Erik Anders´ bokföring.

Erik Anders Klemets hade gått i den frivilliga folkskolan i Dagsmark och kunde därför både skriva och räkna. De här kunskaperna använde han när han bokförde utgifter och inkomster från sitt hemman. Österbottens Svenska Lantbrukssällskap stödde denna bokföring med att förmånligt sälja bokföringsböcker, som var gjorda speciellt för jordbrukare. Erik Anders tog i bruk bokföringsboken år 1907.

Den här bokföringsboken hade kostat 1 mark 25 p, plus 30 penni i postporto och kunde beställas av sekreteraren O. W. Slätis på Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

På första sidan skrev han att hemmanet var 5/144 mantal stort, markerna värderades till 8 000 mark och byggnaderna till 3 300 mark. Det fanns på hemmanet 1 häst, 3 kor, 2 kvigor, 6 får, 3 lamm och till och med 2 svin. Han var också delägare i Tjurföreningens tjur och så fanns det stor mängd potatis, hö och spannmål i förråden.

Det fanns skulder på 7 525 mark, tillgångarna värderades till totalt 26 815, vilket gjorde en förmögenhet på 19 290 mark.

Erik Anders Klemets hemman Sundblom var vid storskiftet på totalt 33 hektar och vid skiftesregleringen fick han ersättning för odlingskostnader 414 mark och i skogslikvid 160 mark. Han ägde också 1/144 mantal av Grönroos hemman, som utgjordes av åker 2,5 ha, ängar i Stormyran 1,5 ha ”bräd i vardera ändan 48 meter”. Skog fanns det totalt 3,8 ha på två ställen, i ”Måssan nedan om Sundblom” och ”från öfvre ändan” och i skogslikvid hade han bekommit 127 mark.

I slutet på boken hade han gjort följande anteckning: Wåren 1901 Jik rågen i ax den 5 Juni men då intred en skarp tjöld mellan den 9 och 12 Juni, som helt och hållet förstörde alla rågax som var ut, samt korn och haverbrådd, det var enda till 3 ½ grader köld tilika var en sträng tårka så det kåm inte något regn enda från midten på May månad tills en vekka efter Midsåmmaren eller den 1 Juli.

Inkomster och utgifter bokfördes utförligt av bonden Erik Anders Klemets, som sedan bytte namn till Sundblom.