Vårfloden i Lappfjärd år 1965.

År 1965 publicerade Rurik denna artikel i tidskriften Sydbottnisk natur, som gavs ut av Naturum Amantes, Kristinestads samlyceum med Staffan Storteir som huvudredaktör.

Mitt på Ruriks karta så syns det bra på vilket området som vattnet bredde ut sig i Lappfjärd den 20 april 1965.