Författaren Gunnar Gröndahl.

Naturen var viktig för Gunnar och det som han mest värnade om var Lappfjärds å. Det var ju helt naturligt eftersom han växte upp på  dess strand och han hade haft möjlighet att på nära håll följa med hur ån förändrades. Han arbetade hårt för att motarbeta föroreningarna från industrin, hushållen och jordbruket som höll på att förstöra allt liv i ån. Som miljövårdare var han en föregångare och hans åsikter delades inte av alla. Hans intresse för naturen ledde till att han skrev ett stort antal tidningsartiklar, som publicerades såväl i facktidningar som i dagspressen. Här under några exempel.

-Vitsippor och blåsippor i Lappfjärdsnejden

-Tå farbro jaaga björnin

-Sipprankan – en rymling från Östkarelen