Selims foton från 1958.

Här några av folkskolläraren Selim Björses´ fotografier, som han tog år 1958. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

Här tar folkskolläraren Selim Björses avsked av södra folkskolan och stegar iväg till den nya Centralskolan. I 79 år har folkskolan funnits på detta ställe men nu är det definitivt slut.
Här tar folkskolläraren Selim Björses avsked av södra folkskolan och stegar iväg till den nya Centralskolan. I 79 år har folkskolan funnits på detta ställe men nu är det definitivt slut.
K. A. och Nils Björklund med planklasset, som skall användas till locket.
K. A. och Nils Björklund med planklasset, som skall användas till locket.
Prostgårdens bastu och tvättstuga på åbacken övanför Holmforsen.
Prostgårdens bastu och tvättstuga på Präståbackan övanför Holmforsen. Gabbels Mina, Mina Skans och prästgårdens piga tvättade och kokade byket så ångan stod tät ur fönster och dörrar. Utanför betade korna och vid ån fanns barnens simstrand. En riktig idyll där alla samsades. I bakgrunden längst till vänster syns Alfred Sölfvins gård och den högre gården är Hellmans nybyggda gård.

 

"Svedarbacken" nedanför kyrkan där korsningen till Bagar-Linas tå syns till vänster. Gården mitt i bild är "Kaaljohanas" alltså Ch. Ulfves affärshus. Björkarna till höger planterade eleverna under åren 1930-1932.
”Svedarbacken” nedanför kyrkan där korsningen till Bagar-Linas tå syns till vänster. Gården mitt i bild är ”Kaaljohanas” alltså Ch. Ulfves affärshus. Björkarna till höger planterade eleverna under åren 1930-1932.
Svarta tavlan på södra folkskolan på den sista examensdagen 1958. Tänk så mycket lärdom som hade förmedlats av läraren till eleverna via denna tavla. Samtidigt var det flera elevers stora skräck, då deras kunskaper skulle skrivas eller ritas, så att hela klassen kunde se resultatet.
Svarta tavlan på södra folkskolan på den sista examensdagen 1958. Tänk så mycket lärdom som hade förmedlats av läraren till eleverna via denna tavla. Samtidigt var det flera elevers stora skräck, då deras kunskaper skulle skrivas eller ritas, så att hela klassen kunde se resultatet.
Ett säkert vårtecken var det då "Gamälbroen" skulle läggas ut. Här är det K. A. och Nils Björklund som visar åt barnen på stranden hur arbetet går till. I bakgrunden lantmätare Nils Molanders gård.
Ett säkert vårtecken var det då ”Gamälbroen” skulle läggas ut. Här är det K. A. och Nils Björklund som visar åt barnen på stranden hur arbetet går till. I bakgrunden lantmätare Nils Molanders gård.

Mera foton av Selim Björses hittar du genom att klicka HÄR!