Centrallaget Enigheten.

Sammanställt av Lasse Backlund i februari 2020. Vill du läsa om Dagsmark Andelsmejeri, så skall du klicka HÄR!

Enighetens historia börjar redan år 1906, då 17 andelsmejerier i svenska Österbotten bildade Mejeriförbundet Enigheten. År 1917 bildades så Smörexportlaget Enigheten, då Enigheten och Österbottens Kreaturandelslag fusionerades och verksamheten kunde köras igång i början av 1918.

Andelslagets uppgift var att saluföra det smör som den tiden tillverkades i Svenskfinland, och blev därmed en konkurrent till det finsksinnade smörexportbolaget Valio. De första åren fanns kontoret i Gamlakarleby men år 1921 flyttade kontoret till Vasa och bytte på samma gång namn till Centrallaget Enigheten.

Från en blygsam start som smörexportör i det unga Finland utvecklades verksamheten snabbt och Enighetens uppgift blev att vara centralaffär för medlemsmejeriernas produkter, som bestod av smör och ost.

År 1923 öppnades ett försäljningskontor i Helsingfors och det blev så småningom också andelslagets hemort. Den första verkställande direktören hette Ragnar Laurén och under hans ledning på 1920- och 1930-talet upplevde företaget en kraftig expansion.

Efter kriget var hela 58 mejerier medlemmar i Centrallaget Enigheten. Flera mejerier i Nyland anslöt sig och dessa var stora producenter av ost och den blev då en ny produkt för andelslaget.

På 1950-talet minskade antalet medlemsmejerier till 36, främst på grund av mejerifusioner. På 1960-talet byggdes två större produktionsanläggningar. I Kaitsor i Vörå byggdes Kärningscentralen och i Helsingfors stora anläggningar i Kånala. År 1975 byggdes i Kaitsor ett edamysteri och år 1980 ett emmentalysteri. Det bytte då namn till Enighetens Mejericentral.

Centrallaget Enighetens förvaltningsråd i mitten av 1960-talet. Från vänster Ivar Vadén, Rafael Vidgren, Fride Rasmus, Sven Storbjörk, Joh. Lång, Arvid Flemming, Erik Serén, Otto Björses från Lappfjärd, Rainer Sandell, Oskar Willman, Gunnar Hollsten, Joh. Jungarå, Runar Kulp, Birger Lemberg, Ture Kevin, Hans Bruck, Osvald Liechte och Albin Knuts.
Bord bordet ligger ritningar för Kärningscentralen i Kaitsor, förfriskningar och för varje deltagare flera askar med cigarretter. Fotot utlånat av Otto Björses dotter Rigmor Löfgren.

På 1970-talet minskade antalet medelemsmejerier till 11 och på 1980-talet fanns det 10, varav 4 fanns i svenska Österbotten.

År 1994 bildade Centrallaget Enigheten och dess medlemsmejerier Andelslaget Milka. Det nya bolaget lade ner verksamheten år 2004 och blev då ett anskaffningsbolag åt Valio.

År 2014 fusionerades Milka med Osuuskunta Maitosuomi och därmed var den svenska mejerirörelsen slut i Finland.

Den som vill läsa mera om andelsrörelsen i Finland, skall klicka HÄR! Där finns en historik skriven av Bengt Wallén som handlar om Finlands Svenska Andelsförbunds verksamhet under åren 1919-1999. I den finns mera information om Centrallaget Enigheten.