Sigrids café på Dagsmarkvägen 367

På bilden här ovan står Karl Lillkull t.v och Yngve Söderqvist och bland blommorna gömmer sig 4 unga damer, fr.v Elvi Långfors, Mildrid Forslin, Inga Klemets och Ewy Forslin. Bilden är tagen från väster, landsvägen syns till vänster på bild och i vänstra kanten syns lite av Dahlroos Arvids hus. I högra kanten syns uthusen hos Eskil Agnäs.
Karl Lillkull t.v och Yngve Söderqvist och bland blommorna gömmer sig 4 unga damer, fr.v Elvi Långfors, Mildrid Forslin, Inga Klemets och Ewy Forslin. Bilden är tagen från väster, landsvägen syns till vänster på bild och i vänstra kanten syns lite av Dahlroos Arvids hus. I högra kanten syns uthusen hos Eskil Agnäs.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Inger och Börje Viklund.

Vill du läsa mera om Sigrids hemgård på A-Sidon, klicka HÄR! Vill du läsa mera om Sigrids man Storås-Selim, så  klicka HÄR!

Det här speciella huset nära Sebasbackan byggdes någon gång mellan åren 1936 – 1937 av Selim Löfgren (1911-1979), som var son till ”Holmbergas Kalle” och Adelina Löfgren på Korsbäckvägen. Selim var sedan mars 1935 gift med Adelia Hermansdotter Lassila (f. 1911 på Replot). I september 1936 köpte han en tomt på ca 1700 kvm av bonden Otto Björklund, för att där bygga ett café. Tomten på Rosenback hemmanet fick namnet Lasell. Som byggare anlitade han Erik Anders Broberg, som byggde detta hus, som var lika långt som brett och högt.

Selim drev detta Central Café  själv en kort tid. Precis som namnet säger, så låg Central Café  mitt i byn, åtminstone var det centrum i Dagsmark när det byggdes på  1930-talet. Före storskiftet var ju Sebasbackan och området ner mot ån byacentrum, det är först på senare år som det förskjutits österut.  Selim utbildade sig samtidigt också till guldsmed hos Sandelin i Kristinestad. Sandelin var en aktad guldsmed med butik i närheten av nya kyrkan.

Caféet säljs åt Sigrid Lindberg 1938.

Redan i januari 1938 så sålde Selim och Adelia Löfgren denna Lasell lägenhet med caféet åt Sigrid Lindberg från Sunnantillvägen. Sigrid var dotter till Carl Erik Utter (1867-1901), född Skrivars i Uttermossa och Maria (f. i Uttermossa 1867, d. 1950). Då Maria var 33 år gammal dog hennes man Carl Erik och följande år 1902 gifte hon om sig med ”Haga-Hindrik” Henrik Valentin Lindberg (1880-1952). Sigrid tog då  Henriks släktnamn som hon använde fram till år 1950 då hon vid 52 års ålder gifte sig med ”Storås”- Selim Nordman  från Kolängen (1912-1990).

Säljaren Selim Löfgren och Adelia flyttade genast efter försäljningen till Vasa. Som färdig guldsmed öppnade Selim till och med två butiker i Vasa, den ena på Handelsesplanaden och den andra på Brändövägen 27 i Brändö. Den senare sköttes av Selims son Henry, som avslutade verksamheten år 2015.

I mars 1938 fick Sigrid kaférättigheter med firmanamnet Centralkafé men stället blev känt som Sigrids kafé och blev ett mycket populärt ställe. På grund av den speciella arkitekturen fick kaféet flera smeknamn, såsom fågelholken och pönttökahvila.

Sigrid säljer caféet åt Valter Rosengård 1943.

I oktober år 1943 sålde Sigrid Lindberg ”Lasell lägenheten jämte därå belägna bostads- och kafébyggnad jämte nödiga uthus” åt Valter Rosengård från Brobackan. I köpet ingick ”alla i kaféet nu befintliga kaféinventarier och –möbler jämte telefonapparat”. Kafébyggnaden som hittills varit helt symmetrisk ”lika lang som breid och hög” fick nu en tillbyggnad i den södra ändan.

Valter och hans hustru Lisen (f. Sundholm i Närpes 1919) bodde i övre våningen och bland annat Valters halvsyster, mejerskan Signe Rosengård (1910-1984) hjälpte till att sköta kaféet i nedre våningen. I mars 1944 fick Valter tillstånd av länsstyrelsen att bedriva ett kafé av tredje klass under namnet ”Centralkafé”. I april 1946 började Rosengårds sälja glass i caféet. Det var Bror Sundell som i Kristinestad hade startat en glassfabrik och han sålde sin glass i den egna glassbaren, ur en kärra på torget men han hade också några återförsäljare i Sydösterbotten, bland annat Valter Rosengård i Dagsmark.

Alfons Lövdahl, Anita Björklund, Verna Agnäs, Alice Norrgård och Gerda Klåvus utanför cafeét som enligt skylten hette Cafe Central.
På den här bilden från 1970-talet syns det att kaféhuset byggts till med flera meter söderut.
På den här bilden från 1970-talet syns det att caféhuset byggts till med flera meter söderut.
År 1948 köpte affärsmannen Nils Nelson kafébyggnaden. I början av 1950-talet såldes hela stället åt Onni Heiniö från Bötom. Han hade taxirörelse och byggde ett garage på gården. Detta garage byggdes senare om till bostad och finns fortfarande kvar.
År 1948 köpte affärsmannen Nils Nelson kafébyggnaden. I början av 1950-talet sålde Nelson hela stället åt Onni Heiniö från Bötom. Han hade taxirörelse och byggde ett garage på gården. Detta garage byggdes senare om till bostad och finns fortfarande kvar.

Byggnaden övertogs av Nils Nelson 1948 och sedan av Onni Heiniö 1950.

År 1948 stängdes cafét då byggnaden övertogs av handlanden Nils Nelson. Han hade ingen verksamhet i byggnaden men han hyrde ut en lägenhet i övre våningen åt en Martta Kannisto.

År 1950, den 17 januari sålde Nils Nelson cafébyggnaden åt Onni Heiniö från Bötom för 335 000 mark. Heiniö lovade att Kannisto får bo kvar i gården, på villkor ”att säljaren först höjer hyran”. Onni Heiniö hade inte själv någon rörelse i byggnaden. Onni var född år 1917 i Bötom och år 1941 hade han gift sig med krigsänkan Tyyne (f. Laine år 1909). Tyyne hade tidigare varit gift med Eino Heiniö.

Under åren 1950-53 hade affärsmannen Osmo Jylli från Kristinestad en liten butik och kiosk i Heiniös byggnad. Men då han upphörde med verksamheten var det definitivt slut med affärsrörelsen i detta hus.

I övre våningen fanns ju en liten bostad utan bekvämligheter. Från juni – oktober år 1966 hyrde Holger och Gunvor Hammarberg denna och bodde där med sina barn samtidigt som de byggde sitt hus i närheten.

Byggnaden övertogs av Anna och Birger Sonntag 1972.

År 1972, den 17 januari sålde Onni och Tyyne Heiniö lägenheten Lasell med alla byggnader för 4 000 mark åt chauffören Birger Sonntag (f.1920 i Ingå, d. 2004) och Anna (f. Granholm 1918-2009). Dessa renoverade då garagebyggnaden till bostad och flyttade in i garaget. Ett par år senare lät de riva själva kafébyggnaden och i dag finns bara stenfoten kvar av kafébyggnaden.

Birger Sonntag var i flera år chaufför åt Sideby Trafik, här har han parkerat buss nr 3 utanför kafébyggnaden år 1975.
Birger Sonntag var i flera år chaufför åt Sideby Trafik, här har han parkerat buss nr 3 utanför den nedlagda kafébyggnaden år 1975.
Här bodde Birger och Anna Sonntag . Foto vintern 1975.
Här bodde Birger och Anna Sonntag . Foto vintern 1975.
Birger och Anna Sonntag bodde i detta hus fram till sin död. Fotot från 2003 är taget från öster.
Birger och Anna Sonntag bodde i detta hus fram till sin död. Fotot från 2003 är taget från öster.
Huset fotograferat från väster våren 2003. Till vänster skymtar Kurt Backlunds gård
Huset fotograferat från väster våren 2003. Till vänster skymtar Kurt Backlunds gård

Ellen Grönroos på café.

En som tidigt började arbeta på det nya caféet var Ellen Grönroos (1906-1988). Hon var dotter till Andersas-Erland Grönroos och hans första hustru Adelina Klemets (1876-1908). Då mamman dog och Erland gifte om sig följande år, så togs den lilla flickan om hand av farfar och farmor som bodde i lillstugan hos Axel Forslin, som alltså var Ellens farbror.

Åtminstone sommartid arbetade hon på caféet och där träffade hon sin blivande man Yrjö Pullola från Storå. Yrjö bodde i veckorna i lillstugan hos Forslins, där också Ellen bodde. Yrjö och hans bröder höll den tiden på att bygga den nya folkhögskolan i Lappfjärd och under resorna mellan Storå och Lappfjärd brukade de stanna till vid caféet. År 1930 gifte de sig och flyttade till Storå där de äldsta barnen är födda, sedan flyttade de till Lappfjärd och slutligen till Kristinestad. De fick tillsammans 11 barn. Vill du läsa mera om Ellen, så skall du klicka HÄR!