Delägarna 1900 – 1910.

Delägarna i Dagsmark Storsjöträsk skulle göra dagsverken i träsket och denna lista är uppgjord av Karl Henrik Johansson Björses från Lappfjärd år 1900. Delägarna var uppdelade i 4 olika grupper:

Åbygglaget:

Lillgäls Viktor Johansson ½ lott
Björses Karl Eriksson ½ lott
Björses Karl Karlsson ½
Björses Johan Karlsson ½
Björses Erik H. Johansson ½
Mitts Henrik Karlsson ½
Långfors Karl Mattsson ½
Lillsjö Henrik Henriksson ½
Järvelä Henrik Eriksson, torpare 1 hel lott
Pärus Karl Johansson d.y. ¼
Nyholm Johan Johansson ¼
Backlund Josef, köpt av Lillkull Josef Henriksson ½ lott
Nyholm Karl Johansson ½
Pärus Karl Johansson ½
Knus Viktor Johansson 1 hel lott
Knus Erik Anders Karlsson ½
Järvelä Viktor Henriksson ¼
Hinders Axel Karlsson ¼
Pärus Niklas Karlsson ½
Nyholm Henrik Eriksson ½
Hernesharju Nestor ½
Storhannus Adelina Johansdotter ¾
Lillkull Adelina Karlsdotter ¼
Lillhannus Markus Pettersson ½
Nyholm Karl Eriksson ½
Mangs Viktor Eriksson ½
Mäkelä Maria Johansdotter ½
Ivars Henrik Eriksson ½
Pärus Otto Henriksson ½
Hinders Karl E. Karlsson ½
Äbb Henrik Johansson ½
Dåli Henrik Holmberg ½
Mangs Johan Henrik ½
Öist Maja Gustavsson ½
Pärus Karl Gustaf Lång ½
Lillgäls Erik Johansson ½
Knus Karolina Eriksdotter ½
Knus Johan Henrikson ¾
Mäkelä Maria ¼

Brännlaget:

Rantala Nestor ½
Storhannus Erik Johan Eriksson ½
Holm Karl Johansson ½
Lillgäls Viktor Johansson ½
Holm K. H. Henriksson ¼
Klemets Maria Josefsdotter ¼
Holm Karl Bernhardsson ½
Lillgäls Johan Henrik Andersson 1 hel lott
Storkull Henrik Karlsson (Agnäs) ½
Håx Henrik Johansson ¼
Mattfolk Anders Johansson ¼
Mannfolk Johan Karlsson ½
Mannfolk Henrik Johansson ½
Bergkulla Henrik Johansson 2 hel lotter
Bergkulla Ida Henriksdotter ½
Klåvus Karl Johan Johansson 1 hel lott
Björmans Frans, köpt av Josef Blank ½
Ådjers Kajsa Sofia Gustafsdotter ½
Ådjers Karl Gustaf Johansson ½
Ådjers Karl Henrik Gustafsson 1 hel lott
Knus Erland Karlsson ½
Klockars Viktor Rudolfsson ¼
Ulfves Karl Rudolfsson ¼
Kotila Kajsa Rudsolfsdotter ¼
Hautaharju Knut Johansson ¼
Förnäs Josef Johansson ½
Agnäs Erik Johansson ½
Björmans Johan Karlsson ½
Utfolk Albertina Johansdotter ½
Silfvernagel Johan från Håx ¾
Storkull Josef Henrik Johansson ¼

Dagsmarklaget:

Klemets Viktor Josefsson ½
Klemets Viktor Eriksson ½
Klemets Viktor Josefsson ½
Josef Häggs änka på Lillkull ¼
Klemets Viktor Eriksson ¾
Klemets Johan Johansson ¼
Klemets Josef Andersson ¾
Knus Erik Johans Johansson ¼
Korsbäck Erik Johansson ½
Båsk Josef Josefsson ⅓
Söderholm Axel, torpare på Lillkull ½
Storkull Josef Josefsson ¼
Korsbäck Reinhold Esaisson ½
Storkull J. V, köpt av Lillsjö Viktor Karlsson ½
Kaivo-oja Niklas på Lillkull ¼
Lillkull Josef Mattsson ½
Kaivo-oja Paulus ½
Rosenback Henrik Eriksson ⅔
Nyroos Viktor Josefsson på Rosenback ⅓
Rosenback Josef Eriksson ½
Rosenback Henrik Johansson ¼
Rosenback Viktor Johansson ¼
Klemets Viktor Andersson ¼
Båsk Josef Josefsson ½
Storkull Johan Viktor Johansson ½
Lång Erik Johans arvingar ½
Lång Viktor Josefsson ½
Båsk Malakias Eriksson 1 hel lott
Båsk, nämndeman Johan V. Johansson ½
Båsk Karl Johansson ½
Lång Ivar Karlsson ½
Båsk Johan Josefsson ½
Lång Viktor Gustafsson 1 hel lott
Blomqvist Karl på Lillkull ½
Ulfves Mina, handlande ¼
Storkull Viktor Johan ½
Söderholm Josef, torpare på Lillkull ¼
Nylund Viktor på Lillkull ¼
Lång Maria Andersdotter ½
Uddfolk Josef Eriksson ½
Korsbäck Josef Andersson 1 ½

Korsbäcklaget:

Storkull Henrik Josefsson 1 hel lott
Storkull Josef Josefsson ½
Korsbäck Karl Henrik Karlsson 1 hel lott
Lillsjö Viktor Mattsson ½
Korsbäck Erik Mickelsson ¼
Korsbäck Karl Johansson 1 ¼
Korsbäck Josef Eriksson ⅓
Korsbäck Erik Andersson Eriksson 1 ½
Korsbäck Henrik Andersson 1 ½
Korsbäck Hilma Rudolsdotter ⅔
Korsbäck Josef Henrik Josefsson 1 ⅓
Korsbäck Viktor Karlsson ½
Korsbäck Karl Josefsson ½
Korsbäck Johannes Karlsson ½
Korsbäck Josef Andersson d.y. 1 hel lott
Geisor August Karlsson ½
Vidberg Viktor, köpt av Hietaoja Josef ½
Välimäki Frans ¼
Kankaanpää Viktor Mattsson ½
Ingves Viktor Eriksson ½
Pärus Josef Mattsson ½
Klemets Josef Andersson ⅓
Björmans Johan Johansson ⅓
Långfors Karl ⅓
Ojanperä Viktor ½
Mangs Oskar Karlsson ½
Långfors Erik ½
Lillvik Josef Karlsson ½
Rosenback Josef Eriksson ¼
Nylund Viktor ½
Mitts Henrik Eriksson ½
Knus Henrik Johansson ½
Forsman Johannes ½
Forsman Jakob Jonas ½
Ojanperä Oskar ¼
Häggblom Josef på Klemets ½
Hietaoja Johan Josefsson ½
Bolagets hade också en egen hel lott.