Grönlunds gård på Sunnantillvägen 154.

Sammanställt av Eva Grönlund år 2014. Uppdaterats i januari 2017.

Dal-Frans Grönlunds gård fotograferad från söder.
Dal-Frans Grönlunds gård fotograferad från söder.
Huset fotograferat från nordväst.
Huset fotograferat från nordväst.

Huset byggdes år 1902.

Enligt alla tillgängliga källor så är det här huset byggt år 1902. Byggnadsstilen är dock sådan att man kan anta att den är betydligt äldre än så. Takutskeften och väggbräderna under utskeften verkar vara tidigt 1800-tal, så möjligtvis är den här gården flyttad till sin nuvarande plats eller så byggdes den bara i gammaldags stil.

Historia:

Anders Henrik Andersson Klemets (1841-1890) och Karolina Johan Henrikssdotter Båsk (1850-1929) upptog eller grundade det här hemmanet på Dalen, 1/12 mantal av Klemets hemman år 1866. Anders var son till Anders Henrik Andersson Klemets d.ä. (1818-1884) och Maja Greta Klemets (1818-1906). Karolina var dotter till ”kyrkobyggaren” Johan Henrik Båsk (f. Lång 1816-1886) och Brita Maria (1822-1888).

Deras son Erik Anders Sundblom (1871-1913) ärvde sedan hemmanet tillsammans med sin bror år 1890 då fadern dog. Erik Anders gifte sig med Ida Vilhelmina Eriksdotter Klemets (1878-1959) som kallades ”Dalmanas-Ida” och år 1902 byggde de det hus som finns kvar i dag. Paret hade en dotter, Jenny Jolanda. Om det fanns ett hus på samma plats tidigare är oklart. Erik Anders byggde en del nya byggnader i samband med storskiftet.

Han anhöll också vid storskiftet om att Erik Johan Anderssons torp skulle flyttas ut till ägorna. Det torpet flyttades till den plats som kallas Karolinas tomten och beboddes av Erik Anders mor Karolina sedan hon blivit änka. Torpet revs på 1950-talet. I början av 1900-talet var vägförhållandena ut till Sunnantill (Sånan) dåliga och år 1908 yrkade Erik Anders Sundblom på en väg från Klemets kavelbro till Brobacken.

Frans Grönlunds gård fotograferad från öster.
Frans Grönlunds gård fotograferad från öster.

Ett år efter att Erik Anders Sundblom dog, alltså år 1914 köpte Frans Emil Viktorsson Norrgård, senare Grönlund (1890-1969) och Wilhelmina f. Hoxell från Lappfjärd (1891-1970) hemmanet Sundblom på Dalen av änkan Dalmas-Ida. Före sin död hade Erik Anders Sundblom byggt en gård på andra sidan ån men han hann själv aldrig flytta dit. Det gjorde däremot änkan Ida och dottern Jenny, efter att de hade sålt hemmanet på Dalen. Den här gården övertogs sedan av Jennys son Ernst Lindell som efter tid rev ner den och byggde en ny på samma ställe.

Frans som var född i Klemetsändan var son till Viktor Johannes Johansson Norrgård (1859-1945) på Klemets och Edla Maria Karlsdotter Lillkull eller Lund (1862-1918). Hemmanet har enligt uppgift varit i Frans´ släkts ägo sedan 1700-talet i och med att båda hans föräldrar var nära släktingar till Erik Anders Sundblom.

Frans Grönlund kallades i folkmun för ”Dal-Frans” och namnet Dalen kommer från den tjärdal som tidigare fanns invid åkanten. Där brändes tjära ännu på 1800-talet. Tjärtunnorna rullades ner i ån och togs upp lite längre ner innan Klemetsforsen för att sedan forslas till staden. Stora delar av tjärdalen rasade ner i ån våren 1975 men man kan ännu se lager av kol och sand efter tjärbränningen.

Vägen ner till Dalen påminner om att marken tidigare varit skogsmark. Längs vägen växer lingon, olika sorter av svamp och enbuskar. Åkrarna på husets baksida ner mot ån kallas Storsvedan.

År 1914 då köpet trädde i kraft flyttade änkan ”Dalmanas”- Ida Sundblom och dottern Jenny till Klemets ändan. Erik Anders och Ida hade tidigare byggt ett hus åt sig på den plats där Greta Lindell bor i dag.  I december 1913 dog emellertid Erik Anders så Ida och dottern Jenny flyttade ensamma till den nya gården.  Jenny Sundblom gifte sig sedan med Valter Lindell.

Skriftskolfoto av Frans Grönlund 1906.
Skriftskolfoto av Frans Grönlund 1906.
Wilhelmina Grönlund f. Hoxell (1891-1970)
Wilhelmina Grönlund f. Hoxell (1891-1970)
I familjen Grönlund föddes åtta barn. Döttrarna fr.v: Signhild, Elin, Gunvor, Else och Elvy. Sönerna fr.v är Nils, Sigvald och Eskil. Den yngsta dottern är i dag ägare av hemgården. Fotografiet är taget år 1960 på tjärdalen. I bakgrunden syns Kias holmen och Elna och Anselm Lillkulls, senare Håkan Söderqvists hus.
I familjen Grönlund föddes åtta barn. Döttrarna fr.v: Signhild, Elin, Gunvor, Else och Elvy. Sönerna fr.v är Nils, Sigvald och Eskil. Den yngsta dottern är i dag ägare av hemgården.
Fotografiet är taget år 1960 på tjärdalen. I bakgrunden syns Kias holmen och Elna och Anselm Lillkulls, senare Håkan Söderqvists hus.

