”Kårk Viktor” Eklunds gård på Korsbäckvägen 3.

Sammanställt av Lasse Backlund i december 2019. Hemmansutredningen är gjord av Inga-Lill Sandström, född Lillkull på Brobackan men numera bosatt i Vasa.

Viktor och Maria Eklund sytningsstuga fotograferad från väster sommaren 2017.

Den här gården på Brobackan i Westeras korsningen byggdes som sytningsstuga i slutet av 1920-talet av bonden och nämndemannen Viktor Eklund (1866-1953) och hans hustru Maria Båsk (1869-1949).

Viktor, som kallades Kårk Viktor, var son till bonden Karl Gustav Eriksson Lång (1836-1919) och Anna Kajsa Johan Henriksdotter Lillkull (1839-1905). Viktor hade inga syskon som levde till vuxen ålder och han tog släktnamnet Eklund efter att han gifte sig med Maria Båsk år 1887.

Viktors hustru Wendla Maria, var dotter till ”Nybond Kalle” (1844-1910) och dennes första hustru Maja Lena Båsk (1849-1870). Hon växte upp i Nybond gården, som före storskiftet stod på Byåsvägen, strax bakom nuvarande Klåvus gård.

Gamla gården från ca 1808.

På samma ställe på Brobackan stod före det en gård som byggdes i början av 1800-talet av Erik Johansson Lång (1765-1827) och hans första hustru Greta Larsdotter Klemets (1764-1815). De hade före flytten varit bosatta i Storåkrin nedanför Sebas backan. Det gamla namnet Kårck som hemmanet hade 1705 har levt vidare som gårdsnamn för detta hemman ända in till våra dagar.

Erik och Greta Lång fick 3 barn:

-Johan (1790-1868) vars son Erik Johansson Lång och hans hustru ”Kårk Lena” fick sin hemmansdel uppflyttat till Palon, nuvarande Norrviks hemgård.

-Erik (f.1796) som tillsammans med hustrun Maria Grannas övertog hemmanet på Brobackan och Åddin.

-Anders (1804-1852) som kallades ”Kårk Ant” och vars sonson Josef Josefsson Nygård fick hemmanet flyttat upp till Korsbäck, nuvarande Nygårds hemman.

På Viktor Nylunds foto från ungefär 1915, så ser vi mitt i bild den gamla gården från ca 1808, dit släkten Lång flyttade från Storåkrin nedanför Sebasbackan. Fotot från SLS:s arkiv.

Det var alltså mellansonen Erik som övertog hemmanet på Brobackan. Erik och hans Maria fick 6 barn, bland annat sönerna:

-Karl Gustav Lång (1836-1919)

-Josef Lång (1828-1908)

Eriks hemman delas mellan två bröder.

Det var de här två sönerna som delade på faderns hemman år 1860. Hemmanet värderades då till 450 rubel silver. År 1861 kom bröderna överens om hur gårdarna skulle delas dem emellan. Karl Gustav skulle få den gamla gården och den nya rian medan Josef skulle få den nyare gården på udden och den gamla rian. Det var alltså Karl Gustav som övertog hemgården som stod i Westeras korsningen och blev bonde där. Han blev sedan far till ”Kårk Viktor” Eklund, som sedan övertog pappa Karl Gustavs hemmansdel.

Viktor Eklund tar över fadern Karl Gustavs hemman.

Efter att Viktor Eklund gift sig 1887, så byggde han åt sig och Maria en ny gård, som stod mellan hemgården och broderns gård på Åddin. Av sin far övertog Viktor hemmanet år 1890 men fick slutlig lagfart först år 1902. År 1918 sålde Viktor ett område på 5 ha åt Erland Lindqvist på Långängen men i övrigt gjordes inga ändringar i hemmanet.

Där bodde Viktor och Maria tills de överlät hemmanet och gården åt sonen Frans och Elvira Eklund den 7 november 1926. Frans och Elvira hade något år innan återvänt från en längre vistelse i Amerika.

I samband med storskiftet 1900-1912, så fick Viktor Eklund ett andra hemman placerat i Palon. Detta var en del av hustrun Marias hemman från Båsk och Viktor Eklund protesterade mot hemmanets placering upp i ”Frysi Palon”. Vill du läsa mera om detta Åbro hemmans historia, så skall du klicka HÄR!  Du kan läsa mera om Åbro hemmanet, där familjen Mannila bor, genom att klicka HÄR!

Frans Eklund tar över fadern Viktors hemman.

Frans, som också kallades Frank övertog hemmanet på 1/24 mtl för 24 000 mark, plus normal sytning åt säljarna. Säljaren Viktor tog undan en tomt för en sytningsstuga, som låg vid Korsbäckvägen. På den tomten fanns från tidigare en gammal stuga och ett fähus. Tomten på ca 1 500 m2 bröts ut från hemmanet i december 1927 och efter det kunde Viktor och Maria bygga den sytningsstuga, som fortfarande står kvar. Viktor hade vid försäljningen också förbehållit sig rätten att vid behov bo i den lillstuga som stod mellan hemgården och Åddin och säkerligen bodde de där tills sytningsstugan var klar. Viktor tog också åt sig ”Måg Jåssas jäälon” för kreatursbete, och som troligen låg någonstans nära hustruns hemgård.

Längst till höger står den gård som Viktor Eklund byggde i slutet av 1800-talet. Efter generationsskiftet lät sonen Frans bygga på en våning till, försedd med de tidstypiska burspråken på taket. Mitt i bild den sytningsstuga som Viktor Eklund byggde i slutet av 1920-talet och som fortfarande står kvar. Till vänster Rosengård Erik Anders affärs- och bostadshus, som senare övertogs av Wester. Fotot troligen från 1930-talet.

Flera nya ägare.

Då Viktors son Selim Eklund (1912-1989) år 1941 gifte sig med Adele Emilsdotter Långfors (1912-1983) flyttade de till Viktors sytningsstuga. Viktor och Maria flyttade då tillbaka till den lillstuga, där de hade bott strax efter att de gav över hemmanet åt Frans.  Medan Selim och Adele Eklund bodde i sytningsstugan fick de 3 barn och de bodde här tills de tog över gården där ”Krook” av Adeles bror Ragnar Långfors, som flyttade till Canada.

I november 1953 sålde Selim och Adele gården vid Korsbäckvägen åt Maria Granberg (1897-1976). Maria var dotter till storbonden ”Pelas Viktor” Lillkull och hade i mars 1922 gift sig med Erland Granberg (1892-1953) från Korsbäck. De fick två barn, dottern Ingrid Irene (1922-1938) och sonen Rudi, som var född 1924 och stupade i kriget 1943.

Maria och Erland skildes år 1952 och följande år köpte Maria alltså ”Kårk Viktors” sytningsstuga.

Följande ägare till Kårk Viktors sytningsstuga blev Elna Norrback. Elna var född Klockars i Lappfjärd och år 1927 gifte hon sig med Vilhelm Norrback. Mellan åren 1930 och 1936 bodde Elna och Oskar i Mylläris gård på Korsbäckvägen. Där hade de bageri, lemonadfabrik och butik men år 1936 hamnade de på obestånd och de flyttade då till Helsingfors.

År 1964 köpte Elna stugan, eftersom hon och Vilhelm flyttade från Helsingfors till Sverige och hon behövde då ett utrymme för alla möbler och tillbehör som hon inte kunde ta med sig. Hon använde stugan under somrarna som sommarbostad. Elna dog i Sverige år 1999.

Vilhelm Norrback deltog i kriget som fältväbel och kolonnchef. Efter kriget då han bodde i Helsingfors hade han egen lastbil men skötte också om och ordnade transporter åt andra trafikanter från Kristinestadstrakten. Vilhelm Norrback dog år 1973 och är begraven på gamla begravningsplatsen i Kristinestad.

Elna och Vilhelm fick 5 barn och av dessa torde två vara födda i Dagsmark. De bor alla på andra orter men använder fortfarande stugan som sommarbostad. På senare år har de gjort renoveringar på stugan, så att den numera ser prydlig och vacker ut.

Foto från våren 2003.
På fotot från sommaren 2004 så ser det ut som om naturen och vegetationen håller på att ta över Kårk Viktors gård från slutet av 1920-talet.
Sommaren 2019 ser huset prydligt och inbjudande ut.