Ruriks insats i musikens historia.

Nedtecknat av Lasse Backlund i juni 2020, enligt uppgifter ur ”Sydon” 7.4.1983:

Rurik är inte speciellt känd som musiker men i ungdomen tog han violinlektioner i Kristinestad, berättar Kasper Rökhatt i Sydon. Kasper Rökhatt som är mer känd som Alvar Utter var bra bekant med Rurik och berättade en gång att Rurik från Dagsmark är den enda i hans bekantskapskrets som kallar hans tidning för ”Sydon”, alla andra sade Sydin.

Kasper Rökhatt visste berätta att Rurik tog violinlektioner för barberaren och ”perukmakaren” Albert Rosenqvist i Kristinestad ungefär 1919-1920. Albert som var född i Sverige var gift med Rosa, som innehade en känd matservering på Strandgatan 41. Albert var en spjuver som ibland hade problem med jämvikten, eftersom han gillade ädla drycker. Men duktig violinist var han och han gav lektioner bland annat åt Rurik.

Rosa Rosenqvist, som kände till maken Alberts svaghet för starka drycker, gav rådet åt Rurik att ifall Albert råkade vara påstruken och höll på att förlora balansen, så skulle Rurik i första hand rädda den dyrbara violen, som hon påstod var en äkta Stradivarius.

Och mycket riktigt snubblade musikläraren en vacker dag och Rurik fick tillfälle att göra en insats i musikens historia genom att grabba tag i fiolen innan läraren damp ner i en fåtölj.

Kasper Rökhatt skrev att Birgit Tötterman också tog lektioner tillsammans med Rurik för samma Albert. Hon var dotter till konsul Erik Arthur Tötterman, som var chef för firman E. A. Tötterman. Erik Tötterman var ju den som var med och grundade Ab Pärusfors tillsammans med Ruriks far Viktor Nylund. År 1919 flyttade Tötterman från staden, då han blev VD för Finland Amerika Linjen och han avvecklade då företaget i staden.

Konsul Tötterman som kände till Alberts svaghet för starka drycker, skickade år 1919 ett paket med ”noter till en midsommarpolska” åt Albert. Paketet visade sig innehålla en flaska konjak från Töttermans välfyllda lager. Konjak var en sällsynthet denna tid efter många års krig och handelsblockad.