Josef Eriksson Långs försäkringar.

Bonden Josef Eriksson Lång var klok nog att teckna brandförsäkring i Lappfjärds kommuns brandstodsförening och i de gamla försäkringsbreven så står det vilka byggnader som fanns på hemmanet år 1884, då försäkringen togs:

Boningsbyggnaden och framstugan, värderad till 250 mark.

-byggd i träd med perttak, längd 18, bredd 10 och höjd till takfoten 6 alnar

Stall med port och 2 lider, värderad till 50 mark

-byggd i träd med perttak, längd 28, bredd 8 och höjd till takfoten 5 alnar

Fähus med foderlada och port, värderad till 50 mark tillsammans med fårhuset

-byggd i träd med pert o halmtak, längd 23, bredd 10 och höjd till takfoten 5 alnar

Fårhus

-byggd i träd med näfvertäkt, längd 5, bredd 5 och höjd till takfoten 3 alnar

Fyra lider och en lada, värderade till 30 mark

-byggd i träd med brädtak, längd 30, bredd 8 och höjd till takfoten 5 alnar

Spannmålsboden, värderad till 20 mark

-byggd i träd, med perttak, längd 8, bredd 8 och höjd till takfoten 5 ½ alnar

Därtill fanns försäkringar på en ängslada, Lösegendom, grödan, kreatur, lillstugan och qvarnen. Kvarnen försäkrades första gången år 1896 till 550 mark men år 1898 värderades den till hela 2 000 mark.

Fostersonen Johan Ivar Karlsson Lång, som blev kallad för Ådd-Ivar tecknade år 1906 en ny försäkring i Dagsmark bys Brandstodförening och försäkrade då följande byggnader:

Boningsbyggnader                                   800 mark

Lillstugan med lider, port och stall            400 mark

Fähus med port och foderlada                 80 mark

1 mindre fähus med port och lada           20 mark

Fyra stycken lider                                    40 mark

Spannmålsboden                                     40 mark

Smedja                                                     10 mark

Badstugan                                                10 mark

Rian med loga och lada                           140 mark

1 Ängslada                                               10 mark

Inbärgad gröda                                         150 mark

Lösegendom af alla slag                          200 mark

Allt tillsammans                                        1900 mark