 Foton.

Till vänster Karolina Båsk eller Sundblom (1850-1929) och bredvid henne systern Maja Lena Klemets i början på 1900-talet. Flickan framför dem är Selma Gröndahl, f. 1891.
Här står Frans och Mina Grönlund framför sin gård år 1966.
Här står Frans och Mina Grönlund framför sin gård år 1966.

På flygbilden syns "Skomakas" alltså Rosenlundas eller Lammis gård som en grön oas mitt på åkrarna.
På flygbilden syns ”Skomakas” alltså Rosenlundas eller Lammis gård som en grön oas mitt på åkrarna, som kallas Storsvedan.

Storsvedan sträcker sig från Dalen mot Klemetsforsen. Stora delar av den hörde till ”Skomakas hemman”. (Från: KRISTINESTAD, ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV DAGSMARKS DELGENERALPLAN )

Grönlunds gård på 1960-talet.
Grönlunds gård på 1960-talet.

 

”Dal” Frans Grönlunds gård fotograferad 2003 från sydväst.
”Dal” Frans Grönlunds gård fotograferad 2003 från sydväst.
På grund av häftiga skyfall var åkrarna i Storsvedan översvämmade hösten 2012.
På grund av häftiga skyfall var åkrarna i Storsvedan översvämmade hösten 2012.
Det ser ut som ett avskedsfest för "Pelas" Otto Lillkull, som sitter bakom skrivbordet. 1903 for han till Amerika och kom inte tillbaka. Kamraterna runtomkring är från vänster Erik Ander Englund från Koll, "Andäsas" Erik Anders Sundblom, "Andäsas" Erland Grönroos, "Kia´s" Erland Båsk och sittande till höger "Ruffa-Josip" Josef Granholm.
Det ser ut som ett avskedsfest för ”Pelas” Otto Lillkull, som sitter bakom skrivbordet. 1903 for han till Amerika och kom inte tillbaka. Kamraterna runtomkring är från vänster Erik Ander Englund från Koll, ”Andäsas” Erik Anders Sundblom, ”Andäsas” Erland Grönroos, ”Kia´s” Erland Båsk och sittande till höger ”Ruffa-Josip” Josef Granholm.
På bilden kör Else Grönlund med höräfsan och hästen Mona passade på att nafsa åt sig en hötapp.
På bilden kör Else Grönlund med höräfsan och hästen Mona passade på att nafsa åt sig en hötapp.
På den här fina bilden syns en del av ”Storåkrin” på andra sidan ån. Mitt i ån ser vi att det har bärgats hö på Kias holmen. Gårdarna som syns i bakgrunden är från vänster Selim och Manda Lillkulls, följande är Gunnar och Guldi Lillkulls gård och nästan mitt i bild står Anselm och Elna Lillkulls gård.
På den här fina bilden syns en del av ”Storåkrin” på andra sidan ån. Mitt i ån ser vi att det har bärgats hö på Kias holmen. Gårdarna som syns i bakgrunden är från vänster Selim och Manda Lillkulls, följande är Gunnar och Guldi Lillkulls gård och nästan mitt i bild står Anselm och Elna Lillkulls gård.

 

På bilden Frans Grönlund med hästdriven slåttermaskin någon gång på 1960-talet.
På bilden Frans Grönlund med hästdriven slåttermaskin någon gång på 1960-talet.
Så här såg det ut på 60-talet från Dal upp mot Bymossan, det fanns många riar och lador. Mitt i bild går Sunnantillvägen kantad av gärdsgårdsstörar.
Så här såg det ut på 60-talet från Dal upp mot Bymossan, det fanns många riar och lador. Mitt i bild går Sunnantillvägen kantad av gärdsgårdsstörar.
Här på storskifteskartan från 1900-1912 så ser vi att Erik Anders och Ida Sundblom fick hemmanet Sundholm 1:16 mellan Storsvedan och Bymossen. Hemmanet som då var på 33 hektar fanns på 2 ställen, hemskiftet och så skogen på Bergåsen, nära Gamlavägen. I övre ändan syns det 2 torp, det till vänster fanns där Mannfolkas och det andra nära Dal-Fransas gård.
Här på storskifteskartan från 1900-1912 så ser vi att Erik Anders och Ida Sundblom fick hemmanet Sundblom 1:16 mellan Storsvedan och Bymossen. Hemmanet som då var på 33 hektar fanns på 2 ställen, hemskiftet och så skogen på Bergåsen, nära Gamlavägen. I övre ändan syns det 2 torp, det till vänster fanns där Mannfolkas och det andra nära Dal-Fransas gård.