Torpare på Lillsjö nr 10.

 

 1. Johan Mattsson Lillsjö och hustrun Kajsa Mattsdotter (f.1749), skrivna som torpare år 1780.
 2. Erik Henriksson Lillsjö och hustrun Anna Mattsdotter, skrivna som torpare år 1800.
 3. Skogsvaktaren Isak Pehrsson Lillsjö och hustrun Maria, skrivna som torpare år 1813.
 4. Matts Mattson Skrifvars (1805-1848) torpare under åren 1830-1848 och hustrun Anna Eriksdotter Lillsjö (f.1804) torpare under åren 1849-1861.
 5. Johan Erik, Eriksson Lillsjö (1805-1833) torpare under åren 1830-1833.
 6. Erik Henrik, Eriksson Lillsjö (f.1803) och hustrun Brita (f.1800) torpare under åren 1830-1835.
 7. Johan Henrik Mattsson Skrifvars (1798-1850) torpare under åren 1840-1850.
 8. Josef Eriksson Storkull (f.1804) torpare under åren 1845-1850 och hustrun Maria Johansdotter från Storå (f.1813) torpare under åren 1851-1858.
 9. Johan Johansson Kej från Björneborg  (f.1822) och hustrun Maria Lena Mickelsdotter Korsbäck (f.1816) torpare under åren 1850-1865. De flyttade till Storå år 1866.
 10. Mickel Johansson Korsbäck (f.1828) och första hustrun Kajsa Erik Henriksdotter Finne (1833-1861) och andra hustrun Maria Greta Johan Henriksdotter Björs (f.1828) torpare under åren 1860-1867.
 11. Erik, Erik Henriksson Storsjö eller Lillsjö (f.1829) och hustrun Anna Kajsa Gustavsdotter Lillsjö (f.1823) torpare under åren 1860-1870.
 12. Malakias ”Kion” Josefsson Båsk eller Ingves (1836-1868) torpare under åren1861-1866 och hustrun Anna Greta Eriksdotter Båsk (1840-1920) torpare under åren 1867-1875. Anna Greta andra man Johan Prunnila från Honkajoki (1843-1923) torpare under åren 1876-1914.
 13. Matts Hård eller Lundell från Korsnäs (f.1823) och hustrun Alexandra Jakoleff (f. 1830) torpare under åren1861-1864.
 14. Karl Viktor Mattsson Lillsjö (f.1840) och hustrun Albertina Johan Henriksdotter Sjuls (f. 1841) torpare under åren 1865-1907.
 15. Karl Henrik Hägg från Kalax i Närpes (f.1834) och hustrun Anna Lisa Karlsdotter från Närpes (f.1829) torpare under åren1865-1907.
 16. Josef Mattsson Klemets (f.1826) och hustrun Johanna, torpare under åren 1864-1865.
 17. Johan Johansson Lillsjö d.ä. och hustrun Anna, torpare under åren 1868-1877.
 18. Johan Johansson Lillsjö d.y. (1847-1905) och hustrun Karolina (1851-1934) torpare under åren 1874-1882. Johan och Karolina blev sedan torpare på Lång hemman, du hittar dom under nummer 22.
 19. Matts Mattsson Haaranoja (f.1833) och hustrun Kajsa (f.1833) torpare under åren1878-1912.
 20. Isak Johansson Hemmilä (f.1851) och hustrun Anna (f.1858) torpare under åren 1880-1902. (Vill du läsa mera om dessa torpare, klicka här)
 21. Malakias Konstantin Lindell (f.1848) torpare under åren 1883-1904 och hustrun Anna (f.1844) torpare under åren 1905-1910, senare inhysing.
 22. Isak Johansson Sjöblom (f.1851) och hustrun Maria (f.1864) torpare under åren 1902-1918. (Vill du läsa mera om dessa torpare, klicka här)
 23. Oskar Hägg (f.1859, son till torpare på nr 15) torpare under åren 1908-1916 och hustrun Maria Sjöholm (f.1867) torpare under åren 1917-1920.
 24. Frans Ivar Söderholm (1888-1965) och hustrun Vilhelmina ”Kionas-Mina” (1886-1965, dotter till torpare nr 12) torpare under åren 1916-1920. (Vill du läsa mera om Kionas-Mina, så klicka här!)
 25. Anders, Johansson Prunnila (1879-1941, son till torpare nr 12) och hustrun Ellida ”Uttera-Lida” Lillkull (1884-1978) torpare under åren 1916-1920.