Sundholms eller Eklunds gård på Lillsjövägen 8

Den här gården som ligger påLillsjövägen 8 byggdes år 1956 av bonden Nils och Aina Eklund. På samma tomt stod från tidigare en gammal bondgård, som revs någon gång på 1960-talet. Nils var son till bonden Emil Eklund (1893-1971) och Hulda (f. Klemets eller Klemetsholm 1896-1931). Eklunds gård är fotograferad från söder sommaren 2003.

Sammanställt av Lasse Backlund år 2015, med hjälp av Leif Eklund, Elof Krook, Lena Mannila, Inga-Lill Sandström och många fler.

Länkar:

Om du vill läsa mera om Erik Anders Sundholms släkt, så klicka här och gå sedan till tabell 74! Om du vill läsa mera om Emil och Hulda Eklunds släkt, klicka här och gå sedan till tabell 78!

Om du klickar här, så kan du läsa mera om Erik Anders Sundholm och den lemonadfabrik han byggde på granntomten.

Om du vill läsa om Erik Anders Sundholm och de andra som har stupat i våra krig, så klicka här. Om du vill läsa vad tidningen Syd-Österbotten skrev om Erik Anders Sundholms död och begravning, så klicka här.

Gårdens gamla historia.

Enligt konstnären Rosblom såg Kårk-Emelas gamla gård ut så här.
Den här typiska bondgården byggdes på 1800-talet av bonden Erik Henrik Storkull, senare Sundholm (1832-1907) och hans hustru Maria Knus från Lappfjärd (1841-1916). Erik Henrik var son till bonden Josef Mattsson Storkull (1807-1874) som var född i Byin nedanför dagens skolbyggnad men som med sin far flyttade till det nya stället på Brobackan, precis där Mylläris gård står i dag. Enligt konstnären Rosblom såg ”Kårk Emelas” gamla gård ut så här.
På den 100-åriga storskifteskartan ser vi att Storkulls gård står nära landsvägen och korsningen till Lillsjö. Storkulls gård flyttades till Englunds i Palon år 1909 medan Erik Henrik Sundholms gård stod kvar på samma ställe tills den revs i mitten på 60-talet.
På den 100-åriga storskifteskartan ser vi att Storkulls gård står nära landsvägen och korsningen till Lillsjö. Storkulls gård flyttades till Englunds i Palon år 1909 medan Erik Henrik Sundholms gård stod kvar på samma ställe tills den revs i mitten av 1960-talet.

På kartan ser vi att Storkulls gård stod nära korsningen till Lillsjö och Erik Henriks gård stod alltså bakom denna, en bit uppför Milantå. Erik Henriks mor hette Anna Jossandt från Lappfjärd och hon dog då Erik Henrik var ett år gammal och fadern Josef Mattsson Storkull gifte då om sig med Greta Småträsk från Vikbäcken i Lappfjärd (1814-1861).

Erik Henrik Storkull, senare Sundholm tar över

Av sin far fick Erik Henrik en del av Storkulls hemman och i något skede antog han namnet Sundholm. Erik Henrik fick flera barn, bland annat ”Koll Mina” alltså Vilhelmina Sundholm, som bodde i en liten stuga på Brobackan nära Westeras smedjan. En annan dotter Karolina for till Amerika 1892 och gifte sig där år 1901 med Elias Solbarm från Norge och efter en tid flyttade hon till södra Norge. De fick också sonen Erik Anders som for till Amerika 1899 men som kom tillbaka.

Erik Anders Sundholm tar över

Efter att Erik Henrik Sundholm dog år 1907 sålde änkan gården och hemmanet år 1914 åt sin son Erik Anders Sundholm.

Viktor Eklund tar över

Redan år 1916 sålde Erik Anders hemmanet vidare åt ”Kårk Viktor” Eklund (1866-1953) och hans hustru Maria Båsk (1869-1949). Erik Anders Sundholm var för övrigt med och grundade skyddskåren i Dagsmark år 1917, gick i krigsskolan i Vörå, han deltog i frihetskriget och stupade i striderna i Uleåborg i februari 1918. Han dog ogift och barnlös.

Sonen Emil Eklund tar över

År 1918 sålde ”Kårk Viktor” gården och hemmanet åt sin son Emil Eklund (1893-1971) eller ”Kårk Emel” som han kallades i vardagstal. Emil var gift med Hulda född Klemets, eller Klemetsholm som de sedan bytte till (1896-1931) som var barnbarn till Erik Henriks halvsyster Anna Kajsa. På detta sätt stannade hemmanet i släkten ägo.

Emil och Hulda Eklund fick tre barn:

Ture Vilhelm, född 1917 men som dog i lungsot 1939. Ogift och barnlös.

Ragni Viola, född 1919 men dog i lungsot 1945.

Nils Åke, (1924-1978) som år 1948 gifte sig med Aina Blomqvist (1920-2011) från Nykarleby. Hon arbetade den tiden på Dagsmark Andelsmejeri. De övertog hemmanet av fadern Emil och det är nu i deras sons ägo. På 1980-talet odlades potatis på hela hemmanet som omfattade 12 ha. Förutom åkrarna fanns det 15 ha skog.

Foton.

På fotot från år 1923 står Emil Eklund med sin Hulda och barnen Ragni och Ture längst till höger. Längst till vänster står Emils far, bonden och häradsdomaren Viktor Eklund med hustrun Maria. Följande är Selma Holmudd med döttrarna Gerda och Elvi och bakom Selma står hennes man Frans Holmudd med sonen Egil i famnen. Frivelas-Frans Holmudd var halvbror till Maria Eklund och till på köpet så var ju Emils hustru Hulda syster till Holmudds-Selma. Bredvid Selma står ”Kårk-Viktors” dotter Hulda Eklund och bakom henne hennes man Emil Kronman som har dottern Gunborg i famnen. Bredvid Emil Kronman står Anders Båsk med dottern Gullborg i famnen och framför dem står hustrun Selma med sonen Arne. Selma var ju också dotter till ”Kårk-Viktor”. Den välklädda pojken mitt i bild är Selim Eklund, som gifte sig med Adele Långfors när han blev vuxen. Viktors äldsta son Frans befann sig i Amerika då fotot togs. Fotot är taget utanför Anders och Selmas nya gård i centrala Perus där de bodde men också bedrev handel en tid.
På fotot från år 1923 står Emil Eklund med sin Hulda och barnen Ragni och Ture längst till höger.
Längst till vänster står Emils far, bonden och häradsdomaren Viktor Eklund med hustrun Maria. Följande är Selma Holmudd med döttrarna Gerda och Elvi och bakom Selma står hennes man Frans Holmudd med sonen Egil i famnen. Frivelas-Frans Holmudd var halvbror till Maria Eklund och till på köpet så var ju Emils hustru Hulda syster till Holmudds-Selma.
Bredvid Selma står ”Kårk-Viktors” dotter Hulda Eklund och bakom henne hennes man Emil Kronman som har dottern Gunborg i famnen. Bredvid Emil Kronman står Anders Båsk med dottern Gullborg i famnen och framför dem står hustrun Selma med sonen Arne. Selma var ju också dotter till ”Kårk-Viktor”.
Den välklädda pojken mitt i bild är Selim Eklund, som gifte sig med Adele Långfors när han blev vuxen. Viktors äldsta son Frans befann sig i Amerika då fotot togs. Fotot är taget utanför Anders och Selmas nya gård i centrala Perus där de bodde men också bedrev handel en tid.
På bilden från 1950-talet ser vi Eklunds gamla gård i bakgrunden t.v. , mitt i bild skymtar Westaras smedjan och Koll-Minas gård. Det är Greta Gröndahl, gift Lindell som sitter och Ruth Mitts som står med hunden Nelly i famnen. Notera de många ”karavangnen” på andra sidan Lillsjövägen.
På bilden från 1950-talet ser vi Eklunds gamla gård i bakgrunden t.v. , mitt i bild skymtar Westaras smedjan och Koll-Minas gård. Det är Greta Gröndahl, gift Lindell som sitter och Ruth Mitts som står med hunden Nelly i famnen. Notera de många ”karavangnen” på andra sidan Lillsjövägen.
Här dottern Ragni Eklund på 2 bilder, till vänster står hon framför Eklunds gamla gård.
Emil och Huldas dotter Ragni Eklund, till vänster står hon framför Eklunds gamla gård på Brobackan.

 

På bilden Ture någon gång på 30-talet utanför Elviras kafé på Brobackan.
Ture Eklund någon gång på 30-talet utanför Elviras kafé på Brobackan.

 

Ragni på bilden t.v. På bilden till höger står Elvi Holmudd, Lilja Nordberg och Ragni Eklund nedanför Westerbacks gård på Åddin.
Ragni på bilden t.v. På bilden till höger står Elvi Holmudd, Lilja Nordberg och Ragni Eklund nedanför Westerbacks gård på Åddin.
På bilden till vänster står Lilli Eklund med hunden Rex, Elvi Holmudd och Ragni Eklund. Det gamla kraftverket skymtar i bakgrunden. På bilden till höger samma flickor i ekan tillsammans med Nils Rosengård.
Till vänster står Lilli Eklund med hunden Rex, Elvi Holmudd och Ragni Eklund. Det gamla kraftverket skymtar i bakgrunden. På bilden till höger samma flickor i ekan tillsammans med Nils Rosengård.
Här Nils Eklund på 2 bilder.
Emil och Hulda Eklunds son Nils Eklund.
Karolina Sundholm (1870-1957) fotograferad som ung i Amerika och som äldre i södra Norge, dit hon flyttade med sin man Elias Solbarm. Fotografierna utlånat av Karolinas ättling Cato Treland.
I denna stuga i Kvinesdal socken i södra Norge bodde Karolina, född Sundholm efter att hon hade bott några år i Michigan i Amerika. Hon hade år 1901 gift sig med Elias Solbarm (1869-1944) och fick med honom sex barn. Fotot utlånat av Karolinas ättling Cato Treland.
Karolina Sundholm, som växte upp på plattlandet i Österbotten flyttade i början av 1900-talet till Norge via Amerika. Terrängen bakom huset är helt olik terrängen på Brobackan i Dagsmark. Fotot utlånat av Karolinas ättling Cato Treland.