Likvagnen i Korsbäck.

Det fanns likvagnar i så gott som varje by. I grannbyn Perus så fanns likvagnshuset 100 meter upp längs Sparmossvägen, på den vänstra sidan. När huset revs, så flyttades likvagnen till Heikki Högnäsbackas uthus nästan på andra sidan Sparmossvägen. För flera år sedan såldes vagnen åt en antikhandlare.

Korsbäck Marthaförening köpte år 1943 på skuld en likvagn, som de hyrde ut åt behövande ortsbor. Själva likvagnshuset låg på Linds mark nere vid Lillån, på vägens högra då man kör nedför Sågkvarnsbacken. Äldre Korsbäckbor säger att det låg på vägens vänstra sida, eftersom vägen fick en ny dragning i mitten av 50-talet. Där förvarades likvagnen men också korsbäckmarthorna förvarande sina större tillhörigheter där, såsom vävstolar, grytor och andra större kärl. Marthorna skötte också om underhållet av likvagnshuset.

Då likvagnshuset revs sommaren 1983, så såldes likvagnen åt Åke Weckström på Carlsro museum i Kristinestad, där den fick ett nytt hem. Själva likvagnshuset flyttades till Lappfjärd och byggdes upp som förråd.

Likvagnshuset i Korsbäck syns till vänster på fotot och uppe till höger syns Lindhs gamla gård. Fotot är taget i mitten av 50-talet av Celia Bergman och på bron står hennes man Nils med en av sönerna och pratar med Ida Korsbäck.
Efter att likvagnshuset i Korsbäck revs, så såldes likvagnen till Carlsro museum i Kristinestad för 100 mark, där den fortfarande finns till påseende. Carlsros dåvarande ägare Åke Weckström var själv med och hämtade vagnen med traktorn tillsammans med sonen Bengt-Ove. Fotot är från juni 1983 och är lånat av Bo-Göran Lindh, som också tagit fotot.
Marthornas likvagn från 1943 finns nu uppbevarad i ett förråd på Carlsro i Kristinestad. Den är i bra skick förutom textilierna, som borde förnyas om vagnen skall visas för allmänheten.