Skolfoton från Korsbäck.

Korsbäck folkskola 1961:
Rad 1 från vänster: Else Dahlroos, Doris Lind, Lena Hällfors, Margot Liljeblad, Marlene Jansson, Sven Stenlund, Ingolf Långstrand, Tage Hammarberg och Tom Bergman.
Ras 2: Jan Bergman, Pär-Gustav Lindh, Harry Bergström. Bengt Lind, Göran Öist, Sixten Dahlroos, Asseri Eskola, Olof Dahlroos, Anne-Maj Sten,Ingvald Berg, Göran Berglind, Carita Öist, Ulf Lindh, Gunlis Lindsjö, Jan Norrvik och Bore Blomstedt.
Rad 3: läraren Nils Bergman, Folke Sten, Jan-Erik Jansson, Erik Nygård, Tor Bergman, Margareta Sten, Vivan Stenlund, Meri Liljeblad, Birgitta Liljeblad, hälsovårdaren Anna Kallsén och lärarinnan Celia Bergman.
Korsbäck folkskola 1960.
Rad 1 från vänster: Ulf Lindh, Ingvald Berg, Else Dahlroos, Margita Öist, Anne-Maj Sten, Gunlis Lindsjö, Margareta Sten och Vivan Stenlund.
Rad 2: Bore Blomstedt, Folke Sten, Göran Berglind och Jan Bergman.
Rad 3: Bengt Lind, Pär-Gustav Lindh, Asseri Eskola, Sven Åberg, Boris Norvik, Egner Berg, Bror Korsbäck, Grels Vidberg, lärarinnan Celia Bergman och längst ut Arnold Kankaanpää.
Rad 4: läraren Nils Bergman, Krister Korsbäck, Jan-Erik Jansson, Erik Nygård, Sixten Dahlroos, Harry Bergström och Tor Bergman.
Korsbäck folkskola 1959:
Rad 1 från vänster; Else Dahlroos, Vivan Stenlund, Margot Liljeblad, Bore Blomstedt, Göran Berglind, Ulf Lindh, Folke Sten och Tor Bergman.
Rad 2: Margareta Sten, Ingvald Berg, Jan Bergman och Krister Korsbäck.
Rad 3: Margita Öist, Inger Dahlroos, Birgitta Liljeblad, Meri Liljeblad, Majel Korsbäck, Benita Korsbäck, Berit Liljeblad och Gunlis Lindsjö.
Rad 4: lärarinnan Celia Bergman, Anne-Maj Sten, Irma Bergström, Hedvig Lindh, Carita Öist och läraren Folke Norrback.
Rad 5: Erik Nygård, Jan-Erik Jansson, Bengt Lind, Pär-Gustav Lindh, Asseri Eskola, Arnolda Kankaanpää, Sixten Dahlroos och Bror Korsbäck.
Rad 6: Ernst Bergkvist, Egner Berg, Grels Vidberg, Bjarne Öist, Sven Åberg och Boris Norrvik.
Korsbäck folkskola 1958:
Rad 1 från vänster: Vivan Stenlund, Majel Korsbäck, Margareta Sten, Birgitta Liljeblad, Berit Liljeblad, Margita Öist, Anne-Maj Sten, Carita Öist och Gunlis Lindsjö.
Rad 2: Jan Bergman, Jan-Erik Jansson, Folke Sten, Sixten Dahlroos, Erik Nygård, Tor Bergman, Bengt Lind, Bror Korsbäck, Grels Vidberg, Harry Bergström, Krister Korsbäck och Arnold Kankaanpää.
Rad 3: lärarinnan Celia Bergman, Solveig Dahlroos, Inger Lind, Ingrid Korsbäck, Bo-Göran Lindh. Elof Norrvik, Elmer Nyholm, Rudi Liljedahl, Ernst Bergkvist och läraren Nils Bergman.
Rad 4: Irma Bergström, Inger Dahlroos, Benita Korsbäck, Hedvig Lindh. Pär-Gustav Lindh. Asseri Eskola, Boris Norrvik, Bjarne Öist, Egner Berg och Sven Åberg.
Korsbäck folkskola år 1957: Rad 1, från vänster: Bjarne Öist, Gunlis Lindsjö, Carita Öist, Bror Korsbäck och Sixten Dahlroos.
Rad 2: Egner Berg, Boris Norrvik, Meri Liljeblad, Anne-Maj Sten, Birgitta Liljeblad och Harry Bergström.
Rad 3: Arnold Kankaanpää, Berit Liljeblad. Pär-Gustav Lindh, Asseri Eskola, Margita Öist och Bengt Lind.
Rad 4: Stående lärarinnan Celia Bergman och Grels Vidberg. Till höger sitter Margareta Sten och Erik Nygård.
Korsbäck folkskola 1955.
Rad 1 från vänster: Pär-Gustav Lindh, Grels Vidberg, Bjarne Öist, Boris Norrvik, Bror Korsbäck, Egner Berg, Arnold Kankaanpää och Sixten Dahlroos.
Rad 2: Meri Liljeblad, Inger Dahlroos, Berit Liljeblad, Benita Korsbäck, Irma Bergström, Hedvig Lindh, Solveig Dahlroos, Gunlis Lindsjö, Anne-Maj Sten och Carita Öist.
Rad 3: Ingrid Korsbäck, Regina Bergström, Gun-Britt Hammarberg, Maj-Britt Korsbäck, Lise-Lott Bergkvist, Marianne Korsbäck, Lea Bergkvist, Vineta Lind, Elof Lind, Meri Vidberg, Esko Bergström, Inger Lind och Tor Lind.
Rad 4: läraren Nils Bergman, Sven Åberg, Rudi Liljedahl, Bo-Göran Lindh, Ernst Bergkvist, Elmer Nyholm, Elof Norrvik, Paul Nygård och lärarinnan Celia Bergman.