Lindells gård på Dagsmarkvägen 322.

Sammanställt av Lasse Backlund i mars 2019, med hjälp av Hans Lindell.

Lindells gård är lång och ståtlig, och den är i gott skick trots sina 120 år på nacken. Fotot från 2003 är taget från landsvägen.

Den här gården byggdes i slutet på 1800-talet av bonden Erland Henriksson Lillkull (1877-1901) och hans hustru Vendla Maria (1871-1913). Vendla var dotter till ”Åsinas-Hindrik”, alltså Henrik Rosenback och hon växte upp i Likvagnsjäälon mitt emot folkskolan. Hennes morfar var Johan ”Sebbin” Rosenback och hon var syster till Viktor, Erland och Valentin Rosenback. Vendla flyttade till den här gården år 1896 då hon gifte sig med Erland.

Erland som växte upp i Nyströmas gård var son till Henrik Johansson Lillkull (1833-1915) och Anna Kajsa (f. Hoxell 1838). Erland och Vendla fick 2 barn, sonen Frans Erland (1897-1913) och dottern Hulda (1898-1984) som kallades ”Skol-Hulda” eftersom hon var småskollärarinna i Perus. Skol-Hulda bodde i ett litet hus bredvid folkskolan i Perus och den sista tiden bodde hon hos Ernst och Greta Lindell. Om du vill veta mera om hur detta Lillkull hemman blev Lindells, så skall du klicka HÄR!

Erland Lillkull dog redan 1901 och änkan Vendla gifte om sig år 1903 med Karl Lindell, som kallades ”Kånstonas-Kalle”. Karl Lindell (1876-1941) växte upp på ett torp i Lillsjö och han var son till Konstantin Lindell (1848-1905). Det är tillsvidare oklart var i Lillsjö torpet låg. Konstantin Lindell var bror till ”Kiias Kalle” som bodde i den gård på Byåsen som kallas Grans Runaras.

Lindells stiliga bondgård fotograferad från öster i juni 2019.
Karl Lindell (1876-1941), som kallades ”Kånstonas-Kalle” var född som torparson i Lillsjö men blev bonde på ett Lillkull hemman då han år 1903 gifte sig med änkan Vendla Lillkull.

Karl Lindell blev alltså bonde på Lillkull hemmanet då han kom dit som måg 1903. I storskiftet 1900-1912 blev hemmanet kallat Lindell och de fick ägorna väl samlade runt hemgården. Karl och Vendla fick 2 söner, Artur (1904-1952) och Valter (1905-1972). Redan år 1913 så avled Vendla och änklingen Karl gifte om sig följande år med en annan Vendla, nämligen Vendla Maria Josefsdotter Rosenback (1864-1929). Den här andra Vendla var kusin med den första Vendla, eftersom deras mödrar var systrar.

Karl och Vendla Lindells familj hos fotografen ca 1910-1912. Längst bak Vendlas son Frans Erland (1897-1913) och framför honom står systern Hulda ”Skol-Hulda” (1898-1984). Längst fram de gemensamma barnen Artur (1904-1952) och Valter (1905-1972).

I slutet på 1920-talet övertogs Lindells hemman av sönerna Artur och Valter. Valter gifte sig år 1929 med Jenny Sundblom (1908-1996) och de tog då över hemgården. Jenny var född där ”Dal-Fransas” på Sunnantillvägen men då hennes far Erik Anders Sundblom dog år 1913 så flyttade hon tillsammans med mamman ”Dalmanas-Ida” till en gård som stod där Greta Lindells gård står i dag. Valters bror Artur Lindell byggde en egen gård i närheten då han i mitten på 1920-talet gifte sig med Hulda Lillsjö.

Som sytningsman sysslade Karl med affärer och bland annat köpte han upp kalvar och ungdjur, som han slaktade och sålde åt folk i staden. Han annonserade regelbundet i lokaltidningen, då han behövde djur.

Karl Lindell dog den 21 januari 1941 i hjärtslag under en cykelfärd till Kristinestad. På pakethållaren hade han en slaktad kalv och utanför Pärusfors kvarn i Perus drabbades han av sjukdom och dog på landsvägen och han hittades vid 7-tiden på morgonen.

År 1929 gifte sig Valter Lindell med Jenny Sundblom och de tog då över halva hemmanet och den gamla hemgården.

Valter Lindell blev alltså bonde på hemmanet 1929 men han arbetade också som målare och tapetserare. Han arbetade också mycket som slaktare och då julskinkan skulle fixas i gårdarna så var ”Slaktar-Valter” en vanlig syn på landsvägarna. Han var också jägare som gärna rörde sig i skogen.

Efter Valters död 1972 övertogs hemmanet av en av sönerna och det är fortfarande i släktens ägo. Gården från slutet på 1800-talet är också i släktens ägo och den är uthyrd åt utomstående.

Foton.

Lindells gård fotograferad från väster år 2003.
Till vänster syns lillstugan där Karl Lindell bodde, efter att Valter och Jenny hade övertagit huvudbyggnaden. Jenny står på gården med något av barnen i famnen.
Erik Anders (1871-1913) var född Klemets men tog namnet Sundblom då han år 1903 gifte sig med ”Dalmanas-Ida” (1878-1959). Flickan är deras dotter Jenny Jolanda Sundblom (1908-1996) som till julen 1929 gifte sig med Valter Lindell.
Till vänster Marita och Gunhild, till höger står deras kusiner Ernst och Göta. I bakgrunden Lindells gamla gård.
Bakom bänken står Signe Nyström och Hulda Norrgård, på bänken sitter Hulda Lindell och Jenny Lindell. Längst till höger står Alf Norrgård, sittande fram Göta Lindell.
Karl Lindell utanför sin lillstuga med barnbarnen Gunhild (f.1927) och hennes kusin Ernst (1930-1992) som står på stolen. Notera speciellt kläderna och den underliga mössan som Ernst har på sig.
Det här Lillkull hemmanet var före storskiftet 1900-1912 utspritt på flera olika ställen men efter regleringen så blev det väl samlat i ett enda stort hemskifte. Det fick då namnet Lindell, med en total areal om 29 hektar varav skog 17 ha. Skogen fanns främst på Bergåsen och Dragåsen. I slutet av 1920-talet delades hemmanet mellan Artur och Valter Lindell.

 

Karl Lindell avled plötsligt 1941 i Perus, då han med cykel skulle fara till Kristinestad för att leverera en slaktad kalv. Som brukligt var den tiden kunde begravningsgästerna gå och se den döde före jordfästningen.
Bonden Valter Lindell var en mångsidig man, som brukade tapetsera och måla åt folk. Han rörde sig med cykel i nejden och han brukade också slakta djur. Fotot är från Backlundas där ”Slaktar-Valter” tar sig an familjens julgris.
Hans Lindell i potatisåkern med barndomshemmet i bakgrunden. Hans farfar Karl hade avlidit redan 1941, så lillstugan till vänster var obebodd.
Mitt i höbärgningen sommaren 1959 kommer Ernst och Greta med sonen och hälsar på föräldrarna Jenny och Valter. Kvinnan i mitten som hanterar både höräfsa och lie är tillsvidare okänd.
Fotot från början av 1970-talet är suddigt men det kan bero på röken från branden i granhäcken. Hans Lindell skulle bara bränna ”föönon” alltså fjolårsgräs en kväll men elden spred sig till den gamla granhäcken. Elden hotade Lindells gamla gård men genom att hastigt såga bort ett par granar kunde Hans stoppa eldens framfart i den torra häcken. Trots att faran var avvärjd, så kom brandkåren till platsen och till råga på allt så råkade ”flygaren” att köra förbi, så det blev fullt pådrag i Klemetsändan på grund av incidenten. Tur i oturen var att Jenny råkade vara bortrest just denna kväll, så hon slapp se blåljusen på gården.
På 1930-talet annonserade Karl Lindell flitigt då han ville köpa kalvar. Den här annonsen hamnade i misstag under avdelningen ”Till salu” och det passade också bra, för de slaktade kalvarna sålde han sedan till kunder i Kristinestad.
I september 1937 vill Karl köpa upp skogsfåglar.
Så här såg jaktkorten ut på 1950-talet, som länsmannen i Lappfjärd gav ut.