Kionas-Minas gård på Sunnantillvägen 214.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Börje Viklund. Kompletterad i oktober 2016.

Kionas-Minas gård fotograferad från söder. Huset som från början var litet byggdes sedan i med en stor farstukvist med rum på vardera sidan.
Kionas-Minas gård fotograferad från söder. Huset som från början var litet byggdes sedan i med en stor farstukvist med rum på vardera sidan.

Det här huset fanns på Sunnantillvägen, just där Löna-tå viker upp mot Nystad. Löna-tå är det gamla namnet på Risåsvägen som går genom skogen, via sandtagen upp till Korsbäck. Huset byggdes i början på 1900-talet men vem som byggde det är fortfarande oklart men det övertogs år 1914 av änkan ”Mina” Vilhelmina Viklund (1870-1938). Hon var änka efter bonden Viktor Viklund (1871-1914) och de hade bott tillsammans med sina barn på Viklunds hemman på Kolängen lite längre västerut.

Viktor Viklund var son till Josef Henrik Klemets (1845-1893) och Maja Lena Båsk (1842-1927) och föddes i den gård som sedan skulle byggas om ungdomsföreningen hus Majbo. Han for till Amerika 1891 men återvände efter några år och så gifte han sig med Edla Karolina Lång år 1897. Edla Karolina dog i barnsäng år 1900 och år 1901 gifte Viktor om sig med Vilhelmina Klemets som kallades för Mina och hon var dotter till Erik Klemets (1831-1877) och Anna Kajsa Storkull (1839-1897).

De fick 6 barn men bara 4 levde till vuxen ålder:

Anselm (1902-1940) som var i Amerika under åren 1924-1929 och år 1932 gifte han sig med Ines Forslin från Åbackan. Anselm hade året innan övertagit ”Åsinas” Viktor Rosenbacks hemman på Åbackan. Anselm och Ines fick 2 söner. Anselm stupade i vinterkrigets slutskede år 1940 och änkan Ines gifte sedan om sig med Eskil Rosenback och de fick sedan 2 söner till.

Frans Viktor (1905-1969) som också for till Amerika men återvände och gifte sig år 1935 med Helmi Norrgård från Åbackan och de flyttade sedan till Back by och de fick sedan 2 döttrar.

Märta Julina (1910-1991) som år 1935 gifte sig med Runar Rosengård från Brobackan och de flyttade sedan till Kristinestad och de fick 3 döttrar.

Jenny Olivia (f.1912) som år 1937 gifte sig med Arne Söderholm från Storfors och de fick 2 barn. Efter Vilhelmina Viklunds död i mitten på 1960-talet övertog Arne och Jenny gården och de bodde här en tid tills de flyttade till Sverige. Den här gården övertogs då av en annan Mina, nämligen ”Kionas-Mina” som var mor till Arne Söderholm.

Viktor och Vilhelmina Viklunds hemman 4:9 låg efter storskiftet vackert beläget på Kolängen på södra sidan av Lappfjärds å. De hade flyttat en bondgård som varit belägen på den nuvarande ungdomsföreningstomten till en boplats som låg nära Rurik Lillsjös gård. Mitt på hemmanet låg ett torp men ägaren till det är tillsvidare okänd.
Viktor och Vilhelmina Viklunds hemman 4:9 låg efter storskiftet vackert beläget på Kolängen på södra sidan av Lappfjärds å. De hade flyttat en bondgård som varit belägen på den nuvarande ungdomsföreningstomten till en boplats som låg nära Rurik Lillsjös gård. Mitt på hemmanet låg ett torp men ägaren till det är tillsvidare okänd.

Men kort efter flyttningen till Kolängen så dog Viktor Viklund och då kunde änkan Vilhelmina tillsammans med de 4 barnen inte längre behålla hemmanet utan det övertogs av affärsmannen Axel Lillträsk från Lappfjärd.  Vilhelmina Viklund flyttade då med barnen till den lilla stugan som stod nära Risåskorsningen.

Axel Lillträsk sålde sedan ut delar av hemmanet åt olika ägare och den största delen köpte Emil Björses åt sin son Elis Björses och hans hustru Verna Hammarberg från Korsbäck. Gården som Viktor Viklund flyttat från Majbo-tomten revs sedan ner av ”Mickaas” Alfred Mitts.

Då Anselm återvände från sin vistelse i Amerika byggde han till familjens gård med en stor farstukvist innehållande 2 rum åt sina systrar Märta och Jenny.

Efter Vilhelmina Viklunds död 1938 övertogs gården av hennes dotter Jenny Viklund (f. 1912) som år 1937 hade gift sig med Arne Söderholm (1916-1982), som var son till ”Kionas-Ivar” Söderholm (1888-1946) och Vilhelmina (f. Prunnila 1886-1965).

Jenny och Arne som först bodde i Storfors nära kraftverket flyttade då till detta hus men bodde här endast några år då de i början på 50-talet emigrerade till Sverige för gott.

Nu flyttade en ny Vilhelmina hit, nämligen Arnes mor ”Kionas-Mina” Söderholm som var änka efter Ivar som hade dött 1946. Kionas-Mina var dotter till Johan Henrik Prunnila (f. i Honkajoki 1843-1923) och växte upp på Bergåsen åt Lillsjöhållet. Mina var syster till Anders Prunnila som gifte sig med ”Utteras-Liida” Ellida Lillkull och de fick sedan sonen Hemming Lindgård.

Hon bodde här på Sunnantillvägen fram till sin död 1965 och sedan såldes gården och de omring liggande åkrarna åt en jordbrukare från Lappfjärd. Han rev ner gården och i dag finns inga spår kvar.

På det här fotot från början på 50-talet står Jenny Söderholm tillsammans med sin syster Märta som år 1935 hade gift sig med Runar Rosengård.
På det här fotot från början på 50-talet står Jenny Söderholm tillsammans med sin syster Märta som år 1935 hade gift sig med Runar Rosengård.
Här gården fotograferad från öster, Sunnantillvägen syns till höger.
Här gården fotograferad från öster, Sunnantillvägen syns till höger