Tidningsurklipp från år 1914.

Syd-Österbotten 3.1.1914:

Emigrationen år 1912.

Finlands officiella statistikuppgifter har utkommit och där finns emigrationsstatistiken från år 1912 med. Det året medförde en visserligen inte stor men dock anmärkningsvärd stegring av emigrationen gentemot föregående år. Emigranternas antal, som under åren 1909 och 1910 stigit över 19 000 men år 1911 hastigt sjunkit med mer än hälften eller till endast 9 372, steg igen kraftigt år 1912 med 14,4 % eller till 19 724. Av dessa var 5 652 män, 5 072 kvinnor och resten var barn.

Såsom under tidigare år har Vasa Län även nu under år 1912 uppvisat det största antalet emigranter, nämligen 4 200. Efter Vasa län följer Åbo- och Björneborgs län med 1 900 och Uleåborgs län med 1 174 emigranter.