Kangas gård på Dagsmarkvägen 274.

Gården fotograferad från söder år 2015.

Den här gården byggdes år 1957 av Veli och Ethel Kangas. På samma ställe stod tidigare en gammal gård från 1930-talet som Viktor och Aurora Rönnqvist hade byggt åt sig som sytningsstuga.  I början på 1950-talet bodde Ethel och Veli i den gamla gården men de rev sedan ner den och byggde den nya som fortfarande står kvar.

Då Viktor Rönnqvist, som kallades Roras-Viktor år 1936 sålde sitt hemman som låg nära Lindells hemman åt Viktor Långkvist, så tog han undan ett hörn på 0,8 ha i södra ändan av hemmanet, där han byggde ett hus med därtill hörande uthus. Aurora som var dotter till Johan ”Sebbin” Rosenback dog år 1940, medan Viktor Rönnqvist dog år 1944. De hade inga barn som levde till vuxen ålder.

Viktor och Aurora Rönnqvist utanför sin sytningsstuga, som de byggde då de sålde hemmanet och huvudbyggnaden åt Viktor Långkvist.

Den gamla gården på Rönn lägenhet såldes på auktion i september 1944 och Emil Backlund gav det högsta budet. Viktor Rönnqvist var Emils farmors bror, så gården hölls inom släktet. Viktors syster Maja Sofia var gift med ”Rebeck Kalle” och det var ju hos dem som Emil Backlund växte upp.

Gården var obebodd fram till krigsslutet då karelare tillfälligt bodde där. Oskari Kaislakaris familj evakuerades från Metsäpirtti på Karelska näset efter freden 1944. Hustrun hette Eeva och de hade med sig två döttrar och två söner. De hade en kort tid bott i Erikas-Alma Björklunds lillstuga men då det råkade finnas ett passligt fähus åt Oskaris kor hos Rönnqvistas, så flyttade de dit. Efter något år flyttade familjen Kaislakari sedan till Åbo.

I slutet av 1940-talet hyrde Birger och Anna Sonntag gården av Emil Backlund och de bodde här en tid.

I juni 1950 sålde Emil Backlund gården och Rönn lägenhet åt sin dotter Ethel och hennes man Veli Kangas. Ethel Backlund som var född 1928 gifte sig i november 1949 med mjölnaren Veli Kangas (1926-1995). Fram till 1950 bodde Ethel i hemgården på Sunnantillvägen där också deras son föddes.

År 1957 flyttade familjen Kangas tillfälligt till Tilda Kangas gård nära kvarnen och de rev då ner ”Roras-Viktors” gamla gård och byggde en ny på samma ställe.

Mjölnaren och sågägaren Veli Kangas dog plötsligt år 1995 och änkan Ethel bodde ensam i gården efter det. Hon bodde också en tid på ett vårdhem tills hos dog i maj 2017. Efter det har gården varit obebodd.

Foton.

Ethels föräldrar Emil och Ida Backlund.
Här sitter Tilda och Väinö Kangas utanför sitt hem någon gång på 1940-talet.
Veli Kangas sitter på vagnen som drog upp säckarna med säd, som skulle malas i kvarnen.
År 1949 gifte sig Veli Kangas med Ethel Backlund, f 1928, dotter till Emil och Ida Backlund.
Ethel och Veli Kangas med sonen Harry.
Till vänster Ragnar och Jenny Backlund med Per-Erik och Kurt tillsammans med Ethel och Harry Kangas på ett fartyg i Kaskö.
Ethel Backlund i unga år.
Soldat Veli Kangas framför en armébil.
Veli Kangas på stegen spelande på dragspelet.
Till vänster Veli och Ethel Kangas, till höger Helga och Eskil Agnäs.
Veli Kangas.
Kangas gård ur boken ”Vår hembygd” från år 1996.
Flygfoto över den såg som Veli Kangas tillsammans med sin bror Voitto byggde upp.
Flygfoto av Kangas gård, uthus och potatislager år 1994.
Ethel Kangas i sitt hem år 2010.
Gården fotograferad i västersol år 2003.
Ethel Kangas år 2014 då hon bodde på Kristinahemmet i Kristinestad.
Veli Kangas´ militärfoto.
Rosbloms målning av gården.
Gården fotograferad år 2015 från öster.
Potatislagret och verkstaden har byggts till flera gånger.
Gården och uthuset som Veli och Ethel Kangas har byggt. Mellan byggnaderna syns Lindells fabriker.
Sågägare Harry Kangas framför en stockhop färdig att sågas till plankor och bräder. Sågbyggnaden byggdes 2003 och den kunde tas i bruk följande år och har efter det varit i gång.
”Sådan far, sådan son” kan man säga då Harry sågar stockar i sin cirkelsåg bakom hemgården.
Ethel och Velis obebodda gård fotograferad från Helmers gårdsplan i juli 2019.
Potatislagret och uthuset som numera används för Harry Kangas Sågs verksamhet. Fotot från söder taget i juli 2019,