Lappfjärd fick Finlands första skyddskår år 1917.

Hans Ingvesgård från Lappfjärd, som är ordförande i Kristinestadsnejdens krigsveteraner r.f. sammanställde denna historik om Lappfjärds skyddskår utgående från läraren Selim Björses anteckningar och fakta ur Lappfjärds Historia. Tidningen Syd-Österbotten publicerade materialet den 25 mars 2017 illustrerad med två av Selim Björses foton:

H1H2

H3

Foton:

Vinterutbildningsdag i mars 1942. Till vänster ledarna Konrad Kronman och Alvar Björklund. Främst i ledet Lennart Björknäs, Ragnar Korsbäck, Torsten Mitts, Per Klockars, Lennart Jossandt och Olof Holm. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
Vinterutbildningsdag i mars 1942. Till vänster ledarna Konrad Kronman och Alvar Björklund. Främst i ledet Lennart Björknäs, Ragnar Korsbäck, Torsten Mitts, Per Klockars, Lennart Jossandt och Olof Holm. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
Här har Selim Björses samlat många skyddskårister och lottor på ett och samma foto. Bilden från SLS:s arkiv.
Här har Selim Björses samlat många skyddskårister och lottor på ett och samma foto. Bilden från SLS:s arkiv.
Lottorna uppvaktar vid monumentet över stupade lappfjärdsbor. Selim Björses foto från början av 1940-talet.
Lottorna uppvaktar vid monumentet över stupade lappfjärdsbor. Selim Björses foto från början av 1940-talet.
Skjutövningar på skjutplan vid Lillån, södra sidan. Egil Jossandt i tur. Foto SLS:s arkiv, Selim Björses.
Skjutövningar på skjutplan vid Lillån, södra sidan. Egil Jossandt i tur. Foto SLS:s arkiv, Selim Björses.
Soldatgossekåren på skidövningar på ungdomsföreningens sportplan. Längst till vänster Åke Ålgars och följande är Torsten Mitts.
Soldatgossekåren på skidövningar på ungdomsföreningens sportplan. Längst till vänster Åke Ålgars och följande är Torsten Mitts.
Fotot från 1940 visar skyddskårscheferna från Lappfjärd, frän vänster Nils Molander, Otto Björses, Emil Björses, Lottachefen Hjördis Landgärds och till höger står Bertel Ekman.
Fotot från 1940 visar skyddskårscheferna från Lappfjärd, frän vänster Nils Molander, Otto Björses, Emil Björses, Lottachefen Hjördis Landgärds och till höger står Bertel Ekman.
Här skyddskåristerna med velocipeder utanför lokalen i Lappfjärd i början på 1930-talet. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
Här skyddskåristerna med velocipeder utanför lokalen i Lappfjärd i början på 1930-talet. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.

Tillbaka till huvudartikeln.