Lewáns bevis åt fabrikör Wadström.

Bevis.

Att herr Folkskolläraren Johan Jakob Wadström från Lappfjärds socken, härstädes anmält sig sinnad att å Klemets hemman i Dagsmark by af nämnda socken bedrifva tillverkning och försäljning af läskdrycker under firma ”Lappfjärd läskdryckfabrik, J. J. Wadström” varder härmed till bevis meddeladt.

Ilmola härads kronofogdekontor den 12 juli 1902.

Arthur Lewán

Arthur Lewans bevis åt Wadström