Folkskolans historik 1878-1953 av Einar Lind.

Då folkskolan i Dagsmark fyllde 75 år, så skrev läraren Einar Lind en omfattande historik. Den handlar förstås om den egna folkskolan men han tog också upp folkskolväsendet i allmänhet. Tidningen Syd-Österbotten publicerade hela historiken i flera nummer i god tid före jubiléet som hölls på folkskolan i oktober 1953.

Om texten i din datorskärm är för liten, så kan du enkelt förstora den genom att hålla ned CTRL-tangenten, som finns nere till vänster på tangentbordet. På samma gång skall du klicka ett par gånger på +tangenten längst till höger. När du har läst färdigt, så skall du göra samma sak, men då  skall du klicka på minustangenten i stället, så återgår du till normalläge.