Vinter och snö.

Skrivet av Eva i februari 2019:

 

I julas vi oss gladde över några vita flingor,
nu snön täcker allt och kryper in i vrår och springor.
Vi skottar allt vi orkar nästan alla dagar,
vissa det gillar, andra högljutt klagar.

I början av februari är det ännu långt till vår
så min vilda gissning är att mera vi nog får.
Men vi kan inget göra, bara läget gilla
det lönar sig inte att adrenalin på vädret spilla.

En liten tröst är ändå att ljuset återvänt
att det har positiv verkan på humöret är ju känt.
Om solen sig skulle visa, det nu vore i 8 timmar,
nej nu får jag sluta medan jag hittar ord som rimmar.

Vinter och snö.