Granroths gård på Flakåsvägen ca 120.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Olof Granroth. Uppdaterats på nya hemsidan år 2018. 

Huset fotograferat från norr av Olof Granroth. Detta hus stod med gaveln mot ån.

I det här huset byggt någon gång före kriget på 1930-talet, nära Storfors-dammen på södra sidan av Lappfjärd å, bodde ”Steinback Emel”, alltså Emil Granroth (1900-1946) och ”Storås Manda”, alltså Amanda (f. Nordman 1903-1984). Emil och Amanda hade köpt detta område av Emils far Viktor Äbb, senare Granqvist år 1922 och då stod där en gammal timrad stuga. Det här området hade i tiderna tillhört bonden Viktor Wiklund men efter hans död, ropades det in på auktion av affärsmannen Axel Lillträsk från Lappfjärd. Lillträsk sålde sedan ut delar av hemmanet.

På skissen ser vi hur den gamla timrade stugan såg ut. Den stod med långsidan mot ån och Emils barn brukade använda stockarna som stod ur från huset invid dörren som klättervägg.

Emil rev ner den gamla timrade stockstugan på 1930-talet och byggde ett nytt hus ungefär på samma ställe. En tillsvidare ökänd konstnär från Sverige har på basen av beskrivningar skissat upp hur Emils gamla gård såg ut och sedan hur den nya gården såg ut från två olika håll.

2 skisser från olika håll som visar hur Emil Granroths gård nära Storfors såg ut. Kvinnan med ämbaren måsta ju vara Amanda medan mannen som spänner i hästen på gården är Emil själv. Konstnären som är okänd använde signaturen BMJ 81 Torshälla.

Om du vill läsa en berättelse om hur det gick då Matilda Haaranojas bror Bös-Viktor skulle hjälpa en predikant, så skall du klicka HÄR!

Släkthistoria:

-Emil Granroth, som kallades ”Steinback Emel” var son till ”Steinback Viktor”, f. Äbb, senare Granqvist i Lappfjärd 1867-1941 och ”Strand Edla” (f. Storkull i Dagsmark 1873-1904). Emil arbetade först på Storfors Såg och efter det på Pärus Fors.

-hustrun Amanda, som kallades ”Storås Manda” var dotter till Matilda (f. Haaranoja 1877-1947) och Sigfrid Nordman (f. 1875, flyttade ca 1910 till Amerika och dog där). Amanda och hennes syskon växte upp i en annan gård på Flakåsvägen men längre upp mot Dagsmark. Den stod mitt emot det röda potatislager som ännu står på Kolängen. Matilda var dotter till Matias Haaranoja (f. i Bötom 1833-1913) och Kajsa Lisa (f. Holm i Lappfjärd 1833-1901). Sigfrid Nordman torde vara född i Kristinestad men växte upp som fosterson hos ”Kårk”- Viktor Eklund på Brobackan i Dagsmark.

Emil Granroth och hans hustru Amanda, f. Nordman.
Matilda och Sigfrid Nordman.
Granroths gård låg i Dagsmark men på gränsen till Lappfjärd, så geografiskt bodde de nog i Lappfjärd. Det här betydde bland annat att deras 4 barn gick i Lappfjärds östra folkskola i Perus. Gården och uthusen är i dag nedrivna.

Alfons (f. 1925-2007, arbetade på Pärus-Fors, bosatt i Perus)

Georg Emil (f. 1928, gift med Viola Anni Maria Orre, sedan 1950 bosatt i Sverige)

Ragnhild Olivia (f. 1929 och bosatt i Sverige)

Olof (f. 1941, gift och bosatt i Sverige). Dog i början på 2015.

Emil och Amandas yngsta son Olof som växte upp i Storfors men numera bosatt i Nacka i Sverige. Han var intresserad av släktforskning och av gamla radioapparater. Intresset för radioapparater fick han i tiderna av Arne Söderholm och han hade ett eget museum med över 100 apparater.