Kårk-Antas gård på Korsbäckvägen 378.

Sammanställt av Lasse Backlund 2013, med hjälp av Elgot Nygård. Uppdaterad i september 2016 och i september 2017.

Vill du läsa mera om hur det gick till då familjen flyttade från Kårkbackan, via Lappfjärd upp till Korsbäck, så skall du klicka HÄR!

Här Kårk-Antas gården uppe i Korsbäck. Stället hette tidigare Kyttåkersbackan men efter att Erland Hammarberg med sin familj flyttade från Storliden till grannskapet, så började stället kallas för Stolidbackan.
Här ”Kårk-Antas” gården uppe i Korsbäck. Stället hette tidigare Kyttåkersbackan men efter att Erland Hammarberg med sin familj flyttade från Storliden till grannskapet, så började stället kallas för Stolidbackan.

Det här huset som i dag står på adressen Korsbäckvägen 378 nere i backen i början av Korsbäck byggdes i mitten på 1800-talet på den tomt som i dag har adressen Korsbäckvägen 7 nere i Dagsmark. Området kallades i tiden för Kårkbackan. På denna tomt mittemot fotbollsplanen står i dag ett potatislager. Efter storskiftet, någon gång på 1920-talet flyttades huset till sin nuvarande plats.

Så här ser gården ut från Lillsjöhållet. När gården flyttades till detta ställe runt 1910 så låg den vackra Lillsjön nedanför gården och på andra sidan sjön syntes Långängen.
Så här ser gården ut från Lillsjöhållet. När gården flyttades till detta ställe på 1920-talet så låg den vackra Lillsjön nedanför gården och på andra sidan sjön syntes Långängen. I denna gård bodde Anselm Nygård och han gifte sig 1930 med Fanny Klemets, som följande år dog. Anselm gifte sedan om sig med Martta och de bodde här tills de dog. Efter deras död har ingen bott i gården.

Huset byggdes på det gamla stället av Anders Eriksson Lång (1804-1859), allmänt kallad för ”Kårk Ant” i mitten på 1800-talet. Anders eller Kårk Ant var son till Erik Johansson Lång (1765-1827) och de bodde i tiderna på Lång hemmanet som fanns nedanför nuvarande skolbyggnad på Sebbasbackan. Erik och hans söner flyttade i början på 1800-talet boplatsen till Brobackan, i Storbroändan som vi i dag kallas för Westeras korsningen.

Erik Johansson Lång fick flera barn, förutom Anders fick han också sonen Johan, som var farfar åt ”Kårk Erk Jåhan”. Han fick också sonen Erik d.y., som var farfar åt Kårk Viktor Eklund. Erik d.y. fick också en son Josef, som blev bonde på Ådd-hemmanet. Josef som var barnlös, tog sin systers son till fosterson. Han hette Ivar och var född i Kärjenkoski, och denne Ivar blev med tiderna bonde på Ådd eller Westerback.

(Vill du läsa mera om Ådd-Ivar Westerback, så klicka här).

Kårk Ant hade en halvbror som hette Gustav Långfors, (f. 1827) som kallades för Mokkelin. (Vill du läsa mera om Mokkelin och hans familj, så klicka här).

”Kårk Antas” sonson Josef Henrik, Josefsson Klemets, senare Nygård (1869-1945), eller ”Kårk Antas Josip” som han kallades, flyttade gården tillsammans med sin far Josef Andersson Lång (f.1844) och dennes hustru Henrika ”Riika” Klemets (1841-1932). De flyttade gården från Kårkbackan upp till Kyttåkersbackan eller Stolidbackan i Korsbäck.

På fotot Josef Andersson Nygård (f. 1844) och hans hustru Henrika (1841-1932).
Josef Andersson Nygård (1844-1921) och hans hustru Henrika (1841-1932).

Det var alltså Josef Henrik, Josefsson Lång som antog släktnamnet Nygård och han var gift med Vilhelmina, Johansdotter Klemets (1870-1944). Denna Vilhelmina var dotter till Johan Henrik Klemets och Anna Greta, f. Lillsjö och var alltså syster till Viktor Norrgård och Johan Sandlund. Hon var född där Sandlundas  på A-Sidon, som kallades för  ”Jöranas” och som nu ägs av familjen Norrvik.

Vill du läsa mera om hur det gick till då familjen flyttade från Kårkbackan, via Lappfjärd upp till Korsbäck, så skall du klicka HÄR!

Här sitter Vilhelmina och Josef Nygård med Jenny Sundblom bakom sig. Till höger står Erland och Amanda Lindqvist. Bakpå fotot från början på 20-talet så står det "Där Brobergas"..
Här sitter Vilhelmina och Josef Nygård med Jenny Sundblom bakom sig. Till höger står Erland och Amanda Lindqvist. Bakpå fotot från början på 20-talet så står det ”Där Brobergas”.

Josef och Vilhelmina Nygård fick tre barn:

Anselm (1906-1977) som år 1930 gifte sig med Fanny Klemets från Dagsmark (1910-1931) och som efter Fannys död gifte sig för andra gången med Martta Sillanpää från Sideby (1913-2004) och de tog över hemgården. Anselm dog 1977 och änkan Martta bodde i huset fram till sin död 2004. Gården är i dag obebodd.

Frans Emil (1900-1967) var gift med Selma (f. Rönnblad 1898 – 1988) och bodde 300 österut från Anselms gård.

Amanda Vilhelmina(1894-1957) var gift med Johan Ivar Berg (1894-1982) och de bodde i Uttermossa och var jordbrukare där.

Här på storskifteskartan så ser vi att Anselm Nygård fick hemmanet Bergroth nr 1:12 och hans bror Frans fick Nygård nr 1:13. Hemmanet gränsade till Lillsjön, som numera är utdikad och torrlagd.
Här på storskifteskartan så ser vi att Anselm Nygård fick hemmanet Bergroth nr 1:12 och hans bror Frans fick Nygård nr 1:13. Hemmanet gränsade till Lillsjön, som numera är utdikad och torrlagd.