Rintalas gård på Lillsjölidvägen 97

Flygfoto av gården på Lillsjölidvägen 97 i början av 1970-talet. Den låga byggnaden närmast vägen var en källare och den lilla byggnaden nära åkrarna var en bastu. Vinkelbyggnaden till vänster var fähus och förråd. Själva bostadshuset hade på 1950-talet blivit tillbyggt på bredden och höjden.

Sammanställt av Lasse Backlund i januari 2020, med hjälp av Mauno Rintala. 

Gårdens historia.

Den första delen av den här gården byggdes av Heikki Hemberg och hans hustru Ulrika och den skulle då ha stått högre upp på backen nära ”Skaftung”. I något skede flyttades gården ner för backen till det ställe där den fortfarande står. Heikki (1850-1920) var född i Honkajoki, blev änkling där och flyttade via Sideby till Bötom, där han gifte sig med Ulrika Kuusela (1864-1933) som från tidigare hade sonen Karl (1902-1986).

År 1907 hade familjen Hemberg flyttat till Dagsmark, där de bland annat bodde i lillstugan hos Erland Norrgård i Klemetsändan. Heikki Henberg, eller Hemberg var under en kort tid ägare till Lång hemmanet nr 4:14 Dragås. Vill du läsa mera om Heikki Hembergs släkt, så skall du klicka HÄR!

År 1911 köpte de en del av ett hemman, som affärsmannen Axel Lillträsk hade förvärvat något år innan.  Det var på ca 15 ha och fick namnet Henberg. Den här hemmansdelen hade tidigare tillhört bonden Viktor Lillkull, som hamnade på obestånd och flyttade till Amerika. Heikki och Ulrika byggde då en liten stuga uppe på backen, där de bodde fram till år 1915, då de sålde gården och markerna runt omkring åt ”Lill Topinas” Johannes Hietaoja och hans hustru Ida. Möjligtvis så det denna ”Lill Topinas Johannes”, som flyttade gården ner för backen.

Följande ägare Johannes Hietaoja.

Den följande ägaren ”Lill Topinas” Johannes Hietaoja (1880-1929) var son till Josef Henrik Korsbäck (1847-1915) som tog namnet Hietaoja och han var gift med Maria Skrivars (1845-1884). Johannes Hietaoja var gift med Ida (1882-1933) som var dotter till ”Rebeck Viktor” Lillkull och Fredrika. De hade tidigare bott på Löna parcell i Nystad men de sålde det stället åt Erland Krook och Erik Anders Klemets.

Johannes och Ida bytte släktnamn till Granlund och de fick många barn, bland annat:

-Johan Sigfrid (1904-1948) som var gift med ”Sebas Signe” Rosenback, som det har skrivits en bok om som kort och gott heter ”Signe”.
-Amanda (1906-1981).
-Leander (1909-1973).
-Anna (1914-1975).
-Runar (1915-1977).
Den gård som Heikki och Ulrika Hemberg byggde någon gång efter 1911 har både flyttats, renoverats och byggts till flera gånger. Den speciella farstukvisten byggdes av Einar Koivumäki. Fotot är från år 2003, taget från Lillsjölidvägen.
På sockenkartan från år 1935 så ser vi var Heikki och Ulrika Henberg byggde sin gård nära Lillsjölidvägen. Bron över Lillån låg i tiderna nedanför Hällfors gård och vägen upp mot Hembergs kallas ännu i dag för Riikaas-tå.
Följande ägare Selim Bergqvist.

Då Ida blev änka så bjöd hon år 1930 ut gården och hemmanet på 25 tunnland. Men det var först år 1933 som Selim Bergqvist (1908-1981) och hans hustru Agda (f. Nordman 1904-1981) övertog gården och flyttade dit.

Selim och Agda fick flera barn, bland annat Holger år 1931, Helge år 1933, Alf 1935, Linnea år 1938, Lilli år 1939, Lea år 1942, Lise-Lott år 1944 och Ernst år 1946.

Följande ägare Eero Mylläri.

Selim och Agda Bergqvist bodde här en tid före de sålde gården åt Eero och Elna Mylläri. Eero (1902-1988) var född på Klockarsbackan i Bötom och år 1928 gifte han sig med Elna (1906-1990). Elna var född i Korsbäck, dotter till ”Sandvik Adelin” Gustavsdotter Sjöblom (1881-1970) som sedan gifte sig med Viljam Männistö (1897-1954). Männistö bytte sedan namn till Sjövik och de bodde på stranden till träsket.

Följande ägare familjen Rintala.

År 1948 övertogs gården av bonden och arbetaren Juho Rintala från Ylikylä i Bötom, som var gift med Helmi Alina Sjöblom från Lappfjärd. Helmi var syster till Elna Mylläri. Gården var då i dåligt skick och Juho renoverade den och byggde ut den på bredden och på höjden. Juho, som kallades ”Rintala Jåss” och Helmi fick 8 barn, varav 2 dog i ung ålder:

-Kalevi (f.1932) bosatt i Vasa, 1 barn
-Eerik (f.1934) bosatt i Vasa, 3 barn
-Mauno (f.1935 i Bötom- död i Kristinestad 2023) gift med Inga Rönnlund (f. i Lillsjö 1940-död i Kristinestad 2023), 2 barn.
-Kaarina (f.1937) bosatt i Jurva, 2 barn
-Eino (f.1942) flyttade till Sverige och dog där, 1 barn
-Margit (f.1949 i Lillsjö)

 

Juho skötte det lilla hemmanet i Lillsjö men han arbetade hela tiden också åt andra.

Då familjen Rintala flyttade till Lillsjö var Mauno 13 år gammal och han hade gått i skola i Bötom. Han fortsatte skolgången i den finska folkskolan som låg nära Lillbron i Dagsmark. Det var också Mauno (f. 1935) och hans hustru Inga Rönnlund som sedan tog över gården och bosatte sig där.

Sista boende var Einar Koivumäki.

År 1971 köpte Mauno och Inga Rintala en gård i Palon av Ingeborg Krook och flyttade dit.

År 1972, den 31 augusti sålde Mauno och Inga Rintala gårdstomten på 0,45 ha och själva byggnaden för 5 000 mark åt ”Dunderas Einar” Koivumäki. Köparen Eino Armas var född och uppväxt i granngården ”där Skaftung”. Han hade varit gift med Hilkka Marjatta Elomäki, som var född 1934 i Kannus. De skilde sig 1965 och deras barn stannade hos modern. Tomten som Einar bröt ut från hemmanet Henberg fick namnet Karttila 5:208.

Det var för övrigt Einars syster Selma som ägde gården där Skaftung och eftersom den var i dåligt skick, så ville Einar köpa Rintalas gård, som var i bättre skick. Einar renoverade Rintalas gård och byggde till en farstukvist och satte in ett nytt stort fönster mot gårdssidan.

År 1973, den 18 april sålde Mauno Rintala markerna runt hemgården åt bonden Helge Hammarberg för 15 000 mark och de är fortfarande i den släktens ägo.

Gårdsbyggnaden som är obebodd har i dag en ägare från främmande ort.