Tidningsartiklar från 1950-talet.

Syd-Österbotten 5.1.1950:

Skattebetalarna i Lappfjärd.

Den 28 dec. höll skifteslaget i Dagsmark stämma varvid bl.a. beslöts inköpa en grustäkt för skifteslagets räkning.

Vidare befullmäktigades styrelsen att med Korsbäck ungdomsförening överenskomma om utarrendering av tomtområde till nämnda förening.

Sedan förhandlingarna avslutades följde en livlig diskussion varvid kommunala spörsmål och särskilt beskattningen ventilerades. Bl.a. påpekades att skattöresvalören år efter år visat en stigande tendens. Flera av de senaste fullmäktigebesluten nagelfors och det framhölls att det planerade centralskolbygget blir för dyrt.

Flera förslag gjordes som avsåg att nedbringa de kommunala utgifterna men till någon godtagbar lösning av frågan kom man dock ej.

Slutligen enades man om att i en snar framtid sammankalla ett möte i kyrkbyn vid vilket skattebetalarna i kommunen får tillfälle att dryfta hithörande frågor.

Syd-Österbotten 2.2.1950:

Stafettskidningarna i Dagsmark.

Veli Kangas svarade för det bästa individuella resultatet.

På söndagen försiggick i Dagsmark IF Länkens stafettskidningar 4 x 10 km om handlanden Silfverbergs nyinstiftade vandringspris mellan avdelningarna. Lappfjärds norra, Lappfjärds södra, samt Pärus och Dagsmark hade sänt fulltaliga lag medan Lappfjärds finska hade endast 3 löpare. Banan som mätte 5 km skidades 2 varv.

Efter första varvet ledde södra sidan N. Klåvus, som tycktes ha väldiga krafter och löpte andra varvet 46 snabbare än första. Efter 10 km ledde alltså Lappfjärds södra med 2 minuter före Dagsmar, 5 minuter före Pärus och 7 minuter före norra. På andra milen drog Hans Gullmes från Pärus storartat förbi Dagsmark, samt Lappfjärd södras man. Norra sidans Bjarne Smeds löpte tekniskt väl och nådde dagens snabbaste varvtid. Han tog upp tätens 7 minuters försprång, så när som 1 ½ minut.

Jämnheten mellan lagen började visa sig. I mitten av tredje milen skilde endast 13 sekunder mellan Pärus, Dagsmark och norra, medan Lappfjärds södra sackat efter på grund av problem med bindningarna. ”Det skall vara råttfällor till nästa gång”!

Efter 30 km ledde Dagsmark genom Arne Rosengren med 41 sekunder före norra och Pärus. Så tog lagens ankaren vid på sista milen. Tippningarna började bland publiken. Skulle Dagsmark vinna eller skulle norra sidans S. Smeds knappa in de felande 4 sekunderna?

Vid sista halvmilen visade det sig att Smeds hade vallat galet. Han förlorade sekunder för varje stavtag. Det visade sig också att Nils Rosenstedt från Pärus hade snabbare varvtid än Veli Kangas från Dagsmark, som låg jämt 2 minuter före i spåret. Men Kangas ”malade” jämnt: första varvet på 22,15 och andra varvet på 22,22. Veli Kangas löpte i mål på snabbaste miltiden.

Lagresultat: Dagsmark, Pärus, Lappfjärd Norra, Lappfjärd Södra.

Individuella resultat: 1) Veli Kangas, 2) Bjarne Smeds, 3) Nils Rosenstedt, 4) Hans Gullmes. 5) Nils Klåvus, 6) Gustav Evars.

Syd-Österbotten torsdagen 25.5.1950:

Fyraåring försvunnen i Lappfjärd.

I måndags vid 15-tiden försvann 4-åriga Jan Ole Lillsjö från sitt hem i Dagsmark och har trots intensiva efterforskningar inte anträffats. När fadern Ingvar Lillsjö gick till sitt arbete ville gossen följa med men nekades. Sannolikt har dock gossen begett sig ut för att söka efter sin far, som arbetade cirka en km från hemmet, men på den vägen försvann han i obekanta öden.

Skallgång anordnades på kvällen och på tisdagen fortsatte ett 70-tal man efterforskningarna. I går onsdag fick man hjälp av 54 soldater från Niinisalo och från Dagsmark deltog ett lika stort antal i efterforskningarna.

Trots att man har finkammat ett område på 7 km² och draggat i alla brunnar har man inte funnit några spår efter gossen. Även i ån har man draggat.

Syd-Österbotten lördagen 27.5.1950:

Fyraåringen återfunnen.

Befinner sig väl efter tre nätter i skogen.

Fyraåriga Jan Ole Lillsjö som på måndagen försvann från sitt hem i Dagsmark återfanns i torsdags på eftermiddagen. Han vårdas nu på sjukhuset i Kristinestad och det finns gott hopp om att han skall klara sig utan men från sitt vådliga äventyr.

Efterforskningarna hade allt sedan alarm gavs på måndagskvällen bedrivits med största intensitet och man beräknar att minst 500 personer deltagit i skallgången. Till och med åldersstigna kvinnor, bland dem 70-åriga Mina Söderholm i Dagsmark begav sig ut för att leta efter den försvunna.

Gossen anträffades vid 16-tiden i torsdags sittande i skogen c. 4,5 km fågelvägen från sitt hem. Man beräknar att han gått åtminstone 10 km. Spaningskeden skulle just vända för att göra den sista kamningen, när gossen observerades av E. Berg. Platsen ”Vägrutan”, dit 4-åringen förirrat sig ligger i rån mellan Emil Ekmans och E. Björses skogsskiften väster om Korsbäck.

På onsdagskvällen fann man den försvunnas näsduk i skogen och detta underlättade spaningsarbetet. Även en annan omständighet som bidrog till att underlätta efterforskningen är värd att noteras. Man hade lagt märke till två korpar som kretsade runt en viss punkt i skogen och det visade sig att fåglarna flög just över plats där gossen satt.

Trots den långvariga vistelsen i skogen befann sig gossen i ovanligt gott skick. Han hade likväl ådragit sig frostskador men dessa är inte av allvarligare natur. De psykiska påfrestningarna har likväl varit stora för den lille och han har fått skräck för mörker och ensamhet. Gossen har berättat att han på onsdagskvällen hörde sin far ropa i skogen men han vågade inte svara.

För den lyckliga utgången av efterforskningarna bör ges fullt erkännande åt allmänheten, som trots den synnerligen bråda tiden, lämnade arbetet för att söka den vilsegångna. Även orienteringskunnandet på orten bidrog till att gossen återfanns.

I detta fall hade en god polishund första kvällen efter försvinnandet inbesparat hundratals dagsverken. Kunde man ej tänka sig att Kristinestad och Kaskö med omgivande länsmansdistrikt gemensamt kunde bestå sig med en dylik hund, vilsegångna till hjälp och förbrytare till varnagel.

 

 

I Syd-Österbotten 7.6.1956…

…meddelar Karl Kronman att en väg skall byggas på talko på Bötombergen till den nya skidstugan och alla lastbilsägare i Lappfjärd kommer att vara med och köra grus till den. Cementgjuteriet i Dagsmark skall också vara med, då de lånar ut en grävmaskin. Talkofolket skall ta spaden med och samlas på söndag morgon klockan nio vid ”Paradisvägen”.

I tidningens följande nummer den 9.6. dementerar Länken de tidigare uppgifter och skriver att det är Sydösterbottens cementgjuteri i Lappfjärd som äger grävmaskinen. Tidningens redaktion hoppas att dagsmarkföretaget kan vara med och hjälpa till med en ”mekanisk hjälpreda”.

Syd-Österbotten 7 9.1957.

Österbottens första permanentbelagda väg, Riksåttan mellan Vasa och Pada vägskäl i Helsingby öppnades i torsdags för trafik. Öppningen verkställdes av landshövding Ahlbäck. Vägen är 6,9 km lång och 7 meter bred och kostade 29 miljoner mark att asfaltera. Asfaltvägen kostade alltså 19 000 mark per meter.