Lindroos på Lillsjövägen 88

Den här gården i Kvarnå byggdes i slutet av 1940-talet av Hemming och Julia Lindgård. På samma ställe stod från tidigare en gammal bondgård som hade byggts av Julias föräldrar någon gång efter år 1910. Hemming och Julia Lindgårds gård fotograferad 2004.

Uppgjort av Lasse Backlund i juli 2019, med hjälp av familjerna Englund och Lundell.

Hemming Lindgård, var född Prunnila (1913-1987) på Stoas torp i Lillsjö bakom Bergåsen. Hemming var son till Anders Prunnila (1879-1941) och Ellida (f. Lillkull 1884-1978) som kallades ”Utteras-Liida”. Anders Prunnila var son till Johan Prunnila (f. i Honkajoki 1843-1923) som hade flyttat till Lillsjö då han gifte sig med änkan Anna Greta Lillsjö. Anders Prunnila var bror till Henry Lillsjö och till ”Kionas Mina” och så var han halvbror till ”Lillsjö Bagarin”.  Anders och Ellida Prunnila fick två barn:

-Anna Julida (1912-1941) ogift och barnlös.

-Eino Hemming (1913-1987).

Julia Lindroos i Kvarnå förlovade sig med Hemming Prunnila från Lillsjö.

Hemming Prunnila gifte sig sommaren 1939 med Julia Lindroos (1911-1998) från Kvarnå. Julia var dotter till Henrik Lindroos (född Knus i Norrviken 1879-1951) och Adelina (född Korsbäck 1878-1959).

Julias far Henrik Knus, senare Lindroos var son till Johan Henrik Finne och Fredrika ”Rika” Båsk, som var bönder på Knus hemman i Norrviken. Henrik var bror bland annat till Erik Johan Eskelin (1874-1952), Viktor Jansson-Järvelä (1875-1929) och Josef Anders Småträsk (1877-1948).

Julias mor Adelina var dotter till Karl och Vilhelmina Korsbäck från Korsbäck. Adelina hade många syskon, bland annat Karl Henrik Liljeblad (1874-1927), Viktor Sten (1880-1974), Johannes Stenlund (1883-1942), Ida Bergqvist (1885-1964), Amanda Englund (1888-1974), Erland Korsbäck (1891-1935) och Emil Korsbäck (1893-1952).

Hemming Prunnila gifte sig i juli 1939 med Julia, och efter några år så bytte de släktnamn till Lindgård. Hemming kom sedan som måg till Lindroos och blev efter en tid bonde på hemmanet. Han övertog det hemman år 1940 som hans svärföräldrar hade förvärvat år 1910. Henrik och Adelina hade gift sig år 1905 och 5 år senare köpte de en tredjedel av Anna Kajsa Rosenbacks hemman i Kvarnå. Anna Kajsa, som kallades ”Kväänå Kajs” hade runt sekelskiftet blivit änka och till på köpet så brann alla hennes byggnader ner år 1901, så det var naturligt att hon ville avyttra en del av hemmanet.

Det var alltså år 1910 som Henrik och Adelina Lindroos köpte sitt hemman och de uppförde då en bondgård med nödiga uthus. De fick lagfart först i september 1915 och de var ju i praktiken bönder till efter kriget, eftersom Hemming var med i både vinter- och fortsättningskriget.

Henrik och Adelina Lindroos framför hemmet i Kvarnå år 1938.

Henrik och Adelina Lindroos fick 5 barn:

-Emil (f.1905) flyttade i unga år till Sundom för arbete på sågen i Kronvik. Gifte sig där år 1935.
Signe (f.1910) som år 1932 gifte sig med Lennart Nyström.
-Julia (f.1911) som år 1939 gifte sig med Hemming Prunnila och tog över hemmanet.
-Bertel (f.1913) som var den tilltänkta bonden, men som stupade i vinterkriget i mars 1940. Läs mera HÄR!
-Fageli (f.1923) som år 1946 gifte sig med Egil Holmudd från Mellanå.

 

Hemming och Julia tar över

Då den tilltänkta sonen Bertel stupade, så blev det dottern Julia och hennes man Hemming som tog över hemmanet och gården. Den 10 augusti 1940 köpte de Lindroos hemmanet av Henrik och Adelina som då flyttade ut i lillstugan, där de bodde så länge de levde. På samma gång skrevs ett sytningskontrakt som gav Henrik och Adelina rätt till att bo i lillstugan, rätt till nödiga uthus, 3 tunnor råg, 3 tunnor korn och 3 000 kg hö. De skulle också ha 8 famnar med blandved, 100 kg salt, 2 fjärdingar strömming, 20 kg kött, och två par pjäxor varje år. Hemming och Julia skulle sköta om gamlingarna så länge de levde.

Henrik och Adelinas lillstuga byggdes troligen redan före vinterkriget, då deras son Bertel var på väg att ta över hemmanet. Men ödet ville annat, då Bertel stupade i krigets slutskede. Fotot från 2004.

I samma veva inredde Hemming en bostad i uthuset åt sin mor Ellida Prunnila och hon bodde där i flera år. Säkerligen blev det problem med tre kvinnor på samma gårdsplan och efter en tid flyttade Ellida till sina systrar på Sunnantillvägen.

Efter kriget på 40-talet rev Hemming och Julia den gamla gården och byggde en ny på samma ställe. Förutom att sköta det lilla jordbruket arbetade Hemming också på flera byggen och med renoveringar. Han var känd som en händig man som klarade av alla arbetsskeden och var därför en eftertraktad arbetare.

Gården fotograferad från nordväst i juni 2004.

Julias syster Fageli som hade flyttat till Sverige bodde i den tomma lillstugan i Kvarnå på semestrar och ledigheter och möjligtvis var det hon som lockade också Hemming och Julia till Sverige. År 1965 flyttade de till Sverige och de stannade där så länge de levde. Sommartid vistades de i flera veckor i Kvarnå.

År 1970, den 19 juli sålde Hemming och Julia största delen av hemmanet för 20 000 mark åt Sten Hemberg. Samma dag sålde de all skog på Dragåsen och Kyrktimmeråsen för 17 500 mark åt Åke Hemberg.

Eftersom Julia och Hemming inte hade några barn, så övertogs huset i Kvarnå av systern Fagelis barn, som bodde i Sverige. De fortsatte att använda stället som sommarbostad i flera år. På senare tid har gården varit så gott som oanvänd och i juni 2019 sålde de huset med omkringliggande mark åt grannen Englund.

Foton.

Julia och Hemmings gård i Kvarnå år 2003, fotot taget från Lillsjövägen. Till vänster syns lillstugan och till höger i ändan på uthuset den bostad som Hemming inredde åt sin mor Ellida Prunnila.
Henrik Lindroos var född Knus uppe i Norrviken.
Från den 4 januari 1935 tjänstgjorde Hemming Prunnila vid Nylands regemente i Sandhamn. Han skrev i ett häfte att det inte är så trevligt och det här livet skall man dras med i 12 månader, men det är som ordspråket säger: ”Genom svårighet till stjärnorna”. I hans dagbok får man den uppfattningen att han tjänstgjorde på brandstationen.
Hemming och Julia på äldre dar.
Hemming Lindgård inredde en bostad åt sin mor Ellida Prunnila i östra ändan på uthuset och hon bodde där i flera år efter kriget. Men hon flyttade sedan till sina systrar på Sunnantillvägen. Fotot från juli 2019.
Kusinerna Julia Lindroos till vänster och Gerda Englund till höger. Trots att Julia bodde i Kvarnå och Gerda i Palon som var de nära grannar, för det är under 500 meter mellan deras hem över åkrarna. Flickorna mammor var systrar.
Hemming Prunnila tillverkade denna speciella ram för sitt militärfoto.
Adelina föddes 1878 i Stenlunds präktiga bondgård i Korsbäck och år 1905 gifte hon sig med Henrik Lindroos från Knus i Norrviken, alltså på Lappfjärdssidan.
Hemming var känd som en duktig hantverkare men ändå är det svårt att tro att han under krigstiden i Karelen med enkla verktyg kunde tillverka denna sittgrupp. Ytmaterialet är björknäver och trots sina 70 år är de fortfarande helt felfria. Stolarna är bekväma och behagliga att sitta i.
Julias och Hemmingas gård fotograferad i juli 2019. Lillsjövägen skymtar i bakgrunden.
Kvinnan till höger som är  på besök hos Ellida Prunnila och dennes syster Hilda Lillkull, kan vara Ulla Anna Ånäs. Systrarna bodde på Sunnantillvägen, där Lappfjärds potatis i dag har sina lokaler.
Bertel Lindroos i militären 1936 – 1937. Efter hemförlovningen blev han bonde på hemgården men i oktober 1939 inkallades han i krigstjänst och han sårades svårt i striderna i Säkkijärvi den 7 mars 1940 och han dog på sjukhus den 10 mars 1940.
”Utteras fleckor” systrarna Hilda Lillkull och Ellida Prunnila vid en grav på Åsändan.
Julia och Hemming.
Henrik och Adelinas äldsta barn Emil Lindroos, född 1905. Grannen Erik Anders Englund fixade arbete åt honom på Kronvik såg i Sundom redan i unga år och där gifte han sig år 1935 med Edith Backman, och de fick två döttrar och en son.
Adelina Lindroos hos dottern Julia Lindgård.
Fageli Lindroos i trädgårdslandet.
Till vänster Hemmings mor Ellida Prunnila och till höger hennes syster Hilda Lillkull, som kallades ”Utteras fleckor”. Fotot är troligen taget av Ellen Ånäs, åtminstone står flickorna på Sunnantillvägen utanför ”Ulla”. I bakgrunden syns ”Pelas Kaalas” uthus.
Hemming och Julia Lindgård.
Egil och Fageli Holmudd bodde i lillstugan i Kvarnå, då de besökte hembyn under semestrarna.
Julia och Hemming hade inga egna barn men här är de tillsammans med Julias systerbarnbarn på trappan i Kvarnå.
Hemming kunde spela på både fiol och nyckelharpa. Eftersom han var skicklig hantverkare så hade han tillverkat denna själv.
Barnbarnen Marianne, Kjell och Ole hälsar på hos mormor Adelina i Kvarnå.