

Foton.

Gården låg ungefär där den blåa pilen visar, nedanför Kärrvägen, på Holmbergs hemman. Närmaste grannar var Huhtalas österut och Borg-Oskaras norrut. Längre i väster låg Klemes-Emelas och mot söder låg ju Strömbergas gård.
Stockflottarens arbete var tungt och farligt, men ändå fanns det unga pojkar med som med kexens hjälp skulle se till att stockarna flöt ner för ån till virkesuppköparen såg. Det är svårt att identifiera männen men Juho Santaniemi från Honkajoki borde finnas med. Han skulle ha varit stor och reslig, så det kan vara mannen lite bakom mitt i bild. Fotot från SLS, Viktor Nylund.
Edla Karolina Lund, som kallades ”Haga-Lina) tillsammans med barnbarnen Lars (1934-1952) och Helge (f.1943).
Edla Karolina, alltså ”Haga-Lina” till vänster tillsammans med systern Amanda Hosioja, senare Björkgård, som kallades Isakas-Manda.
”Haga-Elna” Lund gifte sig i juli 1954 med Sven Backman från Munsala. Sven var småbrukare med ett litet hemman, så han arbetade också med olika arbeten på sidan om.
Arne Lund (1931-1983) som bytte namn till Lundegård. Han var son till Ida Lund men växte upp hos mormor Edla Karolina på Byåsen. Arne var gift med Ragni Kaas från Påskmark. Arne och Ragni fick 4 barn.
Ragni Lundegård vid maken Arnes grav år 1983.
Systrarna Gerda, gift Örn och Elna, gift Backman.
Emil och Edla Karolina Lund är båda begravda på Åsändan i Lappfjärd.
Jenny och Leander Lund tillsammans med dottern Birgit. Katterna fick också vara med.
Birgit Lund i unga år. Hon gifte sig år 1960 med Johan Edvin Karp från Jungsund, och där har hon bott sedan dess.
Helge Lund på hästen Pålle i Lojlax i Munsala. I bakgrunden syns gården där ”Haga-Elna å Helge” bodde efter att de flyttade från Byåsen påsken 1954.
”Haga-Helge” Lund i mitten och till vänster Bore Holmberg och till höger Bengt Holmberg.
Helge Lund är riktigt ”oppstreka” då han midsommaren 1965 besöker Dagsmark, för att se det gamla barndomshemmet på Byåsen. Gården syns inte på bilden men det låg en bra bit till vänster. Bakom Helge syns Huhtalas gård och till höger skymtar Runar Grans gård.
Undersergeant Lund som dejour i Dragsvik i början av 60-talet.
Helge Lund arbetade långa tider på olika fartyg på de sju haven. Här är han hemma på besök i Munsala och vid kaffebordet sitter hans två småsystrar och till höger mamma Elna tillsammans med Sven Backman.
”Haga-Elnas” son Helge (f. 1943) följde med mor till Munsala påsken 1954. Han var en duktig idrottare, som bland annat hoppade distriktsrekord i stav med resultatet 4,10. Inte illa att landa i en spånhop från den höjden!
”Haga” Levi Lund ute med sin cykel. Fotot taget av Ellen Ånäs.
Jenny och Leander Lunds barn samlade på Byåsen, från vänster Levi Lund, Birgit Karp och Egil Lund.
Helge Lund från Munsala till vänster hälsar på hos kusinerna Egil och Levi Lund på Byåsen